úterý 23. června 2009

ZEMĚ 5.x se už pro C3D netočí


S politováním vám oznamujeme, že import ortofotomapy ani import povrchu z Google Earth do JTSK nefunguje, jak má. Už to pozoruji delší dobu a nedávno jsem to dostal potvrzené. Obrázek i povrch jsou nějakým "podivným" způsobem natočeny a zdeformovány, takže vřele doporučuji NEPOUŽÍVAT, aby nedošlo k chybné interpretaci vložených dat. Stávající přesnost není vhodná bohužel ani pro studii. Předpokládal jsem, že původní verze 4.2.0205.5730 bude v pořádku, ale také není. Jediné, co zůstalo funkční, je příkaz pro publikování vašich 3D dat zpět do aplikace Google Earth.

Chyba je pravděpodobně na straně Googlu a tak nezbývá čekat, než se oba giganti domluví a chybu napraví :(.

neděle 21. června 2009

Transformace souřadnic bodů

Čas od času se může stát, že budete potřebovat převést zaměřené body z jednoho souřadnicového systému do jiného. AutoCAD Civil 3D obsahuje tuto funkci při importu, exportu nebo převodu bodů do textového souboru.

Podívejme se nejdříve na import.

Základem je mít správně nastavený cílový souřadnicový systém, do kterého chceme naše body importovat.
1) Klikněte pravým tlačítkem podle obrázku a otevře se vám následující dialog, kde nastavíte cílový souřadnicový systém, se kterým budete pracovat ve výkresu. V tomto příkladě UTM.
2) Připravíme si správný formát souboru pro import, kde nastavíme souřadnicový systém ze kterého budeme převádět. Doporučuji zkopírovat nějaký nejbližší a v zóně nastavit ten správný souřadnicový systém.
3) A standardním způsobem načteme body přes menu Body > Importovat/Exportovat body > Importovat body...s tím rozdílem v rozbalovacím menu vybereme ten správný formát, který jsme si vytvořili v předchozím kroku. Kliknutím na tlačítko OK proběhne automatická transformace do aktuálně nastaveného souřadnicového systému, v našem příkladu do UTM-33N.

U exportu je princip opačný.

1) Předpokládejme, že máme ve výkresu skupinu bodů v souřadnicovém systému S-JTSK. V nastavení výkresu tedy určíme správnou zónu.
2) Opět si připravíme cílový formát souboru, do kterého export proběhne např. WGS84.
3) Exportujeme body přes menu Body > Importovat/Exportovat body > Exportovat body... a dialog nastavíme podle obrázku. Výsledkem je potom textový soubor se souřadnicemi ve formátu WGS84.

Upozorňuji na to, že transformace probíhá pouze ve 2D, tzn. výšková kóta nebude změněna.

Civil 3D má také jednu zvláštní funkci pro převod souřadnic bodů, bez toho aniž by byly načteny do výkresu. Najdete ji v menu
Body > Importovat/Exportovat body > Převést body...
Celý tento postup navíc s podrobným nastavením jednotlivých sloupců pro převod je ke stažení zde.

pátek 19. června 2009

Také používáte Civil 3D s nadstavbou Raster Design?

Řada uživatelů používá AutoCAD Civil 3D v kombinaci s nadstavbovou aplikací AutoCAD Raster Design. Ta umožňuje v prostředí Civilu pracovat s tzv. "hybridními" výkresy - tedy výkresy obsahujícími kromě standardních objektů AutoCADu a Civilu i rastrové snímky.

Možná namítnete, že rastrové obrázky (letecké snímky, skenované mapy, atd.) může obsahovat i běžný výkres AutoCADu nebo Civilu. Ano, ale Raster Design umožní pracovat s těmito rastrovými obrázky stejně jako s běžnými entitami. Tvar kolečka v rastrovém snímku tak můžete editovat jako kružnici, čáru v rastrovém snímku můžete posunout, text převést na textovou entitu (OCR) a upravit jej, atd. Navíc lze pomocí Raster Design pracovat s řadou dalších rastrových formátů, provádět pokročilé transformace rastrů, zpracovávat multispektrální snímky, exportovat georeferencované obrázky, apod.

Při použití kombinace aplikací AutoCAD Civil 3D 2010 a AutoCAD Raster Design 2010 může nastat problém se stabilitou některých příkazů Raster Designu. Proto byl nyní uveden hotfix, který tento problém řeší. Raster Design 2010 hotfix najdete tradičně na www.cadstudio.cz/download.

neděle 7. června 2009

Jak příčné řezy utekly od zbytku projektu

Dobře všichni víte, že AutoCAD Civil 3D ukládá veškerá projektová data do jednoho DWG souboru. Tento soubor v průběhu projektu kyne a kyne, až se z něho stane líný 20MB otesánek. Tento se hýbe méně a méně až ho nakonec trefí šlak... A vás pak hned také.

Abychom se příště vyvarovali těchto obézních výkresů, je lépe projekt rozdělit do menších celků, vyseparovat např. povrch zaměření, směrové a výškové vedení apod. Ušetříme tak něco na "váze" a hlavně v případě srdeční zástavy, máme šanci na částečnou resuscitaci.

Součástí C3D jsou nástroje pro tzv. data management, kam vedle datových zkratek a samostatné aplikace Autodesk Vault můžeme počítat i naše staré známé Xrefy. Dnešní úlohou tedy bude zkombinovat funkci datových zkratek a xrefů a následně si vygenerovat příčné řezy do téměř prázdného výkresu. Oddělíme tak zobrazení řezů od samotného modelu koridoru. Pusťme se tedy do toho.

1) Zdrojový výkres s trasou, profilem a koridorem je nutné nejprve uložit. Pokud chcete data sdílet s kolegy, je vhodné ukládat na nějaký síťový disk, kam mají ostatní přístup. Nahoře v záložce Prospektoru přepeněte na Hlavní pohled objeví se větve Projekty a datové zkratky.
2) Nastavte si pracovní složku, kam budou ukládány všechny zdrojové výkresy. Jak jsem psal výše, pokud chcete sdílet, je nutné, aby byla na síti přístupná.
3)Vytvořte novou složku datových zkratek v již z minulého kroku předdefinovaném umístění. Zde si všimněte spodní poloviny dialogu, kde máte možnost utvořit projektovou adresářovou strukturu, jak jste ve firmě zvyklí...něco jako Výkresy, Podklady, Xrefy, Technické zprávy, Fotodokumentace atd. Vzor tam je již připraven. Osobně se mi tato funkce docela líbí a pro nepořádníky je jako dělaná.
4) Nyní máme připraveno k samotnému sdílení dat. V tomto případě bude stačit, nasdílíme-li pouze trasu. POZOR - výkres musí být před sdílením vždy uložen.
5) Necháme vytvořit datové zkratky.
a vybereme pouze trasu a necháme sdílet.
6) Výkres zavřeme a nyní se dostáváme k té zajímavější části. Otevřeme si nový prázdný na šabloně založený výkres a hned ho pod nějakým rozumným jménem SO101-PR uložme.
7) Přes datovou zkratku si připojme sdílenou trasu.
8) Teď...teď to přijde. Přes menu Vložit > Reference DWG xrefněte předchozí zdrojový výkres. Souřadnice vložení 0,0,0.
9) Abychom mohli řezy vykreslit potřebujeme určit stopy příčných řezů, které se nám bez trasy vytvořit nepodaří, proto tedy ta datová zkratka pro trasu. Pokračujeme tedy menu Příčné řezy > Zadaní stop příčných řezů... a vybereme nareferencovanou trasu. A zázrak, v prázdném výkresu máme k dispozici všechny povrchy i tolik vytoužený koridor, navíc je to celé dynamické, to znamená, že změny ve zdrojovém výkrese se zde aktualizují...
10) Určete tedy staničení stop příčných řezů - mělo by korespondovat se staničením (frekvencí) koridoru.
11) Před vykreslením samotných řezů, se nenecháme velkým XREFem vyrušovat a skryjeme ho pomocí výtečné funkce z menu pravého tlačítka.
12) Přichází sladké finále...menu Příčné řezy > Vytvořit více příčných řezů a klik...

Takže jestli jste to až do teď ve zdraví přežili, odměnou vám bude výkres hubeňour.

středa 3. června 2009

Service Pack 3 pro AutoCAD Civil 3D 2009

Aktualizace a opravy jsou Autodesk uváděny i ke starším verzím aplikací. Pro Civil 3D 2009 byl včera uvolněn "Update 3" (SP3). Ten obsahuje opravy z existujícího SP3 pro holý AutoCAD, funkcí samotného Civilu se netýká. SP3 lze nainstalovat na AutoCAD Civil 3D 2009 (EN i CZ) s nainstalovaným SP2.1.

Civil SP3 si můžete stáhnout např. z www.cadstudio.cz/download