Rozšíření IFC 4x3 pro Civil 3D 2022.2

Po měsících testování v kruhu Autodesk komunity se dostává rozšíření IFC 4x3 i mezi běžné uživatele. Toto zajímavé rozšíření najdete ve svém účtu Autodesk nebo v počítačové aplikaci. Hledejte IFC 4x3 Extension for Autodesk® Civil 3D® 2022 v záložce Aktualizace produktů.

Určeno je výhradně pro Civil 3D 2022.2 A je na něm znát, že se jedná spíš o pracovní verzi než hotovou věc. Počítejte s faktem, že všechny funkce je zatím nutné spouštět z příkazového řádku. Žádné tlačítka na pásu karet nebo dialogové okna toto rozšíření nemá. Z našeho pohledu se však stále jedná o velmi důležitou novinku. Můžete se díky ní seznámit s možnostmi nového formátu IFC4x3, který konečně zahrnuje také objekty infrastruktury. Dokážete vyexportovat více civilovských objektů, jmenujme například trasu s profilem nebo koridor, do IFC souboru. A výsledný model bude obsahovat více popisných informací.

Hlavní funkce 

 • Mapovat objekty AutoCAD a Civil 3D na IFC objekty
 • Mapovat Civil 3D parametry na IFC parametry
 • Ukládat konfigurační soubory s nastavením
 • Exportovat IFC soubory
 • Importovat IFC soubory

Konfigurační soubory

Jsou celkem dva. První z nich IfcInfraConfiguration.json obsahuje nastavení a informace o IFC souboru a mimo jiné určuje, které typy objektů bude IFC soubor obsahovat. Druhý konfigurační soubor IfcInfraExportMapping.json definuje mapovací tabulku objektů, které budeme exportovat. Soubory je nutné vytvořit příkazy IFCInfraSaveConfig a IFCInfraSaveParametrMapping. Následně je možné soubory upravit v textovém editoru.

Podporovaná geometrie pro export

 • Koordinační systém
 • COGO bod
 • Skupina COGO bodů
 • Trasa a její profily
 • Povrch TIN
 • Návrhová linie
 • Staveniště
 • Koridor
 • Potrubní síť
 • Tlaková síť
 • Staveniště
 • Parcela
 • Most
 • 3D tělesa AutoCAD
 • 3D křivky AutoCAD
 • 3D body AutoCAD

Ke každému objektu je během exportu připsáno IFC GUID. Toto unikátní označení GUID je u objektu zachováno i při každém dalším exportu. Umožňuje tak snazší identifikaci objektu v modelu.

Líbí se nám možnost exportovat koridor, a to bez nutnosti generovat tělesa z tvarů. 3D model z koridoru bude vytvořen automaticky při exportu do IFC.

Podporovaná geometrie pro import

V podobě "živých" civilovských objektů se do výkresu naimportují:
 • COGO bod
 • Skupina COGO bodů
 • Trasa a její profily
 • Povrch TIN
 • Návrhová linie
 • Staveniště
 • Parcela
Ve formě těles se do výkresu naimportují:
 • Koridor
 • Potrubní síť
 • Tlaková síť
 • Most

Zaujalo nás, že importovaná trasa je rozpoznána jako civilovský objekt a ihned s ní můžete začít pracovat. Spolu s trasou jsou naimportovány také profily. Jen pozor, že geometrie trasy i profilu se rozpadne na samostatné tečny, přechodnice a oblouky.

Další informace o jednotlivých příkazech se dočtete v oficiální nápovědě pod tímto odkazem nebo ji otevřete z Civilu příkazem IFCInfraHelp
Pro kontrolu modelu ve formátu IFC 4x3 doporučujeme použít kompatibilní prohlížečku. Například Open IFC Viewer podporuje nový IFC formát a osvědčil se nám pro stavby infrastruktury s řádově většími rozměry, než jaké mají pozemní stavby.

Komentáře