Vodařina v Civil 3D prakticky - 1.díl (Přírodní koupaliště)

Pominu-li úplně obecné funkce a postupy v Civilu 3D, tak se na našem blogu věnujeme především věcem využitelným v projektování pozemních komunikací. Na tom asi není z hlediska zaměření tohoto softwaru nic překvapivého. Civil 3D je však značně univerzálním nástrojem a nechceme tak zapomínat ani na jiné obory. Jak nadpis napovídá, mluvím teď hlavně o vodařích či zemařích. V poslední době se nám sešlo několik prezentací a projektů, které se této problematice věnovaly a rád bych je představil i zde na blogu. Konkrétně mám v hlavě celkem tři práce, které si zde ukážeme v takovém vodařském mini-seriálu. Pokusím se na nich demonstrovat především možnosti Civilu 3D, princip mnou zvoleného postupu a občas rozvedu podrobněji nějaký konkrétní problém. A teď již vzhůru k prvnímu dílu na téma PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP.

Základní informace

Ne každý si asi dokáže pod daným názvem přesně představit, o čem zde hovoříme. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakési okrasné jezírko, které je však zároveň vhodné k osvěžení v letních měsících. Hezkým příkladem je např. následující fotografie.

Ukázka přírodního koupacího biotopu (nantucketpools.com)

Zpracování

Z hlediska Civilu 3D jsou hlavním rysem a potenciálním problémem především organické, neurčité tvary. Z tohoto důvodu si lze jen obtížně představit používání např. funkce zemních těles. Celý návrh jsem tedy založil pouze na modelování návrhových linií, které jsem přidával do povrchu jakožto povinné spojnice. Na následujícím obrázku je vidět celkový pohled a detail na "svislou" stěnu bazénu a schodiště.


Navržené linie pro tvorbu povrchu

"Svislou" píši v uvozovkách, protože jak jistě čtenáři našeho blogu vědí, naprosto dokonale svislou stěnu povrchu v Civilu 3D vytvořit nelze. Proto bylo nutné vždy vytvořit dvě návrhové linie blízko sebe, kdy jedna definuje horní hranu stěny a druhá spodní hranu stěny. Pro prvotní vytvoření takovýchto návrhových linií se nejlépe hodí funkce stupňovitého odsazení (taková ekvidistanta u které definujete i výšku).

Podél schodiště je pak vidět jedna linie čárkovanou čarou. To není rozhodně náhoda. Této linii jsem přiřadil jiný styl a vše vše zadefinoval tak, aby se tato linie v místech, kde se kříží s jinými liniemi, automaticky přizpůsobila jejich výškám. Pěkně se položila na schody, jako bychom tam položili provázek a vytvořila tak spodní hranu stěny vedle schodů. Způsob nastavení a bližší informace k této funkci lze nalézt v tomto článku.

Návrhové linie ve 3D pohledu

Při kreslení a modelování hran jsem mimo stupňovitého odsazení používal nejčastěji editor výšek a rychlou úpravu výšek.


Po zadefinování všech fyzických hran a vytvoření povrchu dělala problém už jen mírně skloněná plocha dna koupaliště, jak je dobře vidět na podrobných vrstevnicích.

Nesprávně vytvořená triangulace
To lze snadno opravit dokreslením vlastních vrstevnic. Použil jsem opět návrhové linie s jednotnou výškou ve všech vrcholech.

Dokreslení vrstevnic

Při přidávání těchto linií jako povinné spojnice povrchu se jen nesmí zapomenout na úpravu hodnoty vzepětí oblouku, aby se podél navržených vrstevnic vytvořil dostatek trojúhelníků.

Přidání linií jako povinné spojnice do povrchu 

Výsledkem je pak krásně vytvarovaný bazén, jak je vidět na výsledných pohledech...

(vrstevnice po 2 cm)

A k čemu toto všechno? Vrstevnicový plán, výpočet kubatur, určení skutečné plochy jezírka (pro různé folie atp.), snadné popisování výšek a sklonů v jakémkoliv místě, možnost zákresu hranice vody při určité výšce hladiny, podklad pro vizualizaci....

A co nás čeká příště? Pravděpodobně se podíváme na projekt odbahnění rybníka a rekonstrukce hráze.

Komentáře

Okomentovat