úterý 22. března 2016

Sloučení vodařské a HTÚ šablony

Z tria oborových šablon CAD Studia - silniční, vodařská, zemařská - jsme ještě nestihli zaktualizovat poslední jmenovanou, tedy šablonu pro HTÚ (Hrubé Terénní Úpravy). Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme postupně dospěli k závěru, že tuto šablonu již nebudeme nabízet samostatně, ale stane se součástí vodařské šablony. Velká část uživatelů musela projekt od projektu střídat obě šablony, či v horším případě kopírovat potřebné styly z jedné do druhé. Ačkoliv tímto krokem ztratí HTÚ šablona svou jednoduchost, doufáme, že to bude pro většinu uživatelů představovat změnu veskrze pozitivní.


Šablonu je možné již nyní stahovat na helpdesk.cadstudio.cz.

Abychom si ukázali alespoň jednu z nových a možná komplikovanějších novinek, představíme si na videu základní způsoby popisování příčných řezů. Video bude rozděleno na tři části:
  • Popisky pomocí proužků,
  • popisky profilů,
  • popisky koridoru.
Aby bylo možné princip lépe ukázat, nebudeme nastavení provádět již v průvodci vykreslením řezů, ale ve videu vždy začneme již vykreslenými, ale úplně holými, řezy.


úterý 15. března 2016

Autodesk App Store

Postrádáte v AutoCAD Civil 3D nějakou drobnou funkci, jejíž absence vám komplikuje práci? Zkuste zabrousit na Autodesk App Store (dříve Autodesk Exchange Apps). Mezi uživateli strojařského Inventoru nebo stavařského Revitu je již povědomí o této službě větší. Uživatelé Civilu 3D však dle mého názoru spíše zaostávají, což je ale velká škoda.


Autodesk App Store je zjednodušeně řečeno velké úložiště či obchod s doplňky pro nástroje od společnosti Autodesk. Lze ho přirovnat např. ke službám jako Google Play, iTunes Store či Windows Store, ve kterých si můžete snadno stahovat aplikace a další obsah pro vaše mobilní telefony a jiná zařízení. V Autodesk App Store si prakticky stejně snadno stáhnete aplikace pro váš software, jako je třeba právě AutoCAD Civil 3D. Všechny aplikace na App Store jsou pečlivě ozkoušené a prověřené. Není tedy třeba se bát jejich stažení. To sami dobře víme, jelikož na App Store je již umístěna i řada aplikací od CAD Studia.


Na App Store naleznete pro AutoCAD Civil 3D momentálně (15. 3. 2016) 188 aplikací zdarma, 248 placených aplikací a 128 zkušebních verzí. Jejich instalace je velice snadná a nevyžaduje ani restart spuštěného Civilu 3D - opravdu jak instalace aplikace na chytrém telefonu! Celé prostředí App Store je v češtině. To ale samozřejmě nelze říct o samotných aplikacích. Při hledání tedy používejte anglické výrazy, které popisují vámi požadovanou funkčnost.

Příklad hovořící za vše

Přidanou hodnotu aplikací lze asi nejlépe demonstrovat na příkladu. Jím může být např. aplikace Civil Table Export.


Určitě se s tím setkala velká část uživatelů Civilu 3D... Automaticky vygenerovanou tabulku, např. tabulku kubatur či legendu analýzy povrchu, nelze žádným způsobem z Civilu 3D vyexportovat. A jelikož není prakticky možné upravovat ani jejich vzhled, je to problém ještě o to palčivější. S doplňkem Civil Table Export však na jediné kliknutí vyexportujete obsah tabulek do formátu CSV, který otevřete např. v Excelu a můžete s ním dále pracovat. A to je přeci o dost lepší, než tabulku ručně opisovat nebo čekat na vývojáře Autodesku, až tuto funkci zabudují přímo do Civilu 3D.

čtvrtek 10. března 2016

Vodařina v Civil 3D prakticky - 1.díl (Přírodní koupaliště)

Pominu-li úplně obecné funkce a postupy v Civilu 3D, tak se na našem blogu věnujeme především věcem využitelným v projektování pozemních komunikací. Na tom asi není z hlediska zaměření tohoto softwaru nic překvapivého. Civil 3D je však značně univerzálním nástrojem a nechceme tak zapomínat ani na jiné obory. Jak nadpis napovídá, mluvím teď hlavně o vodařích či zemařích. V poslední době se nám sešlo několik prezentací a projektů, které se této problematice věnovaly a rád bych je představil i zde na blogu. Konkrétně mám v hlavě celkem tři práce, které si zde ukážeme v takovém vodařském mini-seriálu. Pokusím se na nich demonstrovat především možnosti Civilu 3D, princip mnou zvoleného postupu a občas rozvedu podrobněji nějaký konkrétní problém. A teď již vzhůru k prvnímu dílu na téma PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP.

Základní informace

Ne každý si asi dokáže pod daným názvem přesně představit, o čem zde hovoříme. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakési okrasné jezírko, které je však zároveň vhodné k osvěžení v letních měsících. Hezkým příkladem je např. následující fotografie.

Ukázka přírodního koupacího biotopu (nantucketpools.com)

Zpracování

Z hlediska Civilu 3D jsou hlavním rysem a potenciálním problémem především organické, neurčité tvary. Z tohoto důvodu si lze jen obtížně představit používání např. funkce zemních těles. Celý návrh jsem tedy založil pouze na modelování návrhových linií, které jsem přidával do povrchu jakožto povinné spojnice. Na následujícím obrázku je vidět celkový pohled a detail na "svislou" stěnu bazénu a schodiště.


Navržené linie pro tvorbu povrchu

"Svislou" píši v uvozovkách, protože jak jistě čtenáři našeho blogu vědí, naprosto dokonale svislou stěnu povrchu v Civilu 3D vytvořit nelze. Proto bylo nutné vždy vytvořit dvě návrhové linie blízko sebe, kdy jedna definuje horní hranu stěny a druhá spodní hranu stěny. Pro prvotní vytvoření takovýchto návrhových linií se nejlépe hodí funkce stupňovitého odsazení (taková ekvidistanta u které definujete i výšku).

Podél schodiště je pak vidět jedna linie čárkovanou čarou. To není rozhodně náhoda. Této linii jsem přiřadil jiný styl a vše vše zadefinoval tak, aby se tato linie v místech, kde se kříží s jinými liniemi, automaticky přizpůsobila jejich výškám. Pěkně se položila na schody, jako bychom tam položili provázek a vytvořila tak spodní hranu stěny vedle schodů. Způsob nastavení a bližší informace k této funkci lze nalézt v tomto článku.

Návrhové linie ve 3D pohledu

Při kreslení a modelování hran jsem mimo stupňovitého odsazení používal nejčastěji editor výšek a rychlou úpravu výšek.


Po zadefinování všech fyzických hran a vytvoření povrchu dělala problém už jen mírně skloněná plocha dna koupaliště, jak je dobře vidět na podrobných vrstevnicích.

Nesprávně vytvořená triangulace
To lze snadno opravit dokreslením vlastních vrstevnic. Použil jsem opět návrhové linie s jednotnou výškou ve všech vrcholech.

Dokreslení vrstevnic

Při přidávání těchto linií jako povinné spojnice povrchu se jen nesmí zapomenout na úpravu hodnoty vzepětí oblouku, aby se podél navržených vrstevnic vytvořil dostatek trojúhelníků.

Přidání linií jako povinné spojnice do povrchu 

Výsledkem je pak krásně vytvarovaný bazén, jak je vidět na výsledných pohledech...

(vrstevnice po 2 cm)

A k čemu toto všechno? Vrstevnicový plán, výpočet kubatur, určení skutečné plochy jezírka (pro různé folie atp.), snadné popisování výšek a sklonů v jakémkoliv místě, možnost zákresu hranice vody při určité výšce hladiny, podklad pro vizualizaci....

A co nás čeká příště? Pravděpodobně se podíváme na projekt odbahnění rybníka a rekonstrukce hráze.

středa 2. března 2016

Excelujeme se stopami

Máte k dispozici seznam staničení, ve kterých potřebujete vykreslit příčné řezy? Umístili jste stopy do vámi vybraných míst na trase a potřebovali byste v těchto místech také vymodelovat koridor? Pokud ano, zapněte Excel a můžete se do toho pustit...

Pro jistotu si zopakujeme, jaké jsou možnosti pro přidávání stop příčných řezů...

  • Podle rozsahu staničení - automatické přidání stop v zadaném intervalu a do významných bodů geometrie (klopení)
  • Ve staničení - zadávání jednotlivých staničení (kliknutím nebo napsáním staničení)
  • Ze staničení koridoru - přidání stop do všech míst, kde je vypočten koridor
  • Vybrat body na obrazovce - nakreslení stop (jako kreslení křivky)
  • Zvolit existující křivky - převod existujících křivek na stopy

Stopy z tabulky

Vykreslení stop ve staničeních převzatých z textového souboru zde nenalezneme. Můžeme si však pomoci přípravou jednoduchého skriptu. Nejprve tedy otevřeme připravená staničení v Excelu. Ta mohou vypadat např. takto:


Jelikož Civil 3D potřebuje zadat také šířku stopy vlevo a vpravo od trasy, připravíme si ještě tyto dva sloupce. V mém případě 15 m na obě strany.


Všechny sloupce pak označíme (bez záhlaví), zkopírujeme do schránky (Ctrl+C) a vrátíme se do Civilu. Spustíme dialog pro přidání stop příčných řezů a vybereme možnost "Ve Staničení".


Následně nesmíme opomenout jeden jednoduchý, ale naprosto zásadní úkon - kliknout do příkazové řádky, kde se musí objevit blikající kurzor. Pak už stačí vložit obsah schránky pomocí Ctrl+V. Voilà, stopy jsou na místě.Výpočet koridoru ve staničeních stop PR

A teď ještě slíbený druhý směr - stopy máme vytvořené a nyní potřebujeme jejich staničení zadat do koridoru, aby byl 3D model v místě řezu přesný. Pro jistotu ještě trocha teorie:

Koridor vzniká tak, že se v určitém intervalu vytvoří řezy a stejné body v řezech se následné spojí liniemi.


Mezi umístěním příčných řezů a místy, kde se počítá koridor, není žádná souvislost. Pokud si tedy necháme koridor spočítat v intervalu 50 m a stopy příčných řezů zadáme po 5 metrech, bude většina příčných řezů jen hodně přibližná. A právě proto si nyní ukážeme, jak Civilu vysvětlit, že ve všech stopách příčných řezů chceme koridor také přesně vymodelovat. Není to nic složitého, ale bohužel pro danou operaci není v Civilu 3D žádná funkce a musíme na to trochu oklikou. A opět se nám bude hodit Excel.

Budu předpokládat, že nemáme k dispozici seznam stop v tabulce, ale nakreslili jsme je přímo v Civilu, což je určitě častější případ. Nejprve tedy potřebujeme získat staničení stop. Označíme jednu ze stop a nahoře v ribbonu zvolíme Vlastnosti skupiny.


Na záložce Stopy příčných řezů klikneme pravým tlačítkem myši na dovnitř okna a vybereme Kopírovat vše.


Obsah schránky pak vložíme (Ctrl+V) do Excelu. Ve vložené tabulce označíme pouze hodnoty staničení a opět je uložíme do schránky (Ctrl+C).


Následně se vrátíme do Civilu, označíme koridor a v ribbonu vybereme možnost Přidat příčný řez.


Nesmíme opět zapomenout kliknout přímo do příkazové řádky a vložíme do ní obsah schránky pomocí Ctrl+V. Změna by se měla ihned projevit. Kontrolu lze provést jen vizuálně a nebo se podíváme do vlastností koridoru, kde přidaná staničení uvidíme (viz obrázek).