Autodesk kupuje aktiva firmy BOSS International

Autodesk získává technologie firmy BOSS International, specializované na software pro analýzu vodních zdrojů a sítí (pitná voda, kanalizace, dešťová kanalizace, říční toky...).

Produkty a technologie firmy BOSS budou postupně integrovány s produkty Autodesku, především AutoCADem Civil 3D. Nejvýznamnější produkty firmy BOSS jsou: StormNET pro analýzu dešťové kanalizace, RiverCAD pro analýzy povodňových oblastí a WaterNET pro analýzu vodovodních rozvodů. Integrace s CAD a BIM řešeními Autodesk napomůže snazším pracovním postupům a k rychlejšímu a bezchybnému navrhování inženýrských a ekologických staveb.

Další informace na BOSS Intl

Komentáře