pátek 19. prosince 2008

Výškové kóty terénu - příklad řešení

Problém s výškami povrchu nastíněný v předchozím příspěvku má nyní i snazší řešení.

Všechny potřebné kroky pro extrahování bodů z povrchu, jejich vložení do modelu, umístění do samostatné skupiny bodů projektu a jejich zobrazení, řeší LISP utilita CADstudio SurfacePoints. Ta využívá širokých možností uživatelských úprav a API rozhraní Civilu pro programování doplňkových funkcí.

Další informace o tomto bezplatném nástroji pro AutoCAD Civil 3D a stažení - viz CAD Fórum tip 6444.

středa 17. prosince 2008

Microsoft umí urychlit váš AutoCAD Civil 3D

Pomoc někdy přichází z nečekaného směru.

CAD aplikace řady AutoCAD 2009 používají řadu společných, standardizovaných systémových knihoven Microsoftu. Je to zejména Microsoft .NET Framework, včetně modulů WPF (Windows Presentation Foundation). Moduly WPF jsou v AutoCADu využívány pro práci s Ribbonem i pro většinu aplikačních dialogů.

Microsoft nyní uvedl Service Pack 1 pro .NET Framework, který významně (o desítky procent) urychluje práci modulů WPF a v menší míře i další vnitřní funkce .NET. Zrychlení se tak projeví i v AutoCADu a především AutoCADu Civil 3D 2009, který využívá .NET funkcí ve větší míře. Časté použití .NET funkcí v Civilu je i jedním z důvodů, proč tato aplikace běží ve Windows Vista rychleji než ve Windows XP. Vista podporuje .NET funkce lépe než Windows XP.

Urychlete si tedy váš Civil 3D 2009 instalací SP1 pro .NET Framework - viz .NET FW 3.5 SP1.

sobota 6. prosince 2008

Jak zobrazit výškové kóty upraveného povrchu

Určitě si mnozí z vás všimli, že ve stylu zobrazení povrchu "Body a spol." nejsou na záložce Body žádná nastavení, která by řešila výškové kóty. Je to až trochu s podivem, že tam toto nastavení chybí, protože informace o výškách terénu jsou pro jakékoliv HTÚ naprosto nezbytné.

Proč zde chybí nastavení pro text?

Musíme si tedy poradit jinak... Základem pro následující operace je nastavení stylu povrchu se zobrazenými body.

Zobrazené body budeme potřebovat pro následující "extrakci". Doufejme, že dopadne lépe než moje extrakce osmičky vlevo dole... Funkce v menu Povrchy > Technické vybavení (správně Utilities) > Extrahovat objekty z povrchu dokáže převést body povrchu na klasické body AutoCAD, které je možné opět načíst a konečně výškově popsat. Jak tedy na to...

Funkce extrahovat objekty z povrchu

Máte zde možnost vybrat všechny body nebo pouze ty, které určíte ve výkresu. Předpokládejme, že vybereme vše.

Příkazem DIABTYP (DDPTYPE) můžeme určit vzhled právě vzniklých AutoCADovských bodů.

Nyní převedeme AutoCAD body na Civil 3D COGO body. K tomu využijeme nástroje Vytvořit body > Převést body aplikace AutoCAD.

A všechny vybereme. Ještě před výběrem, pokud nemáme nastaveno, doporučuji nastavit následující hodnoty, aby se nás Civil 3D pokaždé neptal.

AutoCAD body budou převedeny automaticky do skupiny _Všechny body. Tady vidím nedostatek, že se Civil 3D neptá do jaké skupiny bodů je převést. Proto bych je pro pozdější dělení, bude-li to potřeba, rozlišil třeba nastavením názvu bodu nebo hrubým popisem např. HTU1, HTU2, atd. Vzhled už převedených COGO bodů závisí na nastavení stylu a popisku bodu u skupiny _Všechny body.

Nakonec jsme získali vytoužené výškové kóty povrchu.

Tento postup má jednu velkou nevýhodu a to, že popisky nejsou dynamicky propojené na upravovaný povrch, proto je při každé změně nutno tyto operace opakovat. Pokud bude úloha zadána tak, že výškové kóty budou rozmístěny v pravidelném rastru nad povrchem, pak už efektivněji využijeme dynamických popisků, ale o tom až někdy v příštím tipu...

pondělí 17. listopadu 2008

Odhumusování aneb jak na skrývku ornice

Potřebujeme-li v aplikaci Civil 3D řešit odhumusování, máme v zásadě 2 možnosti jak na to. První způsob přes podsestavy je vhodný v případě, kdy skrýváme ornici pod koridorem omezeném prusečíky svahů s terénem - použijeme "OdstraňováníPovrchuVozovky" nebo, chceme-li ornici odebrat v libovolně širokých pásech kolem koridoru, pak použijeme podsestavu "OdstraňováníOrnice".

Paleta nástrojů:Aplikace Civil 3D - metrické jednotky > záložka Linie paty svahu

Podsestava "OdstraňováníPovrchuVozovky" - něco málo z nápovědy

Nyní, jak to již vypadá v samotné definici vzorového příčného řezu koridoru. Řekněme, že budeme chtít odstranit zeminu do hloubky 30cm.

Pomocí místního menu na pravém tlačítku ozrcadlíme...

A necháme si vybudovat koridor. V dialogu mapování cílů je nutno zadefinovat terén, od kterého budeme odhumusovávat.

Výsledný náhled i s 30cm skrývkou ornice nad i pod koridorem


Druhou možností je případ, kdy nemáme k dispozici koridor, a proto použijeme pár jednoduchých operací s povrchy. Nejprve je nutné příkazem KOPIE zkopírovat stávající povrch terénu. Ihned si ho přejmenujte např. na "Odhumusovaný terén" a v definici povrchu určete jeho hranici půdorysně, v mém příkladu je to kružnice. Posledním krokem je snížení nového odhumusovaného povrchu o požadovanou hloubku viz. následující screenshot.

Odhumusovaný povrch vytvořený jak ze spojnic koridoru nebo jen jednoduše snížením stávajícího zaměření poslouží následně pro výpočet kubatur zemních prací a doplní také zobrazení jednotlivých příčných řezů.

Volné pokračování tohoto tématu naleznete zde.

pondělí 3. listopadu 2008

Snadné přidání stylů do výkresu

Asi to také znáte. Dostanete nebo vytvoříte DWG výkres, ale ten buď nepoužívá vůbec žádné styly, nebo používá jiné styly než jste zvyklí. Nyní tedy do něj potřebujete rychle dostat hromadu stylů, které máte už vypiplané v jiném, starším výkresu nebo firemní výkresové šabloně (DWT).

Jednou z cest je samozřejmě přenést požadované styly pěkně jeden po druhém, přetažením myší (drag-and-drop). Jenomže tato cesta je pro větší množství požadovaných stylů (a že jich Civil používá opravdu hodně) velmi pracná, prakticky nepoužitelná.

Naštěstí existuje jednoduchá cesta, která funguje i pro jiná nastavení, i v holém AutoCADu. Využívá toho, že příkaz VLOŽ vkládá nejprve tabulky (styly, hladiny, atd.) a pak teprve samotné entity vkládaného bloku/výkresu.

Stačí tedy v onom cizím, bezstylovém výkresu spustit příkaz VLOŽ (nebo -VLOŽ, _-INSERT) a vybrat váš standardizovaný výkres nebo šablonu. Nyní to podstatné: na výzvu AutoCADu Vyberte vkládací bod nesmíte zadat souřadnice bodu, ale pouze stiskněte klávesu ESC - tedy příkaz přerušte. Tím zajistíte, že nebude vložena žádná geometrie z vkládaného výkresu, ale pouze jeho styly, tabulky symbolů a definice. Příkaz si lze předpřipravit i do nástrojového panelu.

sobota 1. listopadu 2008

Proužek SKLON/DÉLKA v podélném profilu

Před několika týdny jsem na školení v Krnově dostal od kolegů vodařů domácí úkol, kde jsem měl upravit styl datového proužku v zobrazení podélného profilu tak, aby v jednotlivých tečnách nivelety byly zobrazovány jejich sklony a délky. Nebyl to velký problém, šlo jen o to jak správně nastavit jednotlivé komponenty daného stylu. Pro zájemce uvádím následující postup...

Na začátku si dovolím trochu přeskočit a ukázat výsledný popisek, aby jste si udělali představu, co je cílem těchto úprav.

Výsledný proužek SKLON/DÉLKA v podélném profilu


Nyní už jednotlivé kroky:

Obecně platí, že k datovým proužkům je možné dostat se několika způsoby. Osobně nejraději vyberu myší zobrazení podélného profilu a kliknu pravým tlačítkem pro místní nabídku.

Volba Vlastnosti náhledu profilu

Pokračujeme na záložku Proužky, kde si vytvoříme nový styl datového proužku typu Vertikální geometrie.

Důležité je přepnout se na správné tlačítko.

Nyní se již dostáváme k samotné editaci stylu, kdy je nejprvé nutné nadefinovat vzhled a obsah popisku Tečna do spádu a Tečna se spádu. Nad překladem trochu kroutím hlavou, ale při trochu dobré vůle zřejmě vytušíte, čeho se popisky týkají.

Po kliknutí na tlačítko Sestavit popisek... se otevře dialog Tvůrce stylu popisku, kde pečlivě opíšeme nastavení a hodnoty z obrázku. Názvy a velikosti textů i barvy samozřejmě nechávám na vás.

Dialog Tvůrce popisku

Po nastavení základních parametrů popisku si konečně nadefinujeme jeho obsah. A to tak, že na řádku Obsah klikneme vpravo na tlačítko s třemi tečkami. Objeví se Editor komponent textu, kde si v jeho levé části vybereme proměnné Spád tečny a Délka horizontální tečny. Nezapomeňte pokaždé kliknout na modrou šipku, která jednotlivé proměnné vkládá do textového editoru vpravo.

Nadefinování obsahu popisku

Pokud máte hotovo, stačí dialog zavřít tlačítkem OK. Ještě jednou OK a vrátíte se do základního dialogu na záložku Detaily proužku, kde zopakujete předchozí kroky i pro Tečnu se spádu, aby popisek fungoval pro oba případy. Nyní se přepněte do záložky Zobrazení, kde dochází k největšímu kouzlu, a proto si pečlivě pozhasínejte komponenty podle následujícího obrázku.

Potvrďte OK a vrátíte se do hlavního dialogu zobrazení podélného profilu, kde již stačí kliknout vpravo nahoře na tlačítko Přidat>> a váš horko těžko připravený styl bude přídán do seznamu proužků. Šipkami a vzdáleností ve sloupci Mezera je pak možné doladit jeho konečnou polohu, aby to tak nějak ladilo projektantskému oku...

čtvrtek 9. října 2008

AutoCAD Civil 3D - uživatelské prostředí

Prostředí Civil 3D - klepnutím zvětšíte(příspěvek je určen pro začátečníky a stávající uživatele AutoCADu

Jak je patrné z obrázku (klepnutím zvětšíte), uživatelské prostředí AutoCADu Civil 3D vychází z prostředí AutoCADu. Nabízí typickou lištu roletových nabídek (menu) a panelů nástrojů, kreslicí oblast pro zpracovávaný výkres a příkazový řádek.

Podstatným novým prvkem je ale ukotvitelná paleta Pracovního prostoru (workspace). Ta obsahuje několik záložek a slouží pro nastavení projektu i přístup ke struktuře objektů a obsahu aktuálního výkresu. Z kontextových nabídek (pravé tlačítko myši) lze spouštět většinu funkcí sloužících k nastavení a modifikaci obsahu projektu.

Oproti AutoCADu je podstatně rozšířena i škála příkazů nabízených v roletových menu a nástrojových panelech. Významnou roli v Civilu hrají i Palety nástrojů (zobrazeny uprostřed). Ty slouží i v AutoCADu ke snadnému vkládání (přetažením myší) často používaných prvků a v Civilu tak mají význam především pro práci s podsestavami (subassembly). Rozšířena je i škála vlastností objektů, které lze zobrazit a modifikovat prostřednictvím palety Vlastnosti objektů (Ctrl+1).

Pro vaši pracovní stanici počítejte s dostatečným rozlišením a šířkou displeje.

Pro začátečníka může být obrovské množství funkcí Civilu poněkud odstrašující, ale nenechte se odradit. Uživatelské prostředí lze navíc snadno upravit a nechat zobrazené například jen ty funkce, které jsou pro danou oblast použití skutečně potřebné.

Viz též AutoCAD Civil 3D - příbuzenství nezapře

neděle 5. října 2008

Jak ořezat povrch libovolného 3D tělesa podle jiného povrchu?

Na tento dotaz jsem při svých konzultacích již několikrát narazil, a proto si pojďme vysvětlit jeden z možných způsobů, jak ořezání docílit.

Předpokládejme, že máme dva povrchy. Prvním povrchem může být například digitální model terénu (= zaměření) a druhým je již vytvořený povrch z jakéhokoliv 3D tělesa (SOLID). Pro převod z tělesa na povrch nejraději využívám lispovou utilitku 3dsolids_to_3dfaces.lsp (lze použít též tip 6338). Příklad obou povrchů je na následujícím obrázku.


Pro vytvoření hranice, kde se oba povrchy protínají, je nutné nejprve vytvořit tzv. objemový povrch.

Definice objemového tělesa:


Dalším krokem je tvorba nového stylu zobrazení vrstevnic. Můžeme využít stávající styl Hranice a Vrstevnice, kde vypneme všechny hladiny kromě uživatelských vrstevnic.

Styl nulové uživatelské vrstevnice vrstevnice:


Nejdůležitější nastavení (pracujeme stále na vlastnostech objemového povrchu) je ale na záložce Analýza, kde si prosím nastavte všechny hodnoty podle přiloženého obrázku.

Definice nulové vrstevnice v analýze:


Všimněte si nově vzniklé fialové vrstevnice, která vlastně tvoří hranici mezi tím, co je nad zaměřením a co pod ním. Abychom ale mohli s touto křivkou dále pracovat, je nutné ji z objemového povrchu tělesa neprve vyextrahovat podle následujícího postupu.

Extrahovat objekty z povrchu:


Výběr nulové uživatelské vrstevnice:


V následujícím kroku již stačí vytvořit novou hranici povrchu tělesa, podle které bude povrch ořezán.

Definice hranice povrchu tělesa:


Po této uprávě je výsledek konečně hotov - viz následující obrázky ve 2D a 3D:Tento příklad velmi názorně předvádí, jakým způsobem lze využít funkcí, které jsou jakoby na první pohled v AutoCADu Civil 3D skryté, ale se kterými je možné také dosáhnout velice zajímavých výsledků.

úterý 23. září 2008

LIDAR technologie pro AutoCAD Civil 3D 2010 ?

Autodesk uzavřel licenční dohodu se společností Ambercore Software o využívání její technologie pro práci s rozsáhlými mračny bodů. Mračna bodů (mraky bodů, point-clouds) jsou rozsáhlé datové soubory nestrukturovaných prostorových souřadnic získané laserovým skenováním, LIDAR technologiemi a dalšími geodetickými metodami. Slouží k popsání tvaru rozměrných objektů - např. povrchu terénu, silničních staveb, pozemních staveb, rozměrných konstrukcí, porostů apod.

Úkolem technologií pro zpracování mračen bodů je vytvoření přesné 3D reprezentace objektu popsaného tímto rozsáhlým souborem souřadnic. Výsledný digitální model pak může být použit pro standardní CAD operace - pro vizualizace, simulace, analýzy projektu, odměřování, porovnání zaměřeného skutečného stavu a projektu, či podobně.

Dá se očekávat, že tyto technologie budou použity i v nových verzích geoprostorových a BIM aplikací Autodesku, tedy i v AutoCADu Civil 3D.

pondělí 15. září 2008

Blýská se na lepší časy aneb nové podsestavy pro AutoCAD Civil 3D 2009

Na webových stránkách zákaznické podpory Autodesk Subscription se objevily nové podsestavy, které si zkusíme na následujících řádcích trochu přiblížit. Vlastnosti a chování stávajících podsestav „z krabice“ nemusí každému úplně vyhovovat. Já sám mám skoro ke každé nějaké výhrady, a proto více než potěší, když máme možnost si doplnit naše oblíbené palety nástrojů ještě neprobádanými podsestavami.

Z tohoto odkazu máte možnost je stáhnout…

Stažené soubory s extenzí .pkt si uložte do nějakého vhodného adresáře a do palety nástrojů je naimportujte přes menu Koridory > Technické vybavení > Importovat podsestavy… a zde si otevřete složku s novými podsestavami a zároveň vyberete i paletu nástrojů, kde se mají ty nové zázraky objevit.

Importovat podsestavy z menu Koridory


Dialog pro import podsestav


Výsledná paleta nástrojů (první ikona patří mé oblíbené aplikaci Section3D)

Nechtěl bych zde popisovat všechny, ale pár zajímavých přece jenom zmíním. První „Střechovitý jízdní pruh“, na který jsem byl nejvíce zvědavý, mě nakonec dost zklamal, protože se opět nechová, jak jsou naši silničáři zvyklí. Ikona vypadá nadějně, ale klopení pláně se chová dost nestandardně. Řekněme, že je možné tuto podsestavu použít s menší chybičkou na kráse pro směrově nerozdělenou vozovku se střechovitým příčným sklonem v přímé.

Naopak velmi mile mě překvapila podsestava „ConditionalCutOrFill“ volně přeloženo jako PodmíněnýVýkopNeboNásyp, která umožňuje podle podmínek násypu/výkopu a minimální a maximální vertikální vzdálenosti vzhledem k povrchu pokračovat a použít jinou další navazující podsestavu. V kombinaci se všeobecnými podsestavami (modré úsečky) se jedná o velmi silnou dvojku, která může vyřešit většinu našich svahovacích problémů. Vřele doporučuji začít používat. Následující dva obrázky snad vše vysvětlují.

Řešení podmínky násyp/výkop


Podle výškové podmínky navazují další podsestavy

Další zajímavou podsestavou může být svahování „LiniePatySvahuSkálaVýkop“, které vychází ze základní podsestavy „ZákladníBočníSklonVýkopuPříkopu“ a je doplněné o možnost výběru dalšího cílového povrchu např. povrchu skály, kdy se pak podle existence/polohy uplatní různé sklony a řešení příkopů. V násypu a výkopu mimo skálu se bude chovat jako podsestava ZákladníBočníSklonVýkopuPříkopu. Opět obrázek napoví víc než tisíc slov.

Podsestava svahování „LiniePatySvahuSkálaVýkop“

Poslední dvě nové podsestavy, které můžete využít ve svých projektech, jsou „PříkopPotrubí2“ a „PříkopPotrubí3“. První zmiňovaná podsestava vytvoří výkop pro potrubí s rovným dnem a stejnými bočními sklony s možností doplnit a nadefinovat až 3 výplňové materiály. „PříkopPotrubí3“ se chová obdobně jako „PříkopPotrubí2“ s tím rozdílem, že je možné určit další sklony bočních svahů výkopu pro jinou geologickou vrstvu. Následující obrázky snad poslouží k lepšímu porozumění.

Podsestava „PříkopPotrubí2“


Podsestava „PříkopPotrubí3“ s dalšími bočními sklony svahů výkopu

Tímto článkem jsem chtěl také upozornit na to, že existují ještě i další možnosti, jak svůj AutoCAD Civil 3D stále vylepšovat o nové a zajímavé funkce, které ve výsledku můžete použít při svých projektech. Doufejme, že těchto prvních 6 vlaštovek nebylo také posledních a že se ještě nějakých nových podsestav dočkáme.

pondělí 8. září 2008

Dvě užitečné pomůcky pro české projektanty

V české projekční praxi se uživatelé AutoCADu Civil 3D často setkávají se dvěma požadavky, které sice nejsou přímo řešeny v této aplikaci, ale lze je velmi snadno do programu doplnit.

Je to jednak požadavek na práci s daty o vlastnících parcel (zábory, obesílání, právní kroky...) z Katastru nemovitostí a jednak potřeba zpracování map v rastrovém formátu .CIT.

První problém komplexně řeší aplikace CADstudio VFK Import. Ta umožňuje zpracování dat digitálního katastru nemovitostí (ISKN - Informační Systém Katastru Nemovitostí) v CAD a GIS produktech firmy Autodesk. Data Katastru ve standardním výměnném formátu "VFK" načítá aplikace VFK Import přímo jako objekty AutoCADu (hranice parcel, čísla, popisy...) a s nimi svázané databázové tabulky databáze MDB (MS Access). Podporuje produkty firmy Autodesk založené na AutoCADu (DWG) - tedy zejména AutoCAD, AutoCAD Map, AutoCAD Civil.

Další informace o této ověřené aplikaci viz VFK Import.

Druhý požadavek - zpracování rastrového formátu CIT - řeší utilita CADstudio CITin. Ta jednoduše doplní do všech standardních příkazů AutoCADu pro práci s obrázky podporu pro další rastrový formát - .CIT. V AutoCADu Map a AutoCADu Civil 3D, kde jsou podporovány georeference, je tak k dispozici i automatické umisťování vkládaného obrázku na souřadnice uložené v jeho hlavičce (t.j. georeferencování).

Další informace a trial verze ke stažení - viz CITin.

středa 27. srpna 2008

Kóty výšek do situace

Po delší době se konečně dostávám k našemu blogu, abych Vám mohl ukázat a vysvětlit několik tipů k zobrazení výškový kót v situacích. Správný projektant se bez výšek neobejde a na podobné téma jsme nedávno narazili také i na CAD Fóru...

SITUACE č.1 - Potřebuji zobrazit výšku v kterémkoli bodě na libovolném povrchu

Menu Povrchy > Přidat popisky povrchu > Přidat popisky povrchu... (nebo rovnou Výška v bodu) viz. následující screenshoty:Po výběru požadovaného povrchu lze už jednotlivé výškové kóty vykreslovat do situace podle toho, kde je potřeba. Redukováné výšky pro úsporu místa na výkrese nejsou také problém. Vše je otázka správně nastaveného stylu popisky.

SITUACE č.2 - Potřebuji zobrazit po 20m výšky nivelety na ose

Tady je úloha o trochu složitější, ale pomocí stylu Referenčního textu je možné ji zvládnout. Obecně se lze odkazovat na body COGO, trasy, profily, povrchy a parcely. V našem případě se budeme odkazovat na profil.

Nejprve je nutné nastavit popisek trasy pro vykreslení výšek nivelety. Nejlépe je použít typ popisku pro hlavní staničení, kde je možné nadefinovat si interval výškových kót. Například po 20m. Viz. následující screenshot:Zde je zobrazen detail nastavavení referenčního popisku:
Pro zobrazení budoucích výšek je nutné kliknout na ikonu s písmenkem A, rozbalit ji a vybrat typ "Referenční popisek". Uvnitř editoru stylu pak zvolíme proměnnou "Výšky profilu". Po této úpravě se na trase objeví po 20m otazniky ???, protože program neví, který profil má zobrazovat. Nastává další fáze, kdy je třeba zmrazit všechny hladiny, kromě té, v které se nachází náš popisek. Zde je potřeba zjistit nejen název hladiny popisku ve vlastnostech, ale i vnitřní hladinu stylu popisku - je to druhá záložka Obecné v Tvůrci stylu popisku. Tady máme z hlediska šablony Country Kitu ještě co dohánět. Proto doporučuji si pro tento druh popisku vytvořit vlastní hladinu. Po zamražení ostatních hladin je třeba a tady POZOR se stisknutou klávesou Ctrl vybrat oknem všechny popisky a ve Vlastnostech jim přiřadit požadovaný profil.

Před výběrem profilu:

Po výběru profilu:
Popisky zmizí z obrazovky a Vy si určitě říkáte, co jsem zase udělal špatně... Naštěstí stačí opět rozmrazit všechny hladiny a výsledné kóty nivelety jsou tu...
SITUACE č.3 - Potřebuji zobrazit výšky na hranách koridoru (hrana asfaltu)

Využijeme pomůcek koridoru a vyexportujeme návrhovou linii s kódem HranKryt jako COGO body. Viz. následující screenshoty:
Výběr návrhové linie...
Výsledné výšky na hranách zpevnění. Takto vytvořené výšky nejsou dynamické na změnu koridoru, ale lze je přes skupinu bodů velmi rychle odstranit a vytvořit nové...
SITUACE č.4 - Potřebuji zobrazit výšky ve vrcholech obecné návrhové linie

Zde existuje několik způsobů a já zníním alespoň jeden - možná ten nejjednodušší...

Menu Zemní těleso > Přidat popisky návrhových linií > Přidat popisky návrhových linií...
Upravit styl pro přímku:
A výsledek...Obecně existuje v aplikaci AutoCAD Civil 3D vždy více možností a postupů, jak se dají tyto situace vyřešit, a proto je berte jako náměty pro další bádání... (na které při projektování stejně nemáte čas)