Nové Civil Tools nadělujeme pod vánoční stromeček

Na konec roku jsme pro naše zákazníky připravili novou verzi Civil Tools s označením 2.0.30. Obsahuje tři nové funkce, které si představíme v tomto článku. Podporované verze C3D jsou 2020 - 2023. Civil Tools jsou dostupné ke stažení na našem helpdesku nebo v účtu Holixa.


COGO body z příčných řezů

Nápad na tuto funkci vznikl v M4 Road Design a my děkujeme za zajímavý podnět! Kolega Štěpán se pustil do programování a parádní funkce je na světě. Věřím, že ji využije spousta běžných uživatelů Civilu. A k čemu slouží, ptáte se? Jednoduše řečeno, klikáte do vykresleného příčného řezu a tím vytváříte COGO body na stopě příčného řezu. Na ukázku použití této funkce se můžete podívat na následujícím videu.

Souběh tras

Na pohled jednoduchá funkce, která nám ve vývoji dala pěkně zabrat. Výsledkem této funkce je 2D křivka v zadané vzdálenosti od dvou vybraných tras. Ve výchozím nastavení je tato vzdálenost zadána poměrem 1:1 - tedy stejná vzdálenost od Trasy 1 i od Trasy 2. Změnou poměru na 1:2 můžeme vykreslit křivku v poloviční vzdálenosti od Trasy 1 než od Trasy 2. Pro lepší ovládání je možné definovat rozsah souběhu pomocí počátečního a koncového staničení první trasy.

Výpis trasa a niveleta

Náš vlastní výpis geometrických bodů na trase a profilu. Oproti výpisu ze sady nástrojů umí naše funkce pracovat s kritickými body klopení, umí správně zapisovat změny staničení podél trasy a automaticky sloučí body se stejným staničením do jediného řádku. Výpis můžeme exportovat do klasické excelové tabulky XLS nebo jako CSV, které lze snadno importovat zpět do výkresu. Získáme tak rychle COGO body pro vytyčení trasy i s popisem. 

Komentáře