Nefunkční paleta podsestav má řešení!

Od našeho zákazníka i z vlastní zkušenosti víme o chybě, která se může objevovat po přechodu na nový Autodesk Civil 3D 2022. Jedná se o chybovou hlášku, která vyskočí na uživatele po kliknutí na paletu podsestav. 
 

Následně není tedy možné nijak z paletou podsestav pracovat, což je velmi nepříjemné. Nemějte však strach, tento problém má řešení!

Nejprve však něco málo k možným příčinám a jak jim případně předcházet. Předpokládané příčiny této chybové hlášky jsou následující

 • program Autodesk Civil 3D byl na počítač instalován přes účet jiného uživatele
 • poškozené soubory nastavení Autodesk Civil 3d nebo záznamů v registrech
 • poškozená knihovna dynamických odkazů (.dll)
 • chybná instalace programu Autodesk Civil 3D
 • poškozené nastavení uživatelského profilu (.cui)
Teď už však k samotným způsobům řešení tohoto problému. Ty jsou následující:
 • obnovit výchozí nastavení programu Autodesk Civil 3D
  • automaticky - stačí v nabídce Start najít příslušnou aplikaci Civil 3D a následně vybrat Obnovit výchozí nastavení
  • manuálně
   1. zavřít všechny spuštění aplikace Civil 3D nebo AutoCAD
   2. V nabídce Start systému Windows klikněte na příkaz Spustit
   3. V dialogovém okně Spustit zadejte Regedit
   4. V editoru registru přejděte na klíč registru, který odpovídá dotčené verzi softwaru 
    • C3D 2022 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.1\ACAD-5100:409   
    • C3D 2021 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R24.0\ACAD-4100:409
   5. Odstraňte klíč registru
   6. Zavřete editor registru
   7. Odstraňte složku dle verze Civil 3D
    • C:\Users\XXXX\AppData\Local\Autodesk\C3D 20XX
   8. Spusťte znovu aplikaci Civil 3D. Zároveň se spustí opětovná instalace, kterou budou doplněny smazané složky
 • nahrazení složek ToolPalette a RegisteredTools - zkopírujte si složky "ToolPalette" a "RegisteredTools" od jiného uživatele, kterému Civil 3D funguje bez problému, složky nalezte v této adresářové cestě: C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 20XX\csy\Support
 • editace RegisteredToolsPath v registrech
  1. Stisknutím tlačítka Windows + R se otevře okno Spustit
  2. Zadat REGEDIT a potvrdit OK
  3. Následně najdete hledaný klíč RegisteredTools, cesta k němu je následující:  \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\<<C3D_Czech>>\General
  4. Následně klíč otevřete a ověřte, že ukazuje na složku, ve které jsou RegisteredTools ve výchozím nastavení uložené. Výchozí cesta je  C:\Users\jakub.libal\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2021\csy\Support\RegisteredTools
  • !!! UPOZORNĚNÍ!!! Nesprávná úprava registru systému Windows může způsobit nepoužitelnost operačního systému počítače. Z tohoto důvodu dbejte zvýšené opatrnosti při provádění výše uvedených úprav a předem zvažte, zda-li chcete případné riziko související s nefunkčností vašeho PC podstupovat.
 • přeinstalace programu Autodesk Civil 3D - instalační soubor si stáhnete na stránkách společnosti Autodesk po přihlášení vašim uživatelským účtem v sekci Produkty a služby
 • opravná instalace .NET Framework 
  1. pro opravu si z webu společnosti Microsoft stáhnete opravný Microsoft . NET Framework Repair Tool,
  2. Následně spustíte jako administrátor Příkazový řádek (otevřene Windows nabídku a napíše CMD)
  3. Do Příkazového řádku napíšete SFC/SCANNOW a necháte proběhnout kontrolu systému
 • nainstalujte nejnovější aktualizace pro Civil 3D - ty jsou rovněž k dispozici na webu společnosti Autodesk
Věřím, že Vám tento rozsáhlý návod obsahující celou řadu možných řešení tohoto problému bude nápomocný. Přesto pokud byste potřebovali s tímto nebo jiným problémem poradit, tak se neváhejte obrátit na naši technickou podporu, která je připravena našim klientům ihned pomoci.

Komentáře