středa 26. srpna 2009

Autodesk kupuje aktiva firmy BOSS International

Autodesk získává technologie firmy BOSS International, specializované na software pro analýzu vodních zdrojů a sítí (pitná voda, kanalizace, dešťová kanalizace, říční toky...).

Produkty a technologie firmy BOSS budou postupně integrovány s produkty Autodesku, především AutoCADem Civil 3D. Nejvýznamnější produkty firmy BOSS jsou: StormNET pro analýzu dešťové kanalizace, RiverCAD pro analýzy povodňových oblastí a WaterNET pro analýzu vodovodních rozvodů. Integrace s CAD a BIM řešeními Autodesk napomůže snazším pracovním postupům a k rychlejšímu a bezchybnému navrhování inženýrských a ekologických staveb.

Další informace na BOSS Intl

pondělí 24. srpna 2009

Z 2D do 3D rychle a zběsile

"Ach jo, to jsou zase podklady..." Už slyším projektanty inženýrských sítí, jak bědují nad horko těžko vyzískanými výkresy. Páni starostové a starostky v lepším případě dohledají soubory s 2D polohopisem, kde jsou výškové kóty v tom nejhorším stavu, jak mohou být. Typicky jako text s mezerou místo desetinné tečky a navíc několika mezerami na konci desetinné části. Podobnou úlohu jsme už řešili v článku zde, ale tentokrát nabízíme daleko efektnější způsob. Lispík TXT2ZC z našeho VIP serveru se o to postará.

Podívejte se na postup, jak co nejrychleji převést 2D podklady na 3D digitální model terénu.

A ani o vteřinu více... :)

úterý 18. srpna 2009

Prostě prohrábky neboli kam se hrabeme

Předpokládejme, že máme již stávající a upravený povrch. Prohloubený povrch koryta jsme získali pomocí modelování koridoru. Jeho samotné vytvoření je ale nad rámec tohoto článku. Jak tedy pokračovat?

1) Vytvoříme si objemový model povrchu TIN, pokud někteří z vás už trochu pozapomněli, tak se zkuste podívat na následující tip, který by vám mohl trochu osvěžit paměť.

2) Analýzou hypsometrie objemového povrchu s nastavením pouze kladného (zeleně=bez úprav) a záporného (červeně=prohrábky) rozsahu získáme půdorysnou představu o velikosti zemních prací.
3) Pro další práci potřebujeme získat obrys prohrábek. Nastavíme tedy styl zobrazení objemového povrchu zhruba takto: s tím, že uživatelské vrstevnici přidělíme výšku 0, abychom získali křivku na hraně mezi stávajícím a upraveným terénem.

4) Vyextrahujeme pouze uživatelské vrstevnice. A objemový model povrchu si můžeme, ale nemusíme dočasně vypnout. Křivky, které po extrakci vzniknou, přiřadíme raději do jiné speciální hladniny "Obvod_prokopavka"
5) Podobně jako v kroku 4 vyextrahujeme hranici upraveného povrchu.

6) Teď to přijde... U upraveného povrchu prokopávek přidáme v definici vyextrahovanou křivku jako hranici typu Skrýt.
7) Už připravené hraniční, v mém případě žluté, křivky vybereme a podobně jako v předchozím kroku je přidáme jako hranice k upravenému povrchu prohrábek. Ale POZOR - tentokrát jako hranice typu Ukázat. Doufám, že se kouzlo podařilo a získali jste tak vyizolované prokopávky.

8) Držte si klobouky i myši, protože kouzlíme dál. Takto upravený povrch prokopávek vložíme do stávajícího povrchu, abychom tak získali výslednou triangulaci pro její analýzu v HEC-RASu. a povrch prohrábek vložíme.

Pěkný "prohrabaný" výsledek by měl vypadat asi takto:Nyní již stačí vytvořit stopy příčných řezů a můžeme vesele exportovat do HEC-RASu. O tom podrobněji zase někdy jindy...a hlavně, ať z vás nikomu nehrabe :)

pátek 7. srpna 2009

Aktualizovaná šablona CK 2010 CZ

Šablona, která je v originální instalaci českého Country kitu, může mít problém s odkazovaním na soubory rozpočtovacích položek. Proto byla uvedena její aktualizace. Obsahuje také několik kosmetických úprav. Pro zájemce ke stažení zde.

Na speciálních CADstudio šablonách pro Civil 3D 2010 se stále vesele pracuje, tak prosím vydržte.

pondělí 3. srpna 2009

Service Pack 1 pro Civil 3D 2010

AutoCAD Civil 3D je první aplikací rodiny AutoCADu 2010, která se dočkala Service Packu. "Update 1" pro Civil 3D 2010 byl uveden v posledním červencovém dnu.

Tento update opravuje desítky drobnějších i významnějších operací v Civil funkcích, netýká se funkčnosti samotného AutoCADu. Update 1 pro AutoCAD 2010 je v současné době v beta verzi a bude uveden později. Z něj bude teprve vycházet následný Update pro autocadovské funkce v Civilu (zřejmě "Update 2" pro Civil 3D). Pozor tedy na číslování service packů.

Update 1 pro Civil lze aplikovat na všechny jazykové verze Civil 3D 2010, tedy i verzi českou.

Patch je ke stažení např. na www.cadstudio.cz/download (tamtéž najdete i readme s přehledem oprav). Viz též tipy Jak zjistit nainstalovaný SP1 a Přehled kompatibility service packů rodiny 2010.