Porovnání produktivity v AutoCAD Civil 3D 2010 a 2016 (studie)

Častou a logickou otázkou, kterou často slyšíme od našich zákazníků, je "o kolik zvýší mou produktivitu přechod na novou verzi software?". Firma Landproject nyní provedla studii, ve které porovnává úsporu času díky využití nových funkcí programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 oproti stejné funkci nebo podobnému postupu ve verzi Civil 3D 2010.


Z výsledků této studie vyplývá, že v typických každodenních úlohách typu modelování koridorů, popisků potrubních sítí, tvorby modelu terénu z bodů, kreslení a anotací přináší nová verze v průměru 97% nárůst produktivity. Významný nárůst produktivity byl prokázán v pracovním postupu automatického promítnutí objektů z půdorysu do několika řezů. Konkrétně tato úloha je dokončena o 271 % rychleji než podobná operace ve starší verzi AutoCAD Civil 3D 2010. Časové úspory byly zaznamenány i v přímém porovnání automaticky prováděných operací (výkonový benchmark) - automatický skript pro zpracování objemného datového modelu byl v Civil 3D 2016 dokončen o 50 % rychleji.V každém testovaném scénáři byla úloha dokončena verzí 2016 rychleji než ve starší verzi 2010. U tvorby modelu terénu z mračna bodů nebylo možné přímé srovnání (tato funkce ve verzi 2010 není), srovnání tedy proběhlo proti funkci tvorby modelu z textového souboru souřadnic. Mračna bodů a zpracování nástrojem ReCap 2016 nicméně nabízí podstatně více možností.

Podrobnou, 39stránkovou studii Landprojectu si můžete stáhnout zde.

Komentáře