ReCap Pro - oblasti skenu

Pro zpracování souborů mračen bodů nabízí společnost Autodesk jako součást sady AEC Collection program ReCap Pro. Jedná se o užitečný program, který umožňuje spravovat, zobrazovat, zpracovávat a indexovat velmi rozsáhla mračna bodů z laserového 3D skenování. Následně je možné upravená mračna bodů přenést do CAD aplikací. V dnešním článku si ukážeme, jak efektivně získaná mračna bodů zpracovat za využití nástroje oblasti skenu.
Při práci s mračnem bodů se často dostaneme do fáze, že nepotřebujeme celé mračno, ale pouze jeho část. V takovém případě máme možnost nadbytečné body odstranit a tím o ně definitivně přijít. Potom však může přijít situace, že odstraněné body budete potřebovat, ale v projektu je již nebude mít k dispozici. Takové situaci je lepší předcházet a nadbytečné body raději pouze skrýt nástrojem oblasti skenu.

Nástrojem Výběr si označíme část mračna bodů, kterou nebudeme nyní potřebovat.

Vybrané body mračna následně přesuneme do vytvořené Oblasti, kterou si pojmenujeme dle potřeby.

Vytvořené Oblasti je přiřazena výchozí barva, kterou lze změnit. V menu v pravém dolním rohu lze rovněž vybranou Oblast skenu zamknout nebo vypnout. Právě možnosti vypnout využijeme pro skrytí nepotřebné části našeho skenovaného území.

Oblastí lze vytvářet více a původní mračno bodů upravit pro aktuální potřeby projektu. Pokud v budoucnu budou nyní skryté body potřebné, stačí vybranou Oblast opět zapnout.

Velkou výhodou Oblastí je jejich zachování i po importu do programu Civil 3D, kde je můžeme i nadále libovolně zapínat.

Celý proces úpravy mračna bodů si můžete prohlédnout v následujícím krátkém videu.


Komentáře