čtvrtek 26. února 2015

Nový Záborák 2015 je konečně venku!

Věřte, nevěřte ale Záborák 2015 je konečně na světě, resp. na světě je už dlouho, ale mezi lid je vypuštěn až nyní. Jedná se kompletně přepracovanou předchozí verzi aplikace pro automatické generování záborových elaborátů.

Využili jsme přesnějších a bohatších grafických dat ze serveru ČÚZK, a tak je vlastní vektorová mapa obohacena o hranice KÚ, budovy, definiční body parcel, vnitřní kresbu a polygony BPEJ. Zapracovali jsme připomínky uživatelů Záboráku 2014 a zaměřili jsme se na drobná ale užitečná vylepšení, která celkově zkomfortní ovládání této aplikace. Dobrým příkladem může být funkce pro automatický výběr katastrálních území podle uzavřené křivky bez nutnosti znát řešenou oblast nebo příkaz pro rychlou konverzi šraf v jednotlivých hladinách na polygony příslušných záborů či stavebních objektů.

Hlavním účelem Záboráku je ale schopnost vytvářet podrobné výpisy dotčených parcel. K předcházejícím excelovským reportům jsme přidali výpis dotčených pozemků řazený a seskupený podle vlastníků, pro stavební povolení určitě velmi užitečný výpis sousedních parcel, variantně sousedních parcel v pásu šířky X. Seznamy parcel lze také automaticky filtrovat podle druhu pozemků ZPF a PUPFL.

Sečteno a podtrženo – Záborák 2015 by měl ještě více ulehčit a zrychlit jinak úmornou práci kolem zpracování katastrálních dat.

úterý 24. února 2015

Změna stylu směrové šipky na trase

Minulý týden jsme dostali dotaz ohledně špatně se zobrazující směrové šipky na trase, místo které se vykreslovala stavařská čárka. Výkres vypadal asi takto:


Každý, kdo již porozuměl filosofii Civilu 3D, ihned zamíří do nastavení stylu trasy, kde na kartě "Značky" nalezne nastavení hrotu šipky. Jenže to by asi bylo moc jednoduché...

Směrová šipka na trase se totiž z neznámého důvodu řídí dle aktuálního kótovacího stylu. Konkrétně se jedná o styl šipky pozice (viz následující obrázek):


Oprava je tedy jednoduchá. Otevřeme dialog pro úpravu aktuálního kótovacího stylu, kde ze seznamu vybereme správný hrot šipky, potvrdíme a zregenerujeme výkres příkazem REGEN. Všechny šipky by se pak již měly zobrazovat správně.

pátek 13. února 2015

Kreslení entit Autocadu v Civil 3D

Dnešní článek bude spíše upoutávkou na funkce Civilu 3D, které spousta uživatelů úplně ignoruje, ačkoliv by jim mohly usnadnit práci. Bylo by zbytečné vypisovat všechny tyto nástroje a tak vypíchnu jen ty nejzajímavější a každý nechť si projde i ostatní a zkusí popřemýšlet, jestli by se mu v jeho rutinních činnostech občas nehodily.

Hovořím o doplňkových funkcích pro kreslení entit Autocadu v Civil 3D - úsečky a oblouku.


Úsečka

Rozbalením palety pro kreslení úsečky získáme poměrně velké množství funkcí, které na jedno kliknutí vytvoří úsečku s již spuštěnými transparentními příkazy. Lze tak především ušetřit nějaké to kliknutí. Zajímavé jsou ale především poslední 3 funkce:

  • Vytvořit přímku z konce objektu - toto tlačítko umožní prodloužit stávající úsečku, ale hlavně také oblouk a to v tečném směru. Standardními příkazy autocadu ne úplně jednoduchá procedura.
  • Vytvořit tečnu z bodu - toto tlačítko funguje stejně jako předchozí s tím rozdílem, že se používá na tečny nevycházející z konce daného objektu. Proč nejsou tyto dvě funkce sloučené pod jedním tlačítkem je mi záhadou, ale "Vytvořit tečnu z bodu" na konci oblouku bohužel nefunguje a je tudíž opravdu nutné použít předchozí tlačítko "Vytvořit přímku z konce objektu".
  • Vytvořit kolmici z bodu - jak název napovídá, opravdu se jedná o funkci, kterou v samotném AutoCADu hledal asi každý, ale ona tam prostě není. Díky tomuto tlačítku tedy nemusíte pro vztyčení kolmice z bodu vykreslovat pomocnou ekvidistantu nebo otáčet USS. Škoda jen, že vytváření kolmice z bodu nefunguje např. na křivce a tu je tedy nutné nejdříve rozbít.

Oblouk

Po rozbalení palety pro kreslení oblouků můžeme tvořit klasický oblouk podobnými nástroji, jako máme k dispozici při směrovém návrhu trasy. Nejzajímavější jsou asi:
  • Vytvořit oblouk bodem - proložení oblouku tečného na dvě úsečky a procházejícího zadaným bodem není pomocí standardních entit Autocadu snadné vytvořit, což tato funkce mění.
  • Vytvořit více oblouků - pomocí této funkce můžete mezi dvě tečny vložit složený oblouk, který bude vytvořen z libovolného množství dílčích oblouků. Jeden z těchto oblouků bude plovoucí a zbylé budou zadány pomocí poloměru a délky. Občas je ale těžké nalézt kombinaci hodnot, která má řešení a je nutné to zkoušet a zkoušet nebo mít předem poměrně přesnou představu o výsledku.
  • Vytvořit oblouk z konce objektu -  varianta funkce popsané u úsečky, ale tentokrát pro oblouk.
  • Vytvořit protisměrný nebo složený oblouk - tato funkce se opět podobá předchozí funkci "Vytvořit oblouk z konce objektu". Jako výchozí entitu však musíme v tomto případě vybrat jedině oblouk. Následně dostaneme na výběr, jestli nový navazující oblouk bude stejnosměrný nebo prostisměrný.

Optimálně proložené entity

Tato paleta umožňuje použít regresní funkce Civilu 3D pro nakreslení úsečky, oblouku nebo paraboly (spline). Když tedy nyní dostanete například zaměření nároží křižovatky jen pomocí bodů nebo bodů spojených úsečkami, zkuste před vlastními pokusy o proložení plynulé křivky dát prostor automatickým funkcím Civilu...úterý 3. února 2015

Nové silniční podsestavy pro C3D 2015

Je mi velkou ctí uvítat v našem Civil 3D teamu nového kolegu Ondru Vojtěchovského, který bude mimo standardního supportu a školení přispívat také na váš oblíbený blog. Ondrův debut jsou tyto 3 zbrusu nové silniční podsestavy.

Obrubník nájezdový
Tato podsestava vytvoří betonový silniční obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Ve výchozím nastavení podsestava vykresluje standardní nájezdový obrubník 15x15 cm se zaoblenou hranou. Při úpravě rozměrů lze touto podsestavou vykreslit taktéž silniční obrubník používaný především v intravilánu (např. 10x25 cm).Obrubník zahradní
Tato podsestava vytvoří betonový zahradní obrubník včetně betonového lože s vrstvou podsypu. Obsahuje mnoho parametrů zvyšujících její variabilitu.
Vjezd s chodníkem
Tato podsestava vytváří 4-vrstvý vjezd s chodníkem navržený na základě českých norem. Hlavní části podsestavy tvoří betonový nájezdový obrubník s betonovým ložem a posypem, rampová část chodníku včetně konstrukce a pochozí část chodníku včetně konstrukce.


Myslím, že na první pokus to není vůbec špatné :) A přeji kolegovi takové nadšení jako doposud. Civil podsestavy budou během zítřka ke stažení na našem helpdesku.
A na závěr jedna výborná zpráva. Je to trochu "mimo mísu", ale stojí za to. Google uvolnil verzi Google Earth Pro ZDARMA! Nejdříve se zaregistrujte pro získání licence a pak už stačí stáhnout plnou verzi. Kdo by si rád nezalítal :)