středa 23. prosince 2015

Veselé (3D) Vánoce 2015!

Konečně jsem se před Štědrým dnem dostal k blogu, abych vám všem ještě takto narychlo popřál šťastné a klidné vánoční svátky a samozřejmě všechno nejlepší v příštím roce 2016. Naše vlastní vývojové služby v CAD Studiu mě vytěžují více, než jsem si myslel, a tak nepřispívám na blog tak často, kolik bych si přál... Nicméně Ondra mě perfektně zastupuje a jeho články jsou vždy velmi dobře připravené. Takže, Ondro, pochvala před nastoupeným družstvem :)

Už jste si za těch 8 let, co blog píšeme, asi zvykli na nějakou tu legrácku s vánoční tematikou. Ani tentokrát neudělám vyjímku... přistálo mi do emailu nevšední vánoční přání od firmy SmartReality využívající tzv. "augmented reality" česky rozšířenou realitu, která dokáže prezentaci některých stavebních projektů pěkně okořenit :)

1) Vytiskněte si obrázek níže.
2) Z QR kódu si stáhněte speciální aplikaci pro mobilní zařízení (iOS / Android)
3) V aplikaci je nutné se zdarma zaregistrovat a otevřít projekt "2015 JBK Holiday Card"
4) Poté stačí už jen zamířit na vytištěný obrázek a uvidíte, co se Santovi přihodilo...

Veselé Vánoce a držme si palce do příštího roku! 

pondělí 21. prosince 2015

Porovnání produktivity v AutoCAD Civil 3D 2010 a 2016 (studie)

Častou a logickou otázkou, kterou často slyšíme od našich zákazníků, je "o kolik zvýší mou produktivitu přechod na novou verzi software?". Firma Landproject nyní provedla studii, ve které porovnává úsporu času díky využití nových funkcí programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 oproti stejné funkci nebo podobnému postupu ve verzi Civil 3D 2010.


Z výsledků této studie vyplývá, že v typických každodenních úlohách typu modelování koridorů, popisků potrubních sítí, tvorby modelu terénu z bodů, kreslení a anotací přináší nová verze v průměru 97% nárůst produktivity. Významný nárůst produktivity byl prokázán v pracovním postupu automatického promítnutí objektů z půdorysu do několika řezů. Konkrétně tato úloha je dokončena o 271 % rychleji než podobná operace ve starší verzi AutoCAD Civil 3D 2010. Časové úspory byly zaznamenány i v přímém porovnání automaticky prováděných operací (výkonový benchmark) - automatický skript pro zpracování objemného datového modelu byl v Civil 3D 2016 dokončen o 50 % rychleji.V každém testovaném scénáři byla úloha dokončena verzí 2016 rychleji než ve starší verzi 2010. U tvorby modelu terénu z mračna bodů nebylo možné přímé srovnání (tato funkce ve verzi 2010 není), srovnání tedy proběhlo proti funkci tvorby modelu z textového souboru souřadnic. Mračna bodů a zpracování nástrojem ReCap 2016 nicméně nabízí podstatně více možností.

Podrobnou, 39stránkovou studii Landprojectu si můžete stáhnout zde.

pátek 18. prosince 2015

Nízká úroveň povinných spojnic

Ne, v tomto článku nechci balancovat nad  úrovní podkladů a zaměření, se kterými se projektanti běžně setkávají, jak by mohl název mylně napovídat (ačkoliv by k tomu blížící se konec roku mohl vybízet). Pouze si tentokrát připomeneme, jak je to vlastně s povinnými spojnice na té opravdu nejnižší úrovni, tedy nule, neboli s 2D povinnými spojnicemi. Ale když už se nám blíží ty Vánoce a sníh stále v nedohlednu, tak si ho uděláme alespoň na ukázkových výkresech.

Náš tradiční ukázkový povrch v zimním hávu

Povinné spojnice jsou vždy jedním ze základů kvalitního digitálního modelu terénu. Jsou to obrubníky, hrany komunikací, lomy terénu atd. Tedy nějaké prostorové linie, které bychom z toho důvodu měli pro následnou práci v Civilu 3D vždy mít ve formě 3D entit (3D křivka, úsečka, spline, ...). Někdy se však musíme spokojit se zákresem vytvořeným pouze 2D křivkami nebo obdobnými entitami bez Z souřadnic. To je také případ následující linie v naší krajně (pro přehlednost už raději bez stromů).

Významná linie terénu, dosud nepřidaná jako povinná spojnice (spojnice povrchu, tedy trojúhelníky, ji klidně kříží)

V Civil 3D můžeme pro tento nedokonalý typ podkladu dobře využít typ povinných spojnic - Výšky z bodů.

Přidání povinných spojnic typu "Výšky z bodů"

Ve valné většině případů jsou totiž vrcholy těchto 2D křivek totožné se zaměřenými body u kterých máte informaci o výšce. Výsledek přidání povinných spojnic jako "Výšky z bodů" je pak v podstatě totožný s výsledkem, kterého bychom dosáhli přidáváním 3D křivek. Ačkoliv se tedy ochuzujeme o některá zajímavá nastavení z dialogu pro přidávání povinných spojnic.


Tyto možnosti zašednou při výběru typu  "Výšky z bodů"
Výsledek je ale takový, jaký jsme chtěli. Žádná ze spojnic povrchu (trojúhelníků) již naši linii nekříží.

Výsledek po přidání linie jako povinné spojnice

Když ale povinná spojnice vede mimo body povrchu, je situace úplně jiná a výsledek přidání takovéto křivky jako povinné spojnice může být překvapivý. Dokonce se může zdát, že přidání povinné spojnice nezafungovalo.

Na první pohled přidání povinné spojnice nezafungovalo. Spojnice povrchu (trojúhelníky) ji stále kříží

Ono ale zafungovalo, jen se jako povinná spojnice nepřidává přímo námi označená křivka. Civil 3D totiž pracuje především s jejími vrcholy. Konkrétně nalezne nejbližší vrcholy povrchu (červené šipky) a mezi těmito vrcholy zajistí vytvoření povinné spojnice (červená čárkovaná čára).

Princip přidání povinné spojnice "Výšky z bodů". Výsledkem je povinná spojnice (červená čárkovaná čára) mezi nejbližšími body povrchu k vrcholům křivky

Povinná spojnice typu "Výšky z bodů" tedy nepřidává žádné nové vrcholy do povrchu a stávající spojnice povrchu ji klidně mohou nadále křížit, což se u typu "Standard" stát nemůže. Z popisu funkce také poměrně jasně vyplývá, že vůbec nezáleží na tom, jestli jsou na křivce např. oblouky či nikoliv. Civil 3D zajímají pouze vrcholy (a pořadí jejich propojení).

Dynamické propojení s povrchem

Na závěr už jen doplním, že ve výchozím nastavení naší šablony nejsou takto přidané povinné spojnice dynamicky propojené s povrchem. Civil 3D si sám potají vytvoří onu výslednou povinnou spojnici typu standard (čárkovaná čára na obrázku výše) a vaší definiční křivku pak můžete klidně smazat nebo přesunou, aniž by to mělo na povrch vliv. Pokud bychom chtěli dynamické propojení zachovat, můžeme ve vlastnostech povrchu, na záložce "Definice", vypnout vlastnost "Převést povinné spojnice -  výšky z bodů na standardní".

Zapnutí dynamického propojení povinné spojnice typu "Výšky z bodů" s povrchem

pátek 11. prosince 2015

Rychlé info: Seznam funkcí API pro Subassembly Composer

Při přípavě webináře na téma pokročilých postupů v Subassembly Composeru jsem vytvořil přehledný seznam funkcí API i s českým popisem, které můžete využít při vytváření vlastních chytrých podsestav. Takovéto podsestavy následně dokáží výrazně rozšířit funkčnost AutoCADu Civil 3D a zjednodušit tak práci.


Dokument byl distribuován všem účastníkům webináře a nyní je k dispozici na helpdesk.cadstudio.cz.


Jak udělat snadno z projektu dálnice počítačovou hru?

3D projekt infrastrukturní stavby - např. dálnice v AutoCADu Civil 3D - lze během několika minut proměnit pomocí nástrojů Autodesku na interaktivní počítačovou videohru. Co k tomu potřebujete?

  • Sadu Autodesk Infrastructure Design Premium nebo Ultimate (popř. 3ds Max) - viz
  • Autodesk InfraWorks 360 - viz
  • Game engine Autodesk Stingray - viz trial verze

Z vašeho projektu:


Pak dostanete podobný "herní" výsledek:


Postup převodu FBX souboru ve Stingray i výsledná hra jsou ilustrovány ve videu:


Hra je ke stažení zde.

Zdroj: BIMagination, Pedro Soethe

pondělí 7. prosince 2015

AutoCAD Civil 3D 2016 Service Pack 2

Minulý týden byl uvolněn Service Pack 2 pro AutoCAD Civil 3D 2016. Instalace obsahuje mimo jiné kompletní Service Pack 1 pro Civil 3D, který již byl vydán dříve. Přehled vybraných problémů, které nový opravný balík řeší:
  • Špatné pořadí entit při exportu do DGN.
  • Problémy s výběrem objektů Civil 3D při zapnutých rychlých vlastnostech.
  • Problém s vrcholy automaticky vytvářenými na některých návrhových liniích, které způsobovaly nefunkčnost zemních těles.
  • Nástroj pro tvorbu bodů podél trasy či profilu nyní umožňuje zadat počáteční a koncové staničení.
  • Několik chyb v potrubních sítích (problémy s popiskami objektů, úchopovými body, ...).
  • Chyby u analýz objemových povrchů (pozor, mimo jiné se objevovala chyba u výkazu kubatur v tabulce analýzy výšek).
  • Problémy s interoperabilitou mezi AutoCAD Civil 3D 2016 a Infraworks 360.
Úplný přehled změn si můžete prohlédnout v anglickém readme. SP2 lze stáhnout např. na www.cadforum.cz v sekci download nebo pomocí Autodesk Application Manager.