pondělí 20. prosince 2021

Nefunkční paleta podsestav má řešení!

Od našeho zákazníka i z vlastní zkušenosti víme o chybě, která se může objevovat po přechodu na nový Autodesk Civil 3D 2022. Jedná se o chybovou hlášku, která vyskočí na uživatele po kliknutí na paletu podsestav. 
 

Následně není tedy možné nijak z paletou podsestav pracovat, což je velmi nepříjemné. Nemějte však strach, tento problém má řešení!

Nejprve však něco málo k možným příčinám a jak jim případně předcházet. Předpokládané příčiny této chybové hlášky jsou následující

 • program Autodesk Civil 3D byl na počítač instalován přes účet jiného uživatele
 • poškozené soubory nastavení Autodesk Civil 3d nebo záznamů v registrech
 • poškozená knihovna dynamických odkazů (.dll)
 • chybná instalace programu Autodesk Civil 3D
 • poškozené nastavení uživatelského profilu (.cui)
Teď už však k samotným způsobům řešení tohoto problému. Ty jsou následující:
 • obnovit výchozí nastavení programu Autodesk Civil 3D
  • automaticky - stačí v nabídce Start najít příslušnou aplikaci Civil 3D a následně vybrat Obnovit výchozí nastavení
  • manuálně
   1. zavřít všechny spuštění aplikace Civil 3D nebo AutoCAD
   2. V nabídce Start systému Windows klikněte na příkaz Spustit
   3. V dialogovém okně Spustit zadejte Regedit
   4. V editoru registru přejděte na klíč registru, který odpovídá dotčené verzi softwaru 
    • C3D 2022 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409   
    • C3D 2021 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4100:409
   5. Odstraňte klíč registru
   6. Zavřete editor registru
   7. Odstraňte složku dle verze Civil 3D
    • C:\Users\XXXX\AppData\Local\Autodesk\C3D 20XX
   8. Spusťte znovu aplikaci Civil 3D. Zároveň se spustí opětovná instalace, kterou budou doplněny smazané složky
 • nahrazení složek ToolPalette a RegisteredTools - zkopírujte si složky "ToolPalette" a "RegisteredTools" od jiného uživatele, kterému Civil 3D funguje bez problému, složky nalezte v této adresářové cestě: C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 20XX\csy\Support
 • editace RegisteredToolsPath v registrech
  1. Stisknutím tlačítka Windows + R se otevře okno Spustit
  2. Zadat REGEDIT a potvrdit OK
  3. Následně najdete hledaný klíč RegisteredTools, cesta k němu je následující:  \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\<<C3D_Czech>>\General
  4. Následně klíč otevřete a ověřte, že ukazuje na složku, ve které jsou RegisteredTools ve výchozím nastavení uložené. Výchozí cesta je  C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2021\csy\Support\RegisteredTools
  • !!! UPOZORNĚNÍ!!! Nesprávná úprava registru systému Windows může způsobit nepoužitelnost operačního systému počítače. Z tohoto důvodu dbejte zvýšené opatrnosti při provádění výše uvedených úprav a předem zvažte, zda-li chcete případné riziko související s nefunkčností vašeho PC podstupovat.
 • přeinstalace programu Autodesk Civil 3D - instalační soubor si stáhnete na stránkách společnosti Autodesk po přihlášení vašim uživatelským účtem v sekci Produkty a služby
 • opravná instalace .NET Framework 
  1. pro opravu si z webu společnosti Microsoft stáhnete opravný Microsoft . NET Framework Repair Tool,
  2. Následně spustíte jako administrátor Příkazový řádek (otevřene Windows nabídku a napíše CMD)
  3. Do Příkazového řádku napíšete SFC/SCANNOW a necháte proběhnout kontrolu systému
 • nainstalujte nejnovější aktualizace pro Civil 3D - ty jsou rovněž k dispozici na webu společnosti Autodesk
Věřím, že Vám tento rozsáhlý návod obsahující celou řadu možných řešení tohoto problému bude nápomocný. Přesto pokud byste potřebovali s tímto nebo jiným problémem poradit, tak se neváhejte obrátit na naši technickou podporu, která je připravena našim klientům ihned pomoci.

pátek 17. prosince 2021

Tooltips - uživatelské nastavení

Pravděpodobně jste si při práci v programu Autodesk Civil 3D někdy všimli, že se při najetí kurzorem na libovolnou entitu zobrazí informace o daném prvku. Dnes si ukážeme, jak ovlivnit a určit, které informace se u konkrétních entit mají zobrazit.

Samotnou úpravu zobrazovaných vlastností entit provádíme v okně Úprav uživatelského rozhraní (příkaz: CUI). V anglické verzi Civil 3D bychom v tomto okně hledali položku Rollover Tooltips. V české jazykové mutaci programu Civil 3D však musíme hledat poměrně komplikovaný název Popisky tlačítek při přesunutí kurzoru myši. Z tohoto důvodu je daleko praktičtější tuto informační nabídku nazývat podle anglického názvu - Tooltips.

Nabídka Tooltips funguje, jak pro civilovské entity, tak i pro základní autocadovské prvky. 

Podrobný návod, jak na celé uživatelské nastavení, najdete v následujícím videu:
A na závěr krátký pozdrav...

Pozorní a pravidelní čtenáři našeho blogu si jistě všimnou, že dnešní článek je zde můj první. Je tomu skutečně tak. Od začátku prosince jsem rozšířil tým společnosti Arkance Systems na pozici technického konzultanta. Přicházím s praxí projektanta silničních staveb a věřím, že nabyté zkušenosti budu moci dále rozvíjet a předávat vám je nejen zde na blogu, ale i při osobních setkáních na školeních či na celé řadě dalších akcích, které pro vás naše společnost Arkance Systems chystá.