čtvrtek 25. srpna 2011

Vodaři, nezapomeňte na River Analysis!

Jenom připomínám starší článek o zajímavé integraci HEC-RASu do AutoCADu Civil 3D a Map 3D 2012. Byla aktualizována verze instalačního programu, tak aby podporovala i neamerické jazykové verze.

Stačí se tedy zaregistrovat zde a stáhnout 32bit/64bit verzi. Na plochu se nainstalují 2 ikony. Při prvním spuštění klikněte na River Analysis - Imperial a v pracovním prostoru (zubaté kolečko) přepněte na River Analysis. Trochu se tím prošťouchnou trubky a River Analysis lze pak spouštět i přes metrickou ikonu.

Zkušební verze vyprší koncem roku.

čtvrtek 18. srpna 2011

GIS pro Casanovu

Casanova v Bylanech? Proč ne. Bylany je naše oblíbená dědina, kde zkoušíme různé GIS funkce. Tentokrát trochu odlehčíme a představíme si způsob, jak propojit fotografie (či jiné dokumenty) s entitami v aplikacích Civil 3D nebo Map 3D.

Slečen je v Bylanech dost a chudák Casanova už v tom má trochu zmatek, ale obličeje si kromě jiného pamatuje dobře. A tak mu trochu pomůžeme, aby věděl, kde a kterou slečnu má v noci navštívit.

1) Nejdříve slečny.
2) Ve výkresu je 9 stavení vytvořené jako MPOLYGONy.
3) V přepnutém pracovní prostoru "Plánování a analýza" definujeme novou tabulku objektových dat a jednotlivým stavením přiřadíme jejich obyvatelky.
4) Příkazem ADEDEFDOCVIEW, který v ribbonu nenajdete, zadefinujte vazbu mezi mpolygony a fotografiemi.
Je třeba vybrat objektová data, podle kterých se bude třídit. Dále pak složku s obrázky a program, který je má otevřít. POZOR cesta nesmí obsahovat mezery! Funkce je přece jenom starší kousek.

5) Příkazem ADEDOCVIEW pak jednotlivé snímky otevřete.
Otevíraným souborem nemusí být jen pěkná slečna, ale třeba už ne tolik přitažlivá technická zpráva :) Berte to jako alternativu k hyperlinkovým odkazům a jako návod, jak udělat obyčejný výkres trochu veselejší - např. při pasportizaci.

Ještě přidávám komentář Vládi Michla:
Jakákoliv podobnost se skutečnými obyvatelkami uvedených stavení ve skutečné obci Bylany je čistě náhodná :)

středa 3. srpna 2011

Výkopy nakolmo

Miluju koridory :). Ale někdy je nelze použít, jak bychom chtěli. Jeden z případů, kdy si musíme pomoci trochu jinak, jsou výkopy pro inženýrské sítě vedené v kolmých nebo ostrých úhlech. Podobné téma jsme už řešili zde. Jedna z mála nevýhod koridorů je jejich vlastní křížení nebo svahování samo na sebe. Počítáme-li kubaturu výkopů ostře lomené trasy, nepodaří se nám pomocí samostných koridorů dosáhnout slušného výsledku. Důvodem je ono pekelné "motýlkování".

Představíme si jednu z metod, jak pravoúhlé výkopy elegantně vyřešit...

1) K dispozici je model terénu a od oka navržený průběh vedení IS. Nutno dodat, že projektant neměl svůj den a pravý úhel 2x netrefil.2) Pro srovnání kolmosti jednotlivých úseků můžeme použít parametrickou vazbu z pracovního prostoru 2D kreslení a poznámka. Podrobnosti uvidíte na připojeném videu na konci tohoto článku.
3) Křivku převedeme na trasu, necháme si vykreslit podélný profil a navrhneme niveletu dna výkopu. Dělali jsme to mockrát, takže to nebudeme rozepisovat.4) Teď přijde to hlavní. Vytvoříme jednobodový koridor - prostě jen jednu 3D linii v ose a výšce dna výkopu. Doporučuji si označený bod nazvat a okódovat...
Trik s jednobodovým koridorem si zkuste zapamatovat, hodí se i pro vytyčování hran apod.

5) Nlinii Dno koridoru zkonvertujeme na Nlinii zemního tělesa a nesmíme zapomenout zaškrtnout dynamické propojení na koridor. Tím zajistíme provázanost s trasou a niveletou.
6) Nyní je vše připraveno k založení zemního tělesa Výkop a jeho příslušného povrchu. Vymodelujeme nejdříve dno postupně vlevo a vpravo pravidlem Vzdálenost a sklon v %. A navážeme podobně svahy výkopu pravidlem např. Povrch a sklon 1:1.5.
7) Výsledný kočkopes Výkop = koridor + zemní těleso a jeho kubatury. a kontrola ve 3D.Pokud dáváte přednost pohyblivým obrázkům, tak jsem si dovolil z naší zahrádky...

Obrovskou výhodou tohoto postupu je vazba na niveletu, jejíž změny se okamžitě projeví jak v situaci tak objemu výkopových prací.