pondělí 19. září 2022

Novinky v BIM Feederu

Nová verze aplikace BIM Feeder s označením 1.1.0 je po náročném kolečku mezi vývojem a testováním připravena k vydání. Díky patří především hlavnímu vývojáři Víťovi, který úspěšně naučil BIM Feeder číst nové, nepříliš strojově čitelné, datové standardy. Vymyslel způsob, jak rozdělit model do samostatných skupin, které lze krmit nezávisle a dokonce různými standardy. A trpělivě odstraňoval bugy, které jsem mu během testování hlásila. A teď už podrobněji k jednotlivým novinkám a změnám.

Důležitá je informace o podpoře aktuální verze Civil 3D 2023. Společně s ní jsou podporovány i tři předešlé verze 2020 - 2022.

Základní datové standardy dodávané spolu s BIM Feederem jsou rozšířeny o Silniční standard V5 a o Železniční standard V5. Jak nová verze 5.0 silničního a železničního standardu podle SFDI vypadá, se můžete podívat přímo na jejich stránkách. Pokud však máte projekt rozpracovaný na starším standardu, tak se nemusíte obávat. Původní verzi 4.0 jsme v nabídce ponechali.

Při spuštění BIM Feederu nad novým výkresem budete nově vyzvání k vytvoření databáze. Tato databáze umožňuje bezpečně uložit vyplněné popisné informace o modelu do externího souboru mimo výkres. Zajistí tak lepší zálohování dat a zlepší stabilitu aplikace. Tuto databázi připojte k dwg souboru, pokud projekt zálohujete nebo sdílíte s kolegou. A samozřejmě ji nemažte.

Při krmení modelu s velkým množstvím objektů může být oříšek vyplnit veškeré informace na první dobrou. Už v dřívějších verzích jsme přišli s možností mražení hladin. A takto zmražené objekty byly pro BIM Feeder neviditelné. Na základě zpětné vazby jsme však museli vymyslet lepší způsob pro postupné krmení. Voilà, funkce Definice skupin je na světě. Využijete ji například pro krmení objektů u více tras, při krmení modelu s objekty pro demolici i výstavbu nebo pokud potřebujete použít různé datové standardy v jednom modelu. Použití skupin je volitelné, nadále je možné krmit také celý model současně. Doporučuji však funkci alespoň vyzkoušet, dokáže velmi zpříjemnit práci.

pátek 16. září 2022

Grading Optimization - jak na to?

V minulém článku na téma Grading Optimization (GO) jsme si představili základní informace týkající se instalace, uživatelského prostředí a bodově si nastínili pracovní postup. Nyní nastal ten správný čas si pracovní postup rozebrat více dopodrobna. Ještě před tím si Vás však dovolím pozvat na chystanou akci související s Grading Optimization.

Školení: Grading Optimization
Zaujala Vás aplikace Grading Optimization a chcete se ji naučit ovládat a využívat pro Vaše projekty?
Potom si nenechte ujít jedinečnou možnost a zúčastnit se vůbec prvního školení na téma Grading Optimization pořádaného společností Arkance Systems.
📅 pondělí 24.10.2022
⏰ 9:00 - 15:30
📝 PŘIHLÁŠKY: zde 

V rámci školení si vyzkoušíte práci v Grading Optimization na řadě připravených datasetů. Nebude chybět ani prostor na případné dotazy. Proto neváhejte a registrujte se ještě dnes!

1) Příprava výkresu

První předpoklad pro aktivní využití aplikace Grading Optimization je připravený výkres projektu, na který budeme právě funkce GO aplikovat. Postačí kresba za pomocí liniových prvků (úsečky, křivky), plošných prvků (šrafy) nebo bodových prvků (body COGO i body AutoCADu).


2) Přiřazení objektů zemního tělesa ke geometrii výkresu 

K nachystané geometrii výkresu velice snadno z Palety nástrojůObjekty zemního tělesa přiřadíme potřebné prvky zemních těles. Zároveň  je nutné u každého objektu nastavit požadované parametry omezení (sklony, výšky).3) Definice globálních nastavení projektu 

Kromě parametrů omezení u jednotlivých prvků můžeme optimalizaci řídit i za pomocí globálních omezení a cílů optimalizace. Jejich nastavení řídíme už v samostatném okně GO.

V nabídce Možnosti optimalizace můžeme nastavit globální omezení sklonů, počet iterací a kritéria (cíle) optimalizace. U kritérií stanovujeme váhu tak, aby odpovídala nárokům našeho projektu.


4) Zahájení optimalizace a její průběh

Potom už nic nebrání spuštění optimalizace tlačítkem OPTIMALIZOVAT na spodní liště.


Během optimalizace můžeme průběh sledovat na třech grafech v sekci Konvergence.

Klíčovou informací je Stav optimalizace. Pokud je uvedeno, že směřuje k optimálnímu řešení, jsme na správné cestě a výraznější zásahy nejsou třeba. V opačném případě je nutné optimalizaci pozastavit, protože vstupní omezení a cíle jsou vzájemně v konfliktu, který nelze vyřešit. Je nutné provést úpravu parametrů, což můžeme udělat přímo v okně aplikace GO, a následně opět spustit proces optimalizace.

5) Úspěšná optimalizace - co dál?

Pokud proces optimalizace proběhl úspěšně můžeme výsledný povrch převést zpět do výchozího souboru projektu. Okno přenosu vyvoláme výběrem ikony Aktualizovat výkres a z dané nabídky vybereme požadované prvky pro převedení do původního výkresu.


Kromě samotného povrchu můžeme do výkresu převést návrhové linie nebo body. Záleží na počáteční definici objektů zemních těles.
čtvrtek 1. září 2022

Grading Optimization - chytrý pomocník pro modelování zemních prací / CADFórum 2022

Mimo světla reflektorů a bez velkolepého představení uveřejnil Autodesk již v loňském roce pro Civil 3D 2022 velice zajímavé rozšíření pod názvem Grading Optimization. Tento doplněk do aplikace Civil má nemalé ambice. Za cíl si klade v maximální možné míře zefektivnit práci při návrhu zemních těles celé řady staveb. Od návrhu rodinných domů, přes velké průmyslové a logistické areály až po návrh a úpravu zemních těles liniových staveb a jejich okolí. Pojďme si tedy v dnešním článku představit základní informace o tomto novém zajímavém pomocníkovi.


Instalace
Grading Optimization není integrovanou součástí aplikace Civil 3D, ale uživatelé si ho musí samostatně doinstalovat. K dispozici je všem předplatitelům sady AEC Collection a ti ho naleznou ve svém účtu na webu Autodesk Account.

Po instalaci 
Jak již bylo zmíněno, aplikace Grading Optimization je rozšířením základní verze Civilu a pro její používání je nutné vždy nejprve spustit program Civil 3D. V něm ji nalezneme na Pásu karet na kartě Analyzovat.

Paleta nástrojů
Nedílnou součástí aplikace Grading Optimization je speciální paleta objektů zemních těles, která se po instalaci Grading Optimization doplní do Palety nástrojů. Tuto paletu spustíte nejlépe právě z karty Analyzovat příslušnou ikonou.

Paleta zahrnuje celou řadu prvků zemních těles, které uživatel využije ve svém projektu a nastaví jim příslušné parametry a omezení. Tyto prvky přiřazuje k již nachystaným základním geometrickým objektům jako jsou křivky, úsečky, šrafy nebo body.

Prohlížeč objektů zemních těles
Druhou nedílnou součástí aplikace Grading Optimization přímo v Civilu je tzv. Prohlížeč objektů zemních těles, ve kterém najdete přehled všech prvků zemních těles umístěných v daném výkrese. 
Uživatelské prostředí GO
Pro spuštění přímo Grading Optimalization slouží velká ikona Optimalizovat na kartě Analyzovat. 

Následně se Grading Optimization otevře v samostatném okně, které se skládá z několika částí.
1 - Prohlížeč objektů zemních těles
2 - Okno vizualizace - zobrazuje optimalizovaný povrch, k dispozici je několik motivů zobrazaní
3 - Panel nástrojů Optimalizace - spodní panel umožňující zadání globálních omezení a cílů optimalizace a její samotné spuštění ikonou Optimalizovat

Základní pracovní postup
Pro práci s rozšířením Grading Optimization lze stanovit základní pracovní postup shrnutý do následujících bodů:

1) Příprava výkresu - vytvoření požadované geometrie v rámci vašeho projektu
2) Přiřazení objektů zemního tělesa ke geometrii výkresu - k nachystaným geometrickým prvkům se definují příslušné objekty zemního tělesa a nastaví jejich požadované parametry
3) Spuštění aplikace Grading Optimization
4) Definice globálních nastavení projektu - na panelu nástrojů Optimalizace je možné stanovit omezení a cíle procesu napříč celým projektem
5) Zahájení optimalizace
6) Sledování optimalizace - v případě potřeby se proces pozastaví a vyřeší se nahlášená problematická místa
7) Dokončení optimalizace
8) Přenos optimalizovaného povrchu zpět do výkresu - optimalizovaný povrch se pod novým názvem uloží do stávajícího výkresu, lze doplnit i o návrhové linie nebo body COGO

Nenechte si ujít CADfórum
V dnešním článku jste se dozvěděli první základní informace. Pokud se o Grading Optimization chcete dozvědět více přijeďte 13. září 2022 na konferenci CADfórum 2022, kterou pořádá naše společnost Arkance Systems. Na konferenci se dozvíte celou řadu novinek z oblasti CAD a o své zkušenosti se podělí celá řada zajímavých hostů. Součástí konference bude i workshop zaměřený na Grading Optimization, při kterém si navíc aplikaci přímo na místě vyzkoušíte a dozvíte se další podrobnosti související s tímto užitečným nástrojem. Proto neváhejte a registrujte se na konferenci ještě dnes -  zde.


pondělí 29. srpna 2022

Korekce přesahu u povrchu koridoru

Určitě mi dáte za pravdu, že povrch vytvořený z koridoru umí člověka někdy řádně potrápit. Obzvlášť v okamžiku, kdy máme v šabloně typického řezu stejně nakódované spojnice nad sebou. V takových místech je téměř jisté, že triangulace nedopadne podle našich představ. Naštěstí si při vytváření povrchu koridoru můžeme pomoci korekcí přesahu.

Nejdříve si řekněme jak tato korekce funguje. Princip je v podstatě jednoduchý. Na výběr máme dvě varianty korekce, a to podle horních spojnic nebo podle dolních spojnic

Vybraný způsob korekce určuje, která spojnice v řezu bude vybrána pro vytvoření povrchu v případě, že je nad sebou více spojnic. Jak můžete vidět na obrázku, pro horní spojnice se vlastně díváme shora a pouze viditelné spojnice nebo jejich části definují povrch. Můžeme si to představit, jako by jsme na spojnice shora hodili deku. Kam až se propadne, tam vznikne náš povrch. U dolních spojnic se pouze obrátí směr pohledu zespod. Kam až dohlédneme, tam vznikne povrch koridoru.

A teď konkrétní příklad. Máme vytvořený řez s chodníkem, obrubou včetně lože a ohumusovaný svah. Vytvořit chceme povrch hrubého zemního tělesa. Tedy ze spojnic s kódem "RefPovrch", který je v naší šabloně vykreslen tlustou červenou čarou. Jenže podsyp betonového lože obruby a svah se nám řezu překrývá.

Správně bychom proto měli použít korekci přesahu dolních spojnic. Pro názornost porovnejme vytvořené povrchy bez korekce, podle horních i dolních spojnic.


úterý 16. srpna 2022

Civil 3D 2023 - oprava českého country kitu

V posledních dnech se nám na našem Helpdesku opakují dotazy týkají se problému s kódováním a zobrazení např. šablon příčných řezů v nově nainstalované verzi 2023 programu Civil 3D. Pokud jste již tyto problémy zaznamenali nebo se zrovna chystáte na verzi 2023 přejít, určitě si článek nenechte ujít a přečtěte si ho až do konce.


Problém úzce souvisí s instalací české verze country kitu. Při instalaci by mělo dojít k přepsání výchozího souboru externích kódů - C3DStockSubassemblyScripts.codes, který slouží k definici kódů bodů, spojnic nebo tvarů. Tento soubor však při instalaci českého country kitu přepsán není a nedojde tím pádem k nastavení tradičně používaných českých kódů.

Původní C3DStockSubassemblyScripts.codes

Ovšem krok přepsání je možné provést i ručně. Jak na to si popíšeme v následujících krocích. Předpokladem je nainstalovaný český country kit pro Civil 3D 2023

1) Vypněte aplikaci Civil 3D 2023, ideálně i ostatní aplikace Autodesk

2) V adresářové struktuře najděte složku podle následující adresářové cesty (za předpokladu ponechání výchozího umístění při instalaci aplikace Civil 3D): C:\ProgramData\Autodesk\C3D2023\csy

3) Ve složce smazat soubor C3DStockSubassemblyScripts.codes

4) Vytvořit kopii souboru C3DStockSubassemblyScripts-cz-CZ.codes a přejmenovat ho na C3DStockSubassemblyScripts.codes

5) Spustit aplikaci Civil 3D 2023 a ověřit fungování kódů (např. ve stylech sad kódů budou definovány i před tím chybějící kódy)

česká verze souboru C3DStockSubassemblyScripts.codes 

Pevně věřím, že Autodesk v nejbližší době aktualizuje instalační soubor českého country kitu a tento postup již nebude nutný. Do té doby však určitě poslouží svému účelu a zajistí Váš hladký přechod na novou verzi Civilu. 

Novou verzi Civil 3D si určitě nenechte ujit. O jejích novinkách jsme Vás informovali již v dubnu v samostatném článku a novinky týkající se práce s koridory jsme podrobně představili ve dvojici článků zde a zde.

Samozřejmostí jsou i novinky v našich nadstavbových aplikacích CS CivilTools nebo CS Potrubák, a proto stahujte verzi 2023 ještě dnes!

pondělí 25. července 2022

Nová verze CS Civil Tools s podporou Civil 3D 2023

Po aktualizaci aplikací Railway Tools a Potrubák s přicházející verzí Autodesk Civil 3D 2023 jsme nezapomněli samozřejmě ani na novou verzi Civil Tools. Ta obsahuje oproti předchozí verzi některé nové funkce. Pojďme si je představit!


Hromadná změna parametrů
Téměř v každém projektu se setkáte se situací, že ve výkresu máte velké množství šablon typických řezů a v určitou chvíli potřebujete změnit některé parametry podsestav, které tvoří tyto šablony. Pokud se navíc některé podsestavy opakují, je poměrně zdlouhavé měnit parametry u každé šablony odděleně.


S novou funkcí Civil Tools si tuto činnost výrazně ulehčíte. Díky nastavení filtrů v tabulce si můžete konkrétní opakovaně použitou podsestavu vyfiltrovat a následně příslušné parametry změnit hromadně. Vybrané parametry lze také vyexportovat a následně použít na stejnou podsestavu v jiném výkrese.


Výpis použitých podsestav
Určitě jste to už zažili. Rozsáhlý projekt, velké množství šablon, ještě větší počet podsestav a nikde žádný jejich seznam. To se však nyní mění s příchodem této nové funkce zahrnuté do tohoto vydání Civil Tools. Pomocí novinky Výpis použitých podsestav si můžete vygenerovat výpis využitých podsestav ve vašem výkresu, resp. projektu. To však není vše. Tato nová funkce vám zároveň umožní vyexportovat do zvolené složky všechny .pkt soubory těchto podsestav. Ty pak můžete předat například kolegovi pro plnou kompatibilitu daného výkresu.Nové vydání Civil Tools mělo obsahovat ještě další novou funkci - Souběh tras. Tu jsme nakonec museli z nové verze vynechat, protože ji chceme ještě dále vylepšit, a nachystáme ji tak pro vás do dalšího vydání. Takže se můžete již nyní začít těšit.

Nové Civil Tools stahujte na našem Helpdesku nebo přes váš účet Holixa.

Silniční extravilánové podsestavy pro Civil 2023
Zároveň s CivilTools byly vydány naše Silniční extravilánové podsestavy pro verzi Civilu 2023. Opět jsou pro naše zákazníky k dispozici ke stažení na Helpdesku nebo v účtu Holixa. 
Nyní již tedy nic nebrání Vašemu hladkému přechodu na novou verzi Civilu!

pondělí 11. července 2022

Novinky v Potrubáku

Další v řadě aktualizovaných aplikací pro infrastrukturu je Potrubák. Novou verzi ke stažení najdete ve svém holixa účtu a můžete ji instalovat do Civilu 3D 2020 - 2023. Jaké novinky vás v ní čekají si popíšeme v tomto článku.

Kromě už zmíněné podpory Civilu 3D 2023 jsme připravili i dvě zbrusu nové funkce, vylepšili podsestavy výkopů a zjednodušili instalaci katalogu potrubí.

Tvorba stoky

Doposud jsme v Potrubáku vytvářeli výhradně podélné profily. A pro situační návrh stoky radili využívat standardní funkce Civilu. To se mění s novou funkcí Stoka podle referenční trasy. 

Využijete ji v okamžiku, kdy má být stoka souběžná s trasou. Umožní rychle rozmístit šachty v zadaném horizontálním odsazení a pravidelném intervalu podél trasy. Podle zvoleného směru toku a podmínek krytí a sklonů se osadí i potrubí mezi šachty. Následně můžete začít upravovat tento prvotní návrh a dále jej využít pro zadefinování stoky pro Potrubáka.

Přečíslování šachet

Jsme si vědomi nešťastného způsobu číslování šachet při vytváření potrubních sítí v Civilu, kdy jsou ve výchozím nastavení šachty označovány narůstající řadou čísel bez rozlišení různých sítí. Pokud tedy před návrhem zapomenete upravit šablonu pojmenování, tak jsou veškeré šachty označeny ŠXX. Další nepříjemná situace nastane v okamžiku, kdy šachtu uprostřed stoky odstraníte nebo přidáte. Označení se bohužel dynamicky nezmění, tak aby byly šachty číslovány "po sobě jdoucími" čísly.

Doplňujeme proto vlastní funkci pro hromadné přečíslování šachet na vybraných potrubních sítích. Pro každou z nich můžete zadefinovat předponu, příponu a počáteční číslo. Přečíslování se automaticky provede ve směru trasy, resp proti směru toky hlavního řadu. A to jak na stoce, tak na jejich vpustech a domovních přípojkách.

Podsestavy

Kolmý i šikmý výkop jsme vylepšili o možnost výškově zacílovat dno výkopu na profil. Díky tomu můžete jednoduše řídit výšku dna buď vlastním profilem nebo automaticky vytvářeným profilem VykopPotrubi z Potrubáku.

U kolmého výkopu jsme přidali nový parametr pro kontrolu minimální vzdálenosti potrubí od stěny výkopu. Při správném zacílování totiž naše podsestavy dynamicky mění průměr potrubí podle stoky. Nyní se bude dynamicky rozšiřovat i samotný výkop tak, aby byla vždy dodržena zadaná mezera mezi vnější stěnou potrubí a výkopem.

Katalog potrubí

Vlastní katalog potrubí s novými materiály a DN jsme poprvé vydali v březnu. Pokud jste o něm zatím nevěděli, tak skočte na tento článek. Pro jeho komfortnější použití jsme nyní připravili instalační soubor, který za vás rozkopíruje všechny potřebné soubory do správných složek. Stále však platí, že po nainstalování je nutné v Civilu spustit regeneraci katalogu příkazem PARTCATALOGREGEN.

úterý 28. června 2022

Nové videonávody pro Holixa BIM Feeder a Potrubák

Abychom usnadnili nasazení našich BIM aplikací v praxi, připravili jsme videoukázky použití nejdůležitějších funkcí a pracovních postupů ve dvou nedávných BIM aplikacích z dílny Arkance Systems. Můžete je využít jako pomůcku při testování trial verze těchto aplikací ve vašem Civilu 3D, nebo jako bezplatnou školicí pomůcku pro nasazení komerčních verzí.

Holixa BIM Feeder

BIM Feeder je nadstavbová aplikace umožňující do výkresu aplikace Autodesk Civil 3D hromadně a efektivně doplnit popisná data do vlastností definovaných datovým standardem SFDI pro silniční, železniční a vodohospodářské stavby. Výsledkem použití aplikace je předem vymodelovaný 3D výkres obsahující tělesa, povrchy, 3D křivky apod. obohacené o popisné informace, který je následně po kontrole možné exportovat do mezinárodního a otevřeného BIM formátu – IFC.

Ukázky použití BIM Feederu jako např. načtení datových standardů, šablona PŘ a mapování kódů, krmení elementů z Excel tabulek, sady vlastností, rozdělení entit po délce, atd. najdete v playlistu BIM Feeder:


CS Potrubák

Potrubák je nadstavbová aplikace, která umožňuje v aplikaci Autodesk Civil 3D ze situačního prostorového modelu kanalizační sítě vygenerovat podélné profily odpovídající českým případně slovenským standardům.

Hlavním benefitem je dynamické propojení situačního návrhu s podélnými profily včetně hydraulických výpočtů a různých typů výpisů prvků sítě. Výsledný prostorový model lze doplnit popisnými informacemi dle datového standardu a vyexportovat do často požadovaného IFC formátu.

Ukázky použití Potrubáku jako např. instalace palety podsestav, definice stoky a její spád, podélný profil přípojek, hydraulické výpočty nebo podsestavy v koridoru najdete v playlistu Potrubák:pondělí 27. června 2022

Instalace Civil 3D 2023, country kit

Rok se s rokem sešel a s přicházejícím letním počasím přichází také nová verze Civil 3D. Světlo světa spatřila verze 2023 sice již 12. dubna, ale až nyní vyšla také nová verze českého country kitu. Je tedy již nejvyšší čas navštívit stránky Autodesku a ze svého účtu stáhnout novou verzi naší vlajkové lodi pro projektování liniových staveb. 

Na první pohled si jistě všimnete, že došlo k výrazné grafické proměně ikony programu. Nově ji tvoří bílé C na fialové kostce připomínající klávesu z klávesnici. Logo je dále doplněno na spodním okraji o již zažitou zkratku C3D.

Samotnou instalaci Civil 3D i nadále doporučujeme metodou Stáhnout do prohlížeče, která je sice údajně nejpomalejší, ale předejte tím případným komplikacím souvisejícím s funkčností programu. Zároveň si stáhněte rovnou i zmiňovaný český country a to ze stránek Autodesku nebo přímo od nás.


Po stažení se můžeme rovnou vrhnout do instalace. V úvodu nezapomeňte odsouhlasit podmínky používání. 


Následně zvolíte umístění instalace a také si rozhodně nenechte ujít možnost nainstalování programu Subassembly Composer, který Vám může být užitečným pomocníkem při tvorbě podsestav.Pak už stačí jen počkat, až se Civil 3D nainstaluje. Po úspěšné instalaci Civil 3D je nutné ještě doinstalovat český country kit a následně si dát pozor na ikonu, kterou program spouštíte. Vždy využívejte tu s názvem Civil 3D 2023 Czech.


Pokud jste zároveň předplatitelé celé AEC kolekce máte k dispozice i další 2 moduly do programu Civil 3D. Jedná se o Project Explorer a Grading Optimization. Instalační soubory k nim opět naleznete ve svém účtu na stránkách Autodesku.


Samotná instalace obou modulů je velmi podobná a vychází z instalace hlavního programu Civil 3D.

Grading Optimization
Project Explorer