Kreslení entit Autocadu v Civil 3D

Dnešní článek bude spíše upoutávkou na funkce Civilu 3D, které spousta uživatelů úplně ignoruje, ačkoliv by jim mohly usnadnit práci. Bylo by zbytečné vypisovat všechny tyto nástroje a tak vypíchnu jen ty nejzajímavější a každý nechť si projde i ostatní a zkusí popřemýšlet, jestli by se mu v jeho rutinních činnostech občas nehodily.

Hovořím o doplňkových funkcích pro kreslení entit Autocadu v Civil 3D - úsečky a oblouku.


Úsečka

Rozbalením palety pro kreslení úsečky získáme poměrně velké množství funkcí, které na jedno kliknutí vytvoří úsečku s již spuštěnými transparentními příkazy. Lze tak především ušetřit nějaké to kliknutí. Zajímavé jsou ale především poslední 3 funkce:

  • Vytvořit přímku z konce objektu - toto tlačítko umožní prodloužit stávající úsečku, ale hlavně také oblouk a to v tečném směru. Standardními příkazy autocadu ne úplně jednoduchá procedura.
  • Vytvořit tečnu z bodu - toto tlačítko funguje stejně jako předchozí s tím rozdílem, že se používá na tečny nevycházející z konce daného objektu. Proč nejsou tyto dvě funkce sloučené pod jedním tlačítkem je mi záhadou, ale "Vytvořit tečnu z bodu" na konci oblouku bohužel nefunguje a je tudíž opravdu nutné použít předchozí tlačítko "Vytvořit přímku z konce objektu".
  • Vytvořit kolmici z bodu - jak název napovídá, opravdu se jedná o funkci, kterou v samotném AutoCADu hledal asi každý, ale ona tam prostě není. Díky tomuto tlačítku tedy nemusíte pro vztyčení kolmice z bodu vykreslovat pomocnou ekvidistantu nebo otáčet USS. Škoda jen, že vytváření kolmice z bodu nefunguje např. na křivce a tu je tedy nutné nejdříve rozbít.

Oblouk

Po rozbalení palety pro kreslení oblouků můžeme tvořit klasický oblouk podobnými nástroji, jako máme k dispozici při směrovém návrhu trasy. Nejzajímavější jsou asi:
  • Vytvořit oblouk bodem - proložení oblouku tečného na dvě úsečky a procházejícího zadaným bodem není pomocí standardních entit Autocadu snadné vytvořit, což tato funkce mění.
  • Vytvořit více oblouků - pomocí této funkce můžete mezi dvě tečny vložit složený oblouk, který bude vytvořen z libovolného množství dílčích oblouků. Jeden z těchto oblouků bude plovoucí a zbylé budou zadány pomocí poloměru a délky. Občas je ale těžké nalézt kombinaci hodnot, která má řešení a je nutné to zkoušet a zkoušet nebo mít předem poměrně přesnou představu o výsledku.
  • Vytvořit oblouk z konce objektu -  varianta funkce popsané u úsečky, ale tentokrát pro oblouk.
  • Vytvořit protisměrný nebo složený oblouk - tato funkce se opět podobá předchozí funkci "Vytvořit oblouk z konce objektu". Jako výchozí entitu však musíme v tomto případě vybrat jedině oblouk. Následně dostaneme na výběr, jestli nový navazující oblouk bude stejnosměrný nebo prostisměrný.

Optimálně proložené entity

Tato paleta umožňuje použít regresní funkce Civilu 3D pro nakreslení úsečky, oblouku nebo paraboly (spline). Když tedy nyní dostanete například zaměření nároží křižovatky jen pomocí bodů nebo bodů spojených úsečkami, zkuste před vlastními pokusy o proložení plynulé křivky dát prostor automatickým funkcím Civilu...Komentáře