Příspěvky

Vodařina v Civil 3D prakticky - 2.díl (Odbahnění rybníku)
Po minulém dílu vodařského mini-seriálu se přesuneme z uhlazených zahrad a parčíků s jezírky více do volné přírody a ukážeme si, jak si Civilem 3D vypomoci při projektu odbahnění rybníka. Nasaďte tedy holínky a ... přihlaste se na náš webinář . Odbahnění rybníka ( info.ricany.cz ) Bahna je …

Sloučení vodařské a HTÚ šablony
Z tria oborových šablon CAD Studia - silniční, vodařská, zemařská - jsme ještě nestihli zaktualizovat poslední jmenovanou, tedy šablonu pro HTÚ (Hrubé Terénní Úpravy). Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme postupně dospěli k závěru, že tuto šablonu již nebudeme nabízet samostatně, ale stane se …

Pozdě ale přece - HTÚ šablona 2013 ke stažení
Je to tak...S pomocí externího kolegy se mi podařilo dorazit konečně "zemařskou" šablonu pro AutoCAD Civil 3D 2013. Obsahuje řadu novinek v duchu "silničářské" šablony 2013 plus něco navíc. Upravený seznam měřítek Upravený seznam hladin Standarní velikost textů na 2mm Nové …

Výškové kóty terénu - příklad řešení
Problém s výškami povrchu nastíněný v předchozím příspěvku má nyní i snazší řešení. Všechny potřebné kroky pro extrahování bodů z povrchu, jejich vložení do modelu, umístění do samostatné skupiny bodů projektu a jejich zobrazení, řeší LISP utilita CADstudio SurfacePoints . Ta využívá širokých mo…

Jak zobrazit výškové kóty upraveného povrchu
Určitě si mnozí z vás všimli, že ve stylu zobrazení povrchu "Body a spol." nejsou na záložce Body žádná nastavení, která by řešila výškové kóty. Je to až trochu s podivem, že tam toto nastavení chybí, protože informace o výškách terénu jsou pro jakékoliv HTÚ naprosto nezbytné. Proč zde ch…