Nový extravilánový balíček CADSTUDIO

Silniční podsestavy z českého country kitu nejsou zrovna dokonalé, to ví asi každý, kdo s nimi někdy pracoval. Hlavními zádrhely jsou především obtížně definovatelné klopení a problematická nezpevněná krajnice se špatně naprogramovaným rozhodováním pro tvorbu výkopu či násypu (mizející svahování, rigol visící ve vzduchu...).

Ke klopení jsme připravili alternativu již poměrně dávno v podobě aplikace klopení, která je součástí CAD Studio CivilTools, a vlastní podsestavy jízdního pruhu. Nyní, po dlouhém boji, vydáváme také nové podsestavy pro tvorbu nezpevněné krajnice se svahováním. Vše dohromady, ještě spolu se středním dělicím pásem, představujeme ve formě nového CAD Studio silničního extravilánového balíčku.


Celý balíček je součástí bonus nástrojů CS+, na které mají zdarma nárok všichni zákazníci společnosti CAD Studio. Ostatní si mohou balíček zakoupit na CAD eShopu. Hlavní novinkou je především zmíněná nezpevněná krajnice, takže pár slov přímo k ní....

Vybrané vlastnosti podsestav krajnice

 • Vykreslení nezpevněné krajnice i základních typů svahování dle ČSN
 • Lepší rozhodování mezi náspovou a výkopovou variantou oproti stávajícím podsestavám
 • Jednodušší nakódování
 • Volitelný odskok krajnice o 1. vrstvu vozovky
 • Možnost nastavení zakončení vrstev vozovky pro vytyčení (tloušťky, sklony zkosení, přesahy)
 • Zaoblení paty svahů
 • Ohumusování
 • Automatický patní příkop s nastavitelnou šířkou dna a možností tvorby lavičky
 • Cílovatelné hloubky příkopů, šířka krajnice, hloubka a odsazení trativodu
 • Varianty řešení výkopu (rigol / příkop) i násypu (standard / nízký násyp s trativodem)
 • Jednoduchá a srozumitelná nápověda

Základní princip práce s krajnicí

CAD Studio nezpevněná krajnice se svahováním je tvořena souborem 3 podsestav - rozhodovač, výkop, násyp.
 • Rozhodovač - Tato podsestava se stará o výběr řešení v daném řezu koridoru. Funguje na podobném principu jako např. podmíněná podsestava PodmínkaVýkopNásyp. Sama o sobě nevykresluje v koridoru jakoukoliv geometrii.
 • Výkopové a náspové řešení - Tyto podsestavy jsou napojené na rozhodovač, který vždy vybere jednu z těchto dvou variant řešení a vykreslení té druhé potlačí.
Všechny tyto části je nutné mezi sebou propojit pomocí tzv. referencování parametrů tak, aby si mezi sebou dokázaly předávat důležité hodnoty. Rozhodovač potřebuje číst vybrané parametry z jízdního pruhu (sklon, tloušťky vrstev,...). Naopak z rozhodovače pak získávají vybrané parametry podsestavy výkopového a náspového řešení. Jelikož celé propojení je trochu náročnější, budeme s podsestavami výše distribuovat již složený vzorový řez celé komunikace.

Ukázka vygenerovaných řezů


A ještě produktové video


článek vytvořil: Ondřej Vojtěchovský

Komentáře