Příspěvky

Autodesk kupuje aktiva firmy BOSS International
Autodesk získává technologie firmy BOSS International, specializované na software pro analýzu vodních zdrojů a sítí (pitná voda, kanalizace, dešťová kanalizace, říční toky...). Produkty a technologie firmy BOSS budou postupně integrovány s produkty Autodesku, především AutoCADem Civil 3D. Nejvýznam…