Příspěvky

Autodesk kupuje aktiva firmy BOSS International
Autodesk získává technologie firmy BOSS International, specializované na software pro analýzu vodních zdrojů a sítí (pitná voda, kanalizace, dešťová kanalizace, říční toky...). Produkty a technologie firmy BOSS budou postupně integrovány s produkty Autodesku, především AutoCADem Civil 3D. Nejvýznam…

Z 2D do 3D rychle a zběsile
"Ach jo, to jsou zase podklady..." Už slyším projektanty inženýrských sítí, jak bědují nad horko těžko vyzískanými výkresy. Páni starostové a starostky v lepším případě dohledají soubory s 2D polohopisem, kde jsou výškové kóty v tom nejhorším stavu, jak mohou být. Typicky jako text s meze…

Prostě prohrábky neboli kam se hrabeme
Předpokládejme, že máme již stávající a upravený povrch. Prohloubený povrch koryta jsme získali pomocí modelování koridoru. Jeho samotné vytvoření je ale nad rámec tohoto článku. Jak tedy pokračovat? 1) Vytvoříme si objemový model povrchu TIN, pokud někteří z vás už trochu pozapomněli, tak se zkust…

Aktualizovaná šablona CK 2010 CZ
Šablona, která je v originální instalaci českého Country kitu, může mít problém s odkazovaním na soubory rozpočtovacích položek. Proto byla uvedena její aktualizace. Obsahuje také několik kosmetických úprav. Pro zájemce ke stažení zde . Na speciálních CADstudio šablonách pro Civil 3D 2010 se stál…

Service Pack 1 pro Civil 3D 2010
AutoCAD Civil 3D je první aplikací rodiny AutoCADu 2010, která se dočkala Service Packu. "Update 1" pro Civil 3D 2010 byl uveden v posledním červencovém dnu. Tento update opravuje desítky drobnějších i významnějších operací v Civil funkcích, netýká se funkčnosti samotného AutoCADu. Upda…