Překrývající se oblasti koridoru

Možná Vás stejně jako mě již nejednou trápily překrývající se oblasti koridoru v místech s menšími poloměry trasy nebo v místech nároží křižovatek, a možná jste stejně jako já netušili, že program Civil 3D má na tento problém řešení. Pojďme tedy tomuto nešvaru udělat jednou pro vždy přítrž! Jak na to se dozvíte v tomto článku.

Na obrázku nahoře vidíte názorný příklad překrývajících se oblastí nebo jak je příhodně označují v anglické verzi - bowties (=motýlci). 

Pro jejich odstranění je nutné vybrat příslušný koridor a následně se na kontextové kartě koridoru zaměřit na sekci Nástroje koridorů.


Vybráním položky Vymazat překrývající se oblasti koridoru aktivujeme příkaz, kterým tyto nežádoucí oblasti odstraníme respektive v těchto místech se sklon zemního tělesa zprůměruje.

Vždy je nezbytné nejprve vybrat počáteční dílčí entitu trasy - vstupní tečnu.
Následně pokračujeme výběrem koncové dílčí entity trasy - výstupní tečny.
Jako poslední je nutné zvolit průsečík, který bude tvořit a řídit chování svahu ve vztahu k přilehlému terénu.

Výsledek mluví za vše. Žádné překrývající se oblasti, ale krásně vymodelovaný svah zemního tělesa.


Jelikož je zadaný průsečík určený manuálně uživatelem, tak je nezbytné v případě jakýchkoli úprav trasy nebo jiných parametrů koridoru tento průsečík smazat, protože i po přebudování koridoru si pamatuje tuto zadanou polohu. K takovému smazání je určena druhá funkce na kontextové kartě koridoru - Obnovit překrývající se oblasti koridoru. Touto funkcí vrátíte úpravy překrývajících se oblastí do původní stavu. 

Komentáře