Příspěvky

SlopeV, pomůcka pro snadnější kreslení příčných řezů
Jak v AutoCADu nebo Civilu 3D nakreslit čáru s procentuálním sklonem? Třeba čáru s horizontální délkou resp. šířkou 3,5 m a sklonem 2,5 % pro jízdní pruh? Pravděpodobně nakreslíte úsečku pomocí relativních souřadnic, třeba @10,0.25 , a pak jí pomocí nějakých dalších pomocných čar oříznete. Na inter…

Výškové kóty terénu - příklad řešení
Problém s výškami povrchu nastíněný v předchozím příspěvku má nyní i snazší řešení. Všechny potřebné kroky pro extrahování bodů z povrchu, jejich vložení do modelu, umístění do samostatné skupiny bodů projektu a jejich zobrazení, řeší LISP utilita CADstudio SurfacePoints . Ta využívá širokých mo…