GIS pro Casanovu

Casanova v Bylanech? Proč ne. Bylany je naše oblíbená dědina, kde zkoušíme různé GIS funkce. Tentokrát trochu odlehčíme a představíme si způsob, jak propojit fotografie (či jiné dokumenty) s entitami v aplikacích Civil 3D nebo Map 3D.

Slečen je v Bylanech dost a chudák Casanova už v tom má trochu zmatek, ale obličeje si kromě jiného pamatuje dobře. A tak mu trochu pomůžeme, aby věděl, kde a kterou slečnu má v noci navštívit.

1) Nejdříve slečny.
2) Ve výkresu je 9 stavení vytvořené jako MPOLYGONy.
3) V přepnutém pracovní prostoru "Plánování a analýza" definujeme novou tabulku objektových dat a jednotlivým stavením přiřadíme jejich obyvatelky.
4) Příkazem ADEDEFDOCVIEW, který v ribbonu nenajdete, zadefinujte vazbu mezi mpolygony a fotografiemi.
Je třeba vybrat objektová data, podle kterých se bude třídit. Dále pak složku s obrázky a program, který je má otevřít. POZOR cesta nesmí obsahovat mezery! Funkce je přece jenom starší kousek.

5) Příkazem ADEDOCVIEW pak jednotlivé snímky otevřete.
Otevíraným souborem nemusí být jen pěkná slečna, ale třeba už ne tolik přitažlivá technická zpráva :) Berte to jako alternativu k hyperlinkovým odkazům a jako návod, jak udělat obyčejný výkres trochu veselejší - např. při pasportizaci.

Ještě přidávám komentář Vládi Michla:
Jakákoliv podobnost se skutečnými obyvatelkami uvedených stavení ve skutečné obci Bylany je čistě náhodná :)

Komentáře