Grading Optimization - jak na to?

V minulém článku na téma Grading Optimization (GO) jsme si představili základní informace týkající se instalace, uživatelského prostředí a bodově si nastínili pracovní postup. Nyní nastal ten správný čas si pracovní postup rozebrat více dopodrobna. Ještě před tím si Vás však dovolím pozvat na chystanou akci související s Grading Optimization.

1) Příprava výkresu

První předpoklad pro aktivní využití aplikace Grading Optimization je připravený výkres projektu, na který budeme právě funkce GO aplikovat. Postačí kresba za pomocí liniových prvků (úsečky, křivky), plošných prvků (šrafy) nebo bodových prvků (body COGO i body AutoCADu).


2) Přiřazení objektů zemního tělesa ke geometrii výkresu 

K nachystané geometrii výkresu velice snadno z Palety nástrojůObjekty zemního tělesa přiřadíme potřebné prvky zemních těles. Zároveň  je nutné u každého objektu nastavit požadované parametry omezení (sklony, výšky).3) Definice globálních nastavení projektu 

Kromě parametrů omezení u jednotlivých prvků můžeme optimalizaci řídit i za pomocí globálních omezení a cílů optimalizace. Jejich nastavení řídíme už v samostatném okně GO.

V nabídce Možnosti optimalizace můžeme nastavit globální omezení sklonů, počet iterací a kritéria (cíle) optimalizace. U kritérií stanovujeme váhu tak, aby odpovídala nárokům našeho projektu.


4) Zahájení optimalizace a její průběh

Potom už nic nebrání spuštění optimalizace tlačítkem OPTIMALIZOVAT na spodní liště.


Během optimalizace můžeme průběh sledovat na třech grafech v sekci Konvergence.

Klíčovou informací je Stav optimalizace. Pokud je uvedeno, že směřuje k optimálnímu řešení, jsme na správné cestě a výraznější zásahy nejsou třeba. V opačném případě je nutné optimalizaci pozastavit, protože vstupní omezení a cíle jsou vzájemně v konfliktu, který nelze vyřešit. Je nutné provést úpravu parametrů, což můžeme udělat přímo v okně aplikace GO, a následně opět spustit proces optimalizace.

5) Úspěšná optimalizace - co dál?

Pokud proces optimalizace proběhl úspěšně můžeme výsledný povrch převést zpět do výchozího souboru projektu. Okno přenosu vyvoláme výběrem ikony Aktualizovat výkres a z dané nabídky vybereme požadované prvky pro převedení do původního výkresu.


Kromě samotného povrchu můžeme do výkresu převést návrhové linie nebo body. Záleží na počáteční definici objektů zemních těles.

Záznam webináře s představením Grading OptimitzationKomentáře

Okomentovat