úterý 29. března 2022

Nové podsestavy: Kasselská obruba a štěrbinový žlab

Tým našich technických konzultantů pro vás připravil zbrusu nové podsestavy - Kasselská obruba a štěrbinový žlab. Tyto podsestavy doplní portfolio našich podsestav a uživatelům rozšíří možnosti při vytváření jejich projektů.

Kasselská obruba

První ze dvou nových podsestav využijete zejména při návrhu autobusových zastávek. Jedná se o podsestavu reprezentující specifický typ obruby užívaný u nástupních hran autobusových zastávek. Návrh této podsestavy vycházel z našeho standardního silničního obrubníku, takže nechybí ani zde betonové lože a vrstva podsypu. 

Základní tvar vychází z výrobků běžně dostupných na našem trhu. Uživatel má možnost volby mezi jedním nebo dvojitým zaoblením hrany obrubníku. Velikost tohoto zaoblení lze také snadno přizpůsobit konkrétnímu výrobci. Nechybí ani možnost cílování výšky nášlapu na profil, 3D křivku nebo Nlinii. Součástí je rovněž možnost dynamického zadání tloušťky podsypu pomocí označeného bodu, který umožní plynulé napojení na pláň přilehlé vozovky.

Štěrbinový žlab

Druhá nová podsestava reprezentuje štěrbinový žlab. Tento prvek odvodňovacího systému se vyskytuje na celé řadě staveb v nejrůznějších velikostech a typech. Naší podsestavu jsem proto koncipovali tak, aby ji bylo možné uživatelsky, co možná nejvíce přizpůsobit. Opět ani u podsestavy štěrbinového žlabu nechybí betonové lože a vrstva podsypu.

Kromě základních parametrů jako je šířka a výška štěrbinového žlabu si může uživatel zvolit, jestli chce štěrbinový žlab s obrubníkovou částí, a zda-li bude obrubník na pravém nebo levém okraji. Podobnou možnost výběru má rovněž u volby strany opěrky betonového lože. Zde může také zvolit možnost opěrky na obou stranách. 

Uživatel si rovněž nastavuje rozměry vnitřního odvodňovacího prostoru. Ten se ve výchozím nastavení vykresluje ve středu podsestavy. Je však možné jeho dno výškově zacílovat a tím polohu odvodňovacího prostoru upravit. Tuto funkci oceníte zejména u štěrbinových žlabů s vnitřním spádem.


Obě podsestavy jsou ke stažení na našem Helpdesku. Práci s nimi si můžete prohlédnout v krátkém videu.


 pondělí 21. března 2022

Podsestavy nově na Holixe, společně s extravilány 2022 😮

Mám ráda zaběhnuté pořádky a nerada věci měním. Nicméně tuto změnu už nemůžeme dále odkládat. Všechny podsestavy od dnešního dne přechází na licenci Holixa. Následují tak ostatní naše produkty, se kterými jsme na nový způsob licencování přešli už v loňském roce.

Velká část z Vás, našich zákazníků, se s Holixa účtem už setkala a přihlašuje se pomocí něj do Civil Tools. Těmto jsme licenci podsestav přidělili automaticky a mají ji spojenou do CS+ balíčku (Civil Tools + Podsestavy C3D). Pokud patříte do druhé skupiny a zatím využíváte původní způsob licencování pomocí klíčů generovaných na helpdesku, tak je pomalu na čase si účet Holixa založit. Ale pojďme popořadě.

Co to pro mě znamená?

Podsestavy pro Civil 3D a Silniční extravilánové podsestavy budou vedeny pod jedinou licencí Podsestavy C3D. Licenci si pro sebe už nebudete generovat sami na helpdesku. Přidělí vám ji správce všech licencí určených pro vaši společnost. Nejčastěji jím bude pracovník IT oddělení nebo technicky zdatný "dobrovolník" z řad kolegů projektantů. Pokud si nejste jistí, zda máte správce, tak se prosím obraťte na náš helpdesk.

Váš holixa účet si můžete založit a zkontrolovat na adrese holixa.arkance-systems.com Jedná se o samostatný účet, který není propojen s účty Autodesku nebo helpdesku. Po úspěšném přihlášení si v menu Moje licence ověřte, že máte přidělenu licenci pro Podsestavy C3D. V detailech licence je uvedeno důležité datum ukončení platnosti.

Pokud licenci pro Podsestavy C3D nevidíte, tak se prosím obraťte na náš helpdesk nebo na vašeho správce licencí.

Kdy k tomu dojde?

Od tohoto dne jsou všechny podsestavy, které jsou pro vás připraveny na našem helpdesku ke stažení, licencované novým způsobem. To stejné platí pro instalace silničních extravilánových podsestav.

Podsestav, které jste stáhli z helpdesku například minulý měsíc a používáte je teď na vašem počítači, se tato změna netýká okamžitě. Aktivní licenční klíče zůstávají platné. A to do konce jejich platnosti, která je rok od vygenerování klíče. Nové licenční klíče však už nebude možné na helpdesku generovat.

Toto doběhnutí platných klíčů vám umožní v klidu naplánovat přechod ze starých podsestav na nové. Především se chceme vyhnout situaci, kdy propadlé podsestavy nedovolí přebudovat koridory ve výkresech. Neodkládejte proto prosím tuto změnu příliš dlouho.

Co to udělá s výkresy?

Při dodržení správného postupu se vašimi výkresy nestane vůbec nic. A to je dobrá zpráva! Všechny podsestavy v počítači vyměníme takzvaně kus za kus a Civil ani nebude vědět, že se něco změnilo. To má i druhou, stinnou stranu. Staré i nové podsestavy jsou označeny úplně stejně a snadno si je můžete zaměnit. Doporučení je proto vyměnit všechny podsestavy najednou. 

Jak to provedu?

Můžou nastat dvě situace. Nejdříve si popišme tu příznivější s kratším postupem.

1. Mám čistou instalaci Civilu 3D bez importovaných podsestav a bez silničních extravilánových podsestav. V předchozí verzi Civilu 3D jsem však tyto podsestavy do koridoru použil a potřebuji s výkresy dále pracovat.

 • Z helpdesku si znovu stáhněte všechny podsestavy, které ve vašich výkresech používáte. Stáhněte také novou instalaci silničních extravilánových podsestav.
 • Nainstalujte silniční extravilánové
 • Spusťte Civil 3D a otevřete paletu nástrojů (Ctrl+3)
 • V průzkumníku souborů otevřete složku 
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\CADStudioExtravilan20xx.bundle\Contents20xx
 • Vyberte soubor silniční extravilánové.atc a myší jej přetáhněte (Drag&Drop) do palety nástrojů
 • Do palety doimportujte jednotlivé extravilánové podsestavy ze stejné složky
 • Vytvořte novou paletu, do které naimportujte zbývající podsestavy z helpdesku
 • Vyberte libovolnou podsestavu pro vložení do šablony typického řezu
 • Přihlaste se svým holixa účtem. Pokud už jste přihlášeni například s Civil Toolsy, tak se okno neotevře a není potřeba se přihlašovat. Pouze se ověří licence na pozadí.
2. Silniční extravilánové používám a podsestavy mám importované do svého Civilu 3D. U této verze Civilu 3D hodlám zůstat a nechystám se na upgrade. Potřebuji jen vyměnit podsestavy a dále pracovat na svých výkresech.
 • Otevřete Civil 3D a v paletě nástrojů najděte všechny podsestavy od Arkance Systems (Cad Studia). Doporučuji udělat si screenshot nebo seznam těchto podsestav. Všechny podsestavy z palety vymažte. Odstraňte i prázdnou paletu Silniční extravilánové.
 • V adresáři C:\ProgramData\Autodesk\C3D 20xx\csy\Imported Tools smažte všechny složky podsestav odstraněných v předchozím kroku. Teď se bude hodit připravený seznam.
 • Odinstalujte Silniční extravilánové z menu Aplikace a funkce (Nastavení Windows)
 • Dále pokračujte podle bodů uvedených výše v předchozím postupu.

Odstranění podsestav ze Civilu a vymazání souborů podsestav z Imported Tools je zásadní pro správné nahrazení licence. Věnujte tomuto kroku prosím dostatečnou pozornost. Pokud by se nepodařil na první pokus, tak jej lze opakovat.

Celý postup s odstraněním podsestav a vyčištěním složky Imported Tools si můžete prohlédnout na názorném videu.

úterý 15. března 2022

Katalog potrubí pro gravitační sítě

 Pro naše zákazníky jsme připravili vlastní katalog potrubí pro gravitační sítě. Katalog je určen pro všechny projektanty, kteří při své práci v Civilu 3D navrhují dešťové či kanalizační stoky. Ať už používáte naši aplikaci Potrubák nebo chcete zaexperimentovat se standardními funkcemi Civilu 3D pro potrubní sítě, s tímto katalogem budete mít k dispozici běžně používané materiály a rozměry potrubí. Katalog lze použít do libovolné verze Civilu 3D. A jako bonus přidáváme i opravu katalogu z českého country kitu pro kruhové potrubí a vpusti.

Věříme, že vám tento katalog pomůže lépe využít potrubní sítě v Civilu 3D. Pokud jste zatím neměli možnost se s nimi blíže seznámit nebo váháte, jak začít, tak právě pro vás nabízíme sběrné školení. Sledujte naše stránky s aktuálními termíny a tématy školení. Součástí kurzu je i licence Potrubáku na 3 měsíce zdarma.

Katalog stahujte z našeho Helpdesku. Jeho obsah vložte do složky:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 20XX\csy\Pipes Catalog\CZ Metric Pipes.

Spusťte Civil 3D jako správce. Nastavte katalog potrubní sítě na CZ Metric Pipe (Structure) Catalog. Příkazem PARTCATALOGREGEN aktualizujte katalog pro potrubí a stavební objekty. Doplňte nové materiály a rozměry potrubí do vašeho seznamu součástí. Celý tento postup si můžete prohlédnout na následujícím videu:

Kompletní přehled všech materiálů a rozměrů potrubí je uveden na následujícím obrázku: