středa 17. srpna 2016

Servisní balíčky pro Civil 3D 2016 a 2017

I když trochu pozdě, ale to by bylo, abychom tu nezmínili vydání SP3 pro Civil 3D 2016 a také SP1 pro Civil 3D 2017.

SP3 pro C3D 2016 obsahuje řadu oprav od koridorů, zemních těles až po vylepšený export do DGN. Pokud by vás to zajímalo, tak úplný přehled řešených problémů je zde. Vlastní instalaci pak můžete stáhnout z naší stránky Download. Osobně jsem instaloval a vše proběhlo korektně.

SP1 pro C3D 2017 obsahuje stejně jako její starší bratr opravy u tras, podélných profilů, návrhových linií a potrubních sítí. Byly zároveň doplněny funkce vývojářského prostředí API pro železničáře a také přidána funkcionalita, díky které se nyní zobrazí symbol a místní nápověda, pokud je obsah a/nebo formát komponenty popisku přepsán. Úplný seznam oprav je zde.

Nová funkce pro zobrazení varovných "íček", které vypadají zhruba takto:
Glyphs
Má trochu negativní vliv na přehlednost výkresu, podobně jako to známe u vykřičníků při návrhu trasy nebo klopení. Jak se jich tedy zbavit? Celkem jednoduše...vypnete je v tomto nastavení - v možnostech Civilu 3D (příkaz MOŽNOSTI).

Pro kontroly tečnosti apod. si toto nastavení musíte ale znovu zapnout. Jinak dál už snad samá pozitiva :) SP1 je ke stažení zde.

středa 10. srpna 2016

Import palety pro Silniční extravilánové podsestavy

Dobrý den, je tomu pár dní, co jsme pro vás vydali nové Silniční extravilánové podsestavy. Celý balíček si mohou naši zákazníci stahovat z helpdesku a v kombinaci s klopením v CivilTools z nich vytáhnout maximum. Množí se nám však dotazy na import podsestav do palety nástrojů. Ne u každého se problém vyskytuje, ale myslím, že kratičký návod se bude hodit.

Samotná instalace

Instalaci podsestav provádějte s vypnutým CADem, měli byste tak předejít případnému nenaimportování a vše by se mělo povést bez jakýchkoliv chybek. Instalace tedy může dopadnout dle následujících scénářů. Ještě před instalací je dobré nainstalovat knihovnu C++. Bez těchto souborů nedojde k řádnému naimportování všech podsestav.

Ke stažení - součásti pro Visual C++ 2015 (viz edit 16.8.2016)

Další scénáře

1) Instalace proběhla, v paletách jsou podsestavy naimportovány a já mohu v klidu využívat celý balíček.


2) Pokud se po spuštění CADu zobrazí hláška, že podsestavy byly úspěšně nainstalovány, vy je však nevidíte v paletách, je nutné spustit příkaz CSEX_importxtp. Po zadání příkazu by se všechny podsestavy i celá sestava složeného řezu, měly v paletě objevit schované pod kartou Silniční extravilánové.

3) Pokud se po spuštění CADu zobrazí hláška, že podsestavy byly úspěšně nainstalovány, vy je však nevidíte v paletách a příkaz CSEX_importxtp CAD nezná, nebo se ani po jeho zadání palety nezobrazí, je nutné si stáhnout soubor Silniční extravilánové.xtp z našeho helpdesku a palety naimportovat ručně dle následujícího postupu.

Otevřete si paletu nástrojů a klikněte někam do volného prostoru tak, aby se zobrazilo okno pro přizpůsobení palet. Dále kliknete pravým do levého okna palety a přes pravé tlačítko dáte importovat soubor .xtp, který jste si již stáhli z helpdesku. Pokud máte šablony nainstalované, Civil by k nim měl najít cestu.


Celý postup funguje na AutoCAD Civil 2016. Žádný jiný scénář by snad nastat neměl a ve většině případů skončíte ihned u jedničky a vše proběhne bez dodatečného nastavování.

Při prvním použití vás Civil ještě poprosí o zadání licence, kterou naši zákazníci dostanou zdarma a stačí si o ni zažádat přes Helpdesk.


*** EDIT:
po importu ze souboru .xtp je bohužel nutné zadat ručně obrázky ikon, pokud nevíte, kde je hledat, jsou všechny ke stažení v souboru Ikony_extravilan.zip na helpdesku

***EDIT 16.8.2016 !!!
pro správný import podsestav je nutné mít nainstalován balíček knihoven C++. Knihovnu lze stáhnout zde

pondělí 8. srpna 2016

Productivity pack 3 pro Civil 3D 2016

Je tomu již pár týdnů, co vyšel nový productivity pack s číselným označením 3 pro AutoCAD Civil 3D 2016 - dále jen PP3. Tento rozšiřující balíček je k dispozici všem zákazníkům v subscription programu a je možné ho stáhnout přes váš účet na Autodesk Accounts u příslušného produktu v záložce "Updates & Add-ons" neboli Aktualizace a doplňky. Jiný, možná pohodlnější způsob je přímo přes počítačovou aplikaci Autodesk, pokud ji máte nainstalovanou.


Po instalaci PP3 se vám v Prostoru nástrojů na záložce Sada nástrojů objeví nová položka, obsahující funkce pro úpravu polygonového pořadu, dále pak nové podsestavy, které je nutno vložit na paletu nástrojů. Najdeme zde rovněž nápovědu k jednotlivým podsestavám a obecné informace.


Nové podsestavy

Pro import podsestav je třeba nejprve najít adresář, do kterého se vlastně balíček nainstaloval. To zjistíme v nápovědě k podsestavám, cestu si zkopírujeme do schránky pomocí CTRL + C a dvojklikem spustíme import podsestav, který se nachází přímo nad položkou nápovědy. Vytvoříme si vlastní paletu a pokud se vše povede, můžeme využívat nové podsestavy :)
Podsestavy obsahují několik základních typů, které se liší ve svých vlastnostech. Nalezneme zde podsestavy pro tvorbu laviček ve výkopu, kdy můžeme definovat maximální výšku svahu, po které se má lavička vytvořit. Výšku lavičky lze určit i zacílením, dále můžeme upravit sklony, její šířku či přidávat potrubí na jednotlivých úrovních. Operace se cyklicky opakuje dokud nenarazí na terén.


Dále zde nalezneme podsestavy pro tvorbu krajnic s parabolickým zaoblením, různé tunely, příkopy s potrubím, podsestavy pro tvorbu příkopů s bermou či bez ní, dle toho, zda se jedná o násyp či výkop.


Autodesk připojil i nové železniční podsestavy pro jedno a dvoukolejnou trať. Tyto podsestavy jsou však pro projektování dle českých a slovenských norem jen stěží použitelné, a proto doporučujeme využívat železniční podsestavy obsažené v balíčku RailwayTools.


Některé nové podsestavy je možné nahradit modrými sirkami, některé si můžete poměrně jednoduše vytvořit nebo upravit v Subassembly Composeru. Při jejich použití však nezapomínejte vložit sadu kódů do příslušných stylů, aby se vám vykreslovala jejich geometrie. Kódy z těchto podsestav se nepřeloží dle českých ekvivalentů, a tak se často setkáte např. s kódem Top místo českého Povrch.

Geodetický modul

PP3 dále přináší možnost pracovat s polygonovými pořady. Můžeme je jednoduše vytvářet, definovat body, úsečky, oblouky, provádět jejich vyrovnání a výsledky exportovat do PDF či HTML. Productivity pack 3 je tedy již nějakou dobu venku, možná ho už někteří z vás používají,  pokud o něm však slyšíte poprvé, můžete si ho stáhnout a vyzkoušet, třeba narazíte na funkci či podsestavu, která vám přijde užitečná, a do komentářů nám o tom můžete dát vědět. :)


úterý 2. srpna 2016

Nový extravilánový balíček CADSTUDIO

Silniční podsestavy z českého country kitu nejsou zrovna dokonalé, to ví asi každý, kdo s nimi někdy pracoval. Hlavními zádrhely jsou především obtížně definovatelné klopení a problematická nezpevněná krajnice se špatně naprogramovaným rozhodováním pro tvorbu výkopu či násypu (mizející svahování, rigol visící ve vzduchu...).

Ke klopení jsme připravili alternativu již poměrně dávno v podobě aplikace klopení, která je součástí CAD Studio CivilTools, a vlastní podsestavy jízdního pruhu. Nyní, po dlouhém boji, vydáváme také nové podsestavy pro tvorbu nezpevněné krajnice se svahováním. Vše dohromady, ještě spolu se středním dělicím pásem, představujeme ve formě nového CAD Studio silničního extravilánového balíčku.


Celý balíček je součástí bonus nástrojů CS+, na které mají zdarma nárok všichni zákazníci společnosti CAD Studio. Ostatní si mohou balíček zakoupit na CAD eShopu. Hlavní novinkou je především zmíněná nezpevněná krajnice, takže pár slov přímo k ní....

Vybrané vlastnosti podsestav krajnice

 • Vykreslení nezpevněné krajnice i základních typů svahování dle ČSN
 • Lepší rozhodování mezi náspovou a výkopovou variantou oproti stávajícím podsestavám
 • Jednodušší nakódování
 • Volitelný odskok krajnice o 1. vrstvu vozovky
 • Možnost nastavení zakončení vrstev vozovky pro vytyčení (tloušťky, sklony zkosení, přesahy)
 • Zaoblení paty svahů
 • Ohumusování
 • Automatický patní příkop s nastavitelnou šířkou dna a možností tvorby lavičky
 • Cílovatelné hloubky příkopů, šířka krajnice, hloubka a odsazení trativodu
 • Varianty řešení výkopu (rigol / příkop) i násypu (standard / nízký násyp s trativodem)
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda

Základní princip práce s krajnicí

CAD Studio nezpevněná krajnice se svahováním je tvořena souborem 3 podsestav - rozhodovač, výkop, násyp.
 • Rozhodovač - Tato podsestava se stará o výběr řešení v daném řezu koridoru. Funguje na podobném principu jako např. podmíněná podsestava PodmínkaVýkopNásyp. Sama o sobě nevykresluje v koridoru jakoukoliv geometrii.
 • Výkopové a náspové řešení - Tyto podsestavy jsou napojené na rozhodovač, který vždy vybere jednu z těchto dvou variant řešení a vykreslení té druhé potlačí.
Všechny tyto části je nutné mezi sebou propojit pomocí tzv. referencování parametrů tak, aby si mezi sebou dokázaly předávat důležité hodnoty. Rozhodovač potřebuje číst vybrané parametry z jízdního pruhu (sklon, tloušťky vrstev,...). Naopak z rozhodovače pak získávají vybrané parametry podsestavy výkopového a náspového řešení. Jelikož celé propojení je trochu náročnější, budeme s podsestavami výše distribuovat již složený vzorový řez celé komunikace.

Ukázka vygenerovaných řezů


A ještě produktové video


článek vytvořil: Ondřej Vojtěchovský