Jak zobrazit výškové kóty upraveného povrchu

Určitě si mnozí z vás všimli, že ve stylu zobrazení povrchu "Body a spol." nejsou na záložce Body žádná nastavení, která by řešila výškové kóty. Je to až trochu s podivem, že tam toto nastavení chybí, protože informace o výškách terénu jsou pro jakékoliv HTÚ naprosto nezbytné.

Proč zde chybí nastavení pro text?

Musíme si tedy poradit jinak... Základem pro následující operace je nastavení stylu povrchu se zobrazenými body.

Zobrazené body budeme potřebovat pro následující "extrakci". Doufejme, že dopadne lépe než moje extrakce osmičky vlevo dole... Funkce v menu Povrchy > Technické vybavení (správně Utilities) > Extrahovat objekty z povrchu dokáže převést body povrchu na klasické body AutoCAD, které je možné opět načíst a konečně výškově popsat. Jak tedy na to...

Funkce extrahovat objekty z povrchu

Máte zde možnost vybrat všechny body nebo pouze ty, které určíte ve výkresu. Předpokládejme, že vybereme vše.

Příkazem DIABTYP (DDPTYPE) můžeme určit vzhled právě vzniklých AutoCADovských bodů.

Nyní převedeme AutoCAD body na Civil 3D COGO body. K tomu využijeme nástroje Vytvořit body > Převést body aplikace AutoCAD.

A všechny vybereme. Ještě před výběrem, pokud nemáme nastaveno, doporučuji nastavit následující hodnoty, aby se nás Civil 3D pokaždé neptal.

AutoCAD body budou převedeny automaticky do skupiny _Všechny body. Tady vidím nedostatek, že se Civil 3D neptá do jaké skupiny bodů je převést. Proto bych je pro pozdější dělení, bude-li to potřeba, rozlišil třeba nastavením názvu bodu nebo hrubým popisem např. HTU1, HTU2, atd. Vzhled už převedených COGO bodů závisí na nastavení stylu a popisku bodu u skupiny _Všechny body.

Nakonec jsme získali vytoužené výškové kóty povrchu.

Tento postup má jednu velkou nevýhodu a to, že popisky nejsou dynamicky propojené na upravovaný povrch, proto je při každé změně nutno tyto operace opakovat. Pokud bude úloha zadána tak, že výškové kóty budou rozmístěny v pravidelném rastru nad povrchem, pak už efektivněji využijeme dynamických popisků, ale o tom až někdy v příštím tipu...

Komentáře