Nové podsestavy: Kasselská obruba a štěrbinový žlab

Tým našich technických konzultantů pro vás připravil zbrusu nové podsestavy - Kasselská obruba a štěrbinový žlab. Tyto podsestavy doplní portfolio našich podsestav a uživatelům rozšíří možnosti při vytváření jejich projektů.

Kasselská obruba

První ze dvou nových podsestav využijete zejména při návrhu autobusových zastávek. Jedná se o podsestavu reprezentující specifický typ obruby užívaný u nástupních hran autobusových zastávek. Návrh této podsestavy vycházel z našeho standardního silničního obrubníku, takže nechybí ani zde betonové lože a vrstva podsypu. 

Základní tvar vychází z výrobků běžně dostupných na našem trhu. Uživatel má možnost volby mezi jedním nebo dvojitým zaoblením hrany obrubníku. Velikost tohoto zaoblení lze také snadno přizpůsobit konkrétnímu výrobci. Nechybí ani možnost cílování výšky nášlapu na profil, 3D křivku nebo Nlinii. Součástí je rovněž možnost dynamického zadání tloušťky podsypu pomocí označeného bodu, který umožní plynulé napojení na pláň přilehlé vozovky.

Štěrbinový žlab

Druhá nová podsestava reprezentuje štěrbinový žlab. Tento prvek odvodňovacího systému se vyskytuje na celé řadě staveb v nejrůznějších velikostech a typech. Naší podsestavu jsem proto koncipovali tak, aby ji bylo možné uživatelsky, co možná nejvíce přizpůsobit. Opět ani u podsestavy štěrbinového žlabu nechybí betonové lože a vrstva podsypu.

Kromě základních parametrů jako je šířka a výška štěrbinového žlabu si může uživatel zvolit, jestli chce štěrbinový žlab s obrubníkovou částí, a zda-li bude obrubník na pravém nebo levém okraji. Podobnou možnost výběru má rovněž u volby strany opěrky betonového lože. Zde může také zvolit možnost opěrky na obou stranách. 

Uživatel si rovněž nastavuje rozměry vnitřního odvodňovacího prostoru. Ten se ve výchozím nastavení vykresluje ve středu podsestavy. Je však možné jeho dno výškově zacílovat a tím polohu odvodňovacího prostoru upravit. Tuto funkci oceníte zejména u štěrbinových žlabů s vnitřním spádem.


Obě podsestavy jsou ke stažení na našem Helpdesku. Práci s nimi si můžete prohlédnout v krátkém videu.


 Komentáře