Nový Záborák 2015 je konečně venku!

Věřte, nevěřte ale Záborák 2015 je konečně na světě, resp. na světě je už dlouho, ale mezi lid je vypuštěn až nyní. Jedná se kompletně přepracovanou předchozí verzi aplikace pro automatické generování záborových elaborátů.

Využili jsme přesnějších a bohatších grafických dat ze serveru ČÚZK, a tak je vlastní vektorová mapa obohacena o hranice KÚ, budovy, definiční body parcel, vnitřní kresbu a polygony BPEJ. Zapracovali jsme připomínky uživatelů Záboráku 2014 a zaměřili jsme se na drobná ale užitečná vylepšení, která celkově zkomfortní ovládání této aplikace. Dobrým příkladem může být funkce pro automatický výběr katastrálních území podle uzavřené křivky bez nutnosti znát řešenou oblast nebo příkaz pro rychlou konverzi šraf v jednotlivých hladinách na polygony příslušných záborů či stavebních objektů.

Hlavním účelem Záboráku je ale schopnost vytvářet podrobné výpisy dotčených parcel. K předcházejícím excelovským reportům jsme přidali výpis dotčených pozemků řazený a seskupený podle vlastníků, pro stavební povolení určitě velmi užitečný výpis sousedních parcel, variantně sousedních parcel v pásu šířky X. Seznamy parcel lze také automaticky filtrovat podle druhu pozemků ZPF a PUPFL.

Sečteno a podtrženo – Záborák 2015 by měl ještě více ulehčit a zrychlit jinak úmornou práci kolem zpracování katastrálních dat.

Komentáře