středa 27. srpna 2008

Kóty výšek do situace

Po delší době se konečně dostávám k našemu blogu, abych Vám mohl ukázat a vysvětlit několik tipů k zobrazení výškový kót v situacích. Správný projektant se bez výšek neobejde a na podobné téma jsme nedávno narazili také i na CAD Fóru...

SITUACE č.1 - Potřebuji zobrazit výšku v kterémkoli bodě na libovolném povrchu

Menu Povrchy > Přidat popisky povrchu > Přidat popisky povrchu... (nebo rovnou Výška v bodu) viz. následující screenshoty:Po výběru požadovaného povrchu lze už jednotlivé výškové kóty vykreslovat do situace podle toho, kde je potřeba. Redukováné výšky pro úsporu místa na výkrese nejsou také problém. Vše je otázka správně nastaveného stylu popisky.

SITUACE č.2 - Potřebuji zobrazit po 20m výšky nivelety na ose

Tady je úloha o trochu složitější, ale pomocí stylu Referenčního textu je možné ji zvládnout. Obecně se lze odkazovat na body COGO, trasy, profily, povrchy a parcely. V našem případě se budeme odkazovat na profil.

Nejprve je nutné nastavit popisek trasy pro vykreslení výšek nivelety. Nejlépe je použít typ popisku pro hlavní staničení, kde je možné nadefinovat si interval výškových kót. Například po 20m. Viz. následující screenshot:Zde je zobrazen detail nastavavení referenčního popisku:
Pro zobrazení budoucích výšek je nutné kliknout na ikonu s písmenkem A, rozbalit ji a vybrat typ "Referenční popisek". Uvnitř editoru stylu pak zvolíme proměnnou "Výšky profilu". Po této úpravě se na trase objeví po 20m otazniky ???, protože program neví, který profil má zobrazovat. Nastává další fáze, kdy je třeba zmrazit všechny hladiny, kromě té, v které se nachází náš popisek. Zde je potřeba zjistit nejen název hladiny popisku ve vlastnostech, ale i vnitřní hladinu stylu popisku - je to druhá záložka Obecné v Tvůrci stylu popisku. Tady máme z hlediska šablony Country Kitu ještě co dohánět. Proto doporučuji si pro tento druh popisku vytvořit vlastní hladinu. Po zamražení ostatních hladin je třeba a tady POZOR se stisknutou klávesou Ctrl vybrat oknem všechny popisky a ve Vlastnostech jim přiřadit požadovaný profil.

Před výběrem profilu:

Po výběru profilu:
Popisky zmizí z obrazovky a Vy si určitě říkáte, co jsem zase udělal špatně... Naštěstí stačí opět rozmrazit všechny hladiny a výsledné kóty nivelety jsou tu...
SITUACE č.3 - Potřebuji zobrazit výšky na hranách koridoru (hrana asfaltu)

Využijeme pomůcek koridoru a vyexportujeme návrhovou linii s kódem HranKryt jako COGO body. Viz. následující screenshoty:
Výběr návrhové linie...
Výsledné výšky na hranách zpevnění. Takto vytvořené výšky nejsou dynamické na změnu koridoru, ale lze je přes skupinu bodů velmi rychle odstranit a vytvořit nové...
SITUACE č.4 - Potřebuji zobrazit výšky ve vrcholech obecné návrhové linie

Zde existuje několik způsobů a já zníním alespoň jeden - možná ten nejjednodušší...

Menu Zemní těleso > Přidat popisky návrhových linií > Přidat popisky návrhových linií...
Upravit styl pro přímku:
A výsledek...Obecně existuje v aplikaci AutoCAD Civil 3D vždy více možností a postupů, jak se dají tyto situace vyřešit, a proto je berte jako náměty pro další bádání... (na které při projektování stejně nemáte čas)

úterý 26. srpna 2008

Komu vadí blog Civil3D.cz?

Dnes byl na webu autodeskclub.cz zveřejněn - a po několika hodinách opět stažen - článek informující o blogu Civil3D.cz. Poznáte, co je v tomto článku natolik kontroverzní, aby to stálo za podobný "cenzurní" zásah ze strany provozovatele?

První český AutoCAD Civil 3D Blog
S rostoucí popularitou projekční aplikace AutoCAD Civil 3D ve světě přibývá i technických blogů (weblogů) věnovaných této CAD aplikaci. Prvním českým blogem věnovaným aplikaci AutoCAD Civil 3D a jejím uživatelům je web
www.civil3d.cz.
Na tomto blogu budou zveřejňovány novinky, tipy, informace a zkušenosti s reálným používáním této aplikace v české praxi. Mimo jiné se zde objevují i odkazy na opravné balíčky, doplňkové utility nebo soubor nastavení českého prostředí, tzv. Country Kit. V tipech se zaměříme na skutečné situace a problémy, se kterými se projektanti využívající tento software každodenně setkávají, a doufáme, že jim tímto způsobem alespoň trochu vyjdeme vstříc.
Jakákoliv zpětná vazba je vítána, a proto je pod každým článkem prostor pro čtenářův komentář. Budeme se snažit, aby jednotlivé tipy a informace přibývaly co nejrychleji. Nyní je už čas popřát Vám příjemné a zajímavé čtení a do záložek vašich internetových prohlížečů si můžete uložit další odkaz -
www.civil3d.cz

Pokud se domníváte, že text je jen neškodným upozorněním na zajímavý zdroj informací pro uživatele AutoCADu Civil 3D, nejste stejného názoru jako provozovatel Autodesk Clubu. Na základě stížnosti jednoho z konkurentů firmy CAD Studia byl článek provozovateli vymazán z důvodu údajně nesprávně použité web domény (sic!).

Pomiňme nyní pohnutky stěžovatelů, kteří namísto podpory uživatelů CAD aplikací opakovaně věnují svou energii spíše starostem o sousedovu kozu, ale i následný až přehnaně vstřícný postoj Autodesku. Zajímavější je použitý argument vycházející z nejednoznačného zákazu "registrace domén shodných s názvem produktu", což je jeden z bodů partnerských smluv Autodesku. Tento požadavek (snad pochopitelný jako ochrana proti doménovým spekulacím před uváděním zcela nového produktu) postrádá smysl v okamžiku, kdy Autodesk sám nejeví dlouhodobě o danou internetovou doménu žádný zájem, a ta je tak volná pro kohokoli. Každý spekulant tak může doménu zaregistrovat a provozovat na ní jakýkoliv obsah (nechvalně známé příklady z nedávné minulosti: pornografie na autocad.cz a konkurenty vlastněná revit.sk). Téměř každý - podle striktně vykládaného pravidla ale nikoliv partner Autodesku, který by snad chtěl takovou doménu použít pro užitečný obsah věnovaný danému produktu. Sama doména civil3d.cz přitom ani není jménem produktu, tím je totiž (jak Autodesk sám důsledně prosazuje) "AutoCAD Civil 3D", a tedy případná doména autocadcivil3d.cz (má někdo zájem?).

Kupodivu podobná doménová omezení v jiných zemích světa zřejmě neplatí - nebo je spíš tamější Autodesk posuzuje logicky, "selským rozumem" a nepodléhá tolik zvýšenému hlasu stěžovatele. Pro příklad ani nemusíme chodit daleko od domény civil3d.cz. Populární blog www.civil3d.com - provozovaný Autodesk partnerem - nejen že není cenzurovaný, ale je naopak propagovaný i samotným Autodeskem (např. na webu CivilCommunity).

Jak tomu bývá v přehnaně regulovaných prostředích, důsledkem snahy Autodesku o "rovné podmínky" nakonec je spíše zglajchšaltování partnerů a zvýhodnění méně aktivních a méně schopných na úkor těch, kteří se pro uživatele snaží dělat něco navíc. Vidíme to nakonec i na vztahu Autodesku k velmi populárnímu webu firmy CAD Studio - CADforum.cz. Na jeho provozu se Autodesk nejen odmítá podílet, ale nesmíme na něj využívat dokonce ani naše vlastní marketingové fondy z prodejů Autodesk produktů. Fondy tak lze bez problémů čerpat např. na výrobu odznáčků či vlajek, ovšem nikoliv na provoz webu technické podpory pro studenty a uživatele aplikací Autodesku.
Každý uživatel, kterému kdy ušetřila práci naše rada nebo CAD utilita, by jistě s tímto 'rozumným' pravidlem souhlasil... A konkurenti firmy Autodesk, kteří podobný web závidějí, a nabízejí prostředky za propagaci svých CAD aplikací na CADfóru? Ti dvojnásob...

pátek 22. srpna 2008

Uveden český Country Kit pro AutoCAD Civil 3D 2009

Po několika odkladech je již uvolněn ke stažení český "Country Kit" pro Civil 3D 2009 CZ. Ten - podobně jako u předchozích verzí - doplňuje do Civilu šablony, styly, typy čar, bloky a další nastavení odpovídající českým normám a zvyklostem v projekční praxi. Podobné Country kity jsou k dispozici i pro další země celého světa.

Instalace Country Kitu vytvoří na ploše novou ikonku pro spouštění Civilu, již s přednastavenými českými šablonami a styly.

Instalační program Country Kitu (16.4MB) je ke stažení např. na Download stránce CAD Studia.

pondělí 11. srpna 2008

Service Pack, pardon: "Update 1" pro Civil 3D 2009

"Service Packy" se v rodině produktů Autodesk 2009 již nejmenují "Service Pack", ale "Update". Jinak ale je ale vše při starém - jednotlivé "Update" opravují chyby nalezené v daném produktu buď Autodeskem nebo uživateli. Ti mohou chybu ohlásit buď klasicky, ručně, pomocí stránky SubmitBug, nebo - což je častější případ - odesláním automatické elektronické zprávy o chybě ("CER") při pádu aplikace.

Pro AutoCAD Civil 3D 2009 (všechny jazykové verze, Update je jazykově nezávislý) byl právě uvolněn "Update 1" (tedy postaru SP1). Opravuje desítky menších problémů nalezených v Civilu 2009. Nejzávažnější opravenou chybou je problém otevírání některých DWG souborů (s určitými bodovými objekty) ze starší verze Civilu. Update 1 pro Civil 2009 obsahuje i veškeré opravy AutoCADu z nedávno uvedeného Update 1 pro AutoCAD 2009.

Samotný Update 1 i jeho Readme soubor s podrobnějším (zatím jen anglickým) popisem oprav najdete ke stažení např. na www.cadstudio.cz/download

Problém s otvíráním některých starších výkresů se týká i Object Enableru Civilu 2009. Pokud používáte OE pro výkresy s daty Civilu 2009, doporučujeme jeho odinstalaci a nainstalování aktuální verze z www.cadstudio.cz/download

středa 6. srpna 2008

Command Alias Editor a chyba v PGP souboru

Nedávno mě jeden můj šikovný bývalý kolega Martin Teslevič upozornil na chybu i její řešení v AutoCADu Civil 3D 2009 při editaci příkazových zkratek pomocí Command Alias Editoru (menu Express > Tools). Po spuštění editoru se na monitoru objevila následující - vše vysvětlující hláška:
Při bližším zkoumání jsme došli k závěru, že chyba bude v PGP souboru, který se ve WinXP nachází ve složce C:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Autodesk\C3D 2009\csy\Support. Pokud by se vám ho nechtělo hledat, nabízím alternativu na následujícím obrázku (C3D spuštěný jako AutoCAD):Po otevření souboru acad.pgp na úplném konci zjistíte, že soubor nebyl ještě zcela dolokalizován a že za tou neplechou stojí pracovní poznámky pro překladatele, které je potřeba upravit (smazat / zakomentovat) tak, aby byly Alias editorem stravitelné. Před operací doporučuji soubor zazálohovat.


Soubor acad. pgp před úpravou
Soubor acad. pgp po úpravě

Po této editaci, případně re-inicializaci (příkaz _REINIT) by mělo vše fungovat tak, jak má...