úterý 23. února 2016

Vytyčování v Civil 3D

V dnešním článku si ukážeme, jak AutoCAD Civil 3D použít pro tvorbu vytyčovacího výkresu. Konkrétně nám půjde o zakreslení očíslovaných bodů na libovolná místa ve výkresu a vyexportování jejich souřadnic např. do Excelu. V Civilu k této úloze můžeme s výhodou použít COGO body, které se umí automaticky číslovat a velice jednoduše lze vyexportovat výpis jejich souřadnic.


S velkou pravděpodobností však narazíte na nepříjemnou vlastnost COGO bodů. Jejich číslo totiž slouží jako jednoznačný identifikátor bodů a tudíž musí být jedinečné. A jakmile jste do výkresu nějaké body načetli, nebude vám již umožněno vytyčovat od 1, což by nevypadalo vůbec dobře. Co tedy s tím? Máme několik základních možností:

A) Vytyčovat v jiném výkresu

Tento způsob je pro většinu uživatelů asi nejjednodušší. Založit nový výkres, projekt do něj připojit přes externí referenci a začít vytvářet body od 1 by neměl být pro nikoho problém. Práce v odděleném výkresu má však i své nevýhody a nemusí každému vyhovovat. Podíváme se tedy i na další možnosti...

B) Přečíslování stávajících bodů

Dle mého názoru ne příliš čisté a systémové řešení, kdy před začátkem vytyčování přečíslujete stávající body tak, abyste si uvolnili např. řadu 1-1000. Pokud by to někdo chtěl zkoušet nebo jste někdy jindy s přečíslováváním bodů bojovali, připojuji odkaz na jeden tip.

C) Číslo bodu s odsazení a úprava popisku

Poslední způsob je trochu podobný předchozímu. Tentokrát však nebudeme měnit stávající body, ale určité odsazení přidáme bodům vytyčovacím. Vytyčovat budeme např. v číselné řadě 1001, 1002, 1003, ... Poté si ale ještě upravíme popisky bodů tak, aby se tvářily jako 1, 2, 3, ...
Ačkoliv tento způsob vyžaduje zprvu nejvíce práce, přijde mi asi nejšikovnější a nejčistší. Kdo shlédl webinář, již tento trik zná. Pro ostatní jsem připravil video s postupem:čtvrtek 11. února 2016

Plný Infraworks 360 pro studenty ZDARMA!

Zdá se, že Autodesk konečně pochopil, má-li se Infraworks otevřít širší veřejnosti, bude nutné se cenově trochu "pochlapit". Což se nakonec podařilo. Jak už jsem psal kdysi, Infraworks, jako aplikace pro rychlý 3D návrh s variantami pro projekty v extravilánu, se v současné době dodává ve dvou verzích. První okleštěnou verzí je Infraworks 360 LT, kterou je možné používat v rámci balíku Autodesk Infrastructure Design Suite Premium a Ultimate s platným Subscription programem a druhou "plnou" variantou Infraworks 360, kterou je možné koupit v rámci čtvrtletního nebo ročního pronájmu.

Právě u druhé neořezané verze došlo nyní k řadě velice pozitivních změn, které potěší nejen milé platící, kdy se radikálně snížila cena tohoto produktu a rozšířila jeho funkčnost, ale hlavně studenty a učitele pro něž je nyní kompletní Infraworks 360 včetně všech modulů tzn. silničářského, mostařského a vodařského ZDARMA! Co to znamená? Znamená to, že přinejmenším od teď budou diplomky nebo bakalářky vypadat úplně jinak a budou prezentovatelné třeba i na tabletech...

A nyní se už pojďme podívat co nového nás čeká ve verzi 2016.4:
 • Lepší propojení s Model Builder - přesnější stahování 3D podkladů z OpenStreet Map, nově je přidaný odkaz na konkrétní ulici v mapovém okně, opraveno okolí kolem mostů
 • Vložení rastrového obrázku (náčrtu) na terén včetně polohové transformace a nastavení jeho průhlednosti
 • Vylepšená správa modelu na cloudu - upgrade modelu, vytvoření kopie pro testování
 • Práce se záložkami (uloženými pohledy) je přijemnější
 • Rychlejší práce s trasou v modelu
 • Při editaci nivelety se změny v modelu projeví až po opuštění dialogu
 • Vylepšení návrhu okružní křižovatky včetně jejího umístění do nakloněné roviny
 • Přidány připojovací a odbočovací pruhy (rampy)
 • Nový levý odbočovací pruh ze středního dělícího pruhu
 • Podpora složitějších křižovatek
 • Vylepšení v dopravních simulacích včetně exportu výsledků do XLS
 • Dynamické textury u mostů reagující na změnu zoomu
 • Tvorba 3D kanalizační sítě z GIS dat s výškami potrubí v atributech
 • Vlastní dimenzování potrubí podle vstupů a křivek intenzity dešťových srážek
 • Vylepšení publikování modelu na webu
Celé video s novinkami cca 1hod je pro zájemce k vidění níže.


Přímý link ke stažení nejnovější verze Infraworks 2016.4 najdete na www.cadstudio.cz/trial

pátek 5. února 2016

SlopeV, pomůcka pro snadnější kreslení příčných řezů

Jak v AutoCADu nebo Civilu 3D nakreslit čáru s procentuálním sklonem? Třeba čáru s horizontální délkou resp. šířkou 3,5 m a sklonem 2,5 % pro jízdní pruh? Pravděpodobně nakreslíte úsečku pomocí relativních souřadnic, třeba @10,0.25, a pak jí pomocí nějakých dalších pomocných čar oříznete. Na internetu jsem se dokonce dozvěděl, že poměrně velké množství lidí má na monitoru nalepenou převodní tabulku sklonů stupně <> procenta. Čtenáři našeho blogu by se asi měli podobnému úkolu díky funkcím Civilu 3D zpravidla vyhnout, ale určitě i na ně někdy dojde. Proto pro nás kolega Vladimír Michl rozhýbal své programátorské schopnosti a připravil LISP utilitku, která tuto operaci maximálně usnadní...


LISP aplikace SlopeV je určena jak pro Civil 3D, tak pro samotný AutoCAD. Při další aktualizaci CADstudio Civil Tools ji jistě zařadíme i do těchto bonus nástrojů, ale prozatím ji musíte načítat a spouštět zvlášť. Po spuštění příkazem SLOPEV vás AutoCAD vyzve k zadání počátečního bodu křivky. Následně po vás bude chtít zadat šířku, neboli horizontální vzdálenost. Posledním krokem je pak již určení samotného sklonu. Zde můžete zadávat stupně, procenta, promile či využít poměrného formátu X:X. Funkce vás nebude zdržovat žádným výběrem způsobu zadání, ale rozpozná ho automaticky podle textového údaje sklonu napsaného do příkazové řádky:
 • Pro stupně - zadání samotného čísla (nebo čísla a °)
 • Pro procenta - za číslem doplníte %
 • Pro promile - za číslem doplníte %% nebo ‰
 • Pro formát X:X - napíšete s dvojtečkou (např. 3:7, není nutné přepočítávat na 1:X)
LISP utilitu SlopeV můžete stahovat z našeho Helpdesku. Doufáme, že vám kreslení příčných řezů o něco usnadní.

středa 3. února 2016

Problémy s návrhovými liniemi ve verzi 2016

V Civil 3D 2016 SP2 se mi podařilo narazit na zvláštní chování návrhových linií. Už od vydání verze 2016 se v ní nacházela chyba, kdy styl návrhových linií vygenerovaných koridorem nešlo měnit ve vlastnostech koridoru, ale vždy bylo nutné změnit jejich styl v příslušném stylu sady kódů. Na následujících řádcích si ukážeme, jak tuto a další chyby v návrhových liniích opravit.


Pozn.: Pro úplnost dodám, že správné chování je takové, že prvotní vzhled návrhových linií při vygenerování koridoru je dán stylem sady kódů. Ten však od té doby již nemá na návrhové linie koridoru žádný vliv a jejich dodatečné úpravy mají být prováděny pouze ve vlastnostech koridoru na záložce návrhové linie.

Dnes jsem si však všiml divného chování i standardních návrhových linií mimo koridor. Konkrétně jsem narazil na následující nesrovnalosti:
 • Nové návrhové linie se vždy vytvářely ve staveništi <žádné>. Možnost nenastavovat žádné staveniště u návrhových linií byla představena v Service Packu 2. Divné však bylo, že tato možnost byla vždy výchozí a člověk tak stále vytvářel návrhové linie ve staveništi <žádné>, ačkoliv nechtěl.
 • Když jsem označil návrhovou linii a chtěl použít např. nástroj Rychlá úprava výšek, tak jsem musel nejdříve na příkazové řádce zvolit staveniště, ve kterém návrhovka je, a pak až jsem na ní mohl provádět úpravy. Moc rychlá úprava výšek to tedy nebyla...
 • Když jsem nakreslil křížící se návrhové linie a každé nastavil zvláštní styl, Civil 3D nijak nezohledňoval jejich pořadí nastavené v prospektoru v sekci Staveniště - Návrhové linie (viz tento článek).
Zjistil jsem, že některé z těchto chyb jsou již známe a s výjimkou chyby v nastavování návrhových linií koridoru se objevily až v Service packu 2. Postup opravy určený právě pro SP2 je takovýto:
 1. Stáhnout balíček 4 opravných souborů zde
 2. Vypnout AutoCAD Civil 3D 2016
 3. Soubory AeccLand.dbx a AeccRoadway.dbx v C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016 nahradit soubory ze staženého archivu.
 4. To samé se soubory AeccUiLand.arx a AeccUiRoadway.arx v C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\C3D
 5. Hotovo!
Pozn.: Před nahrazování je dobré původní soubory zazálohovat. Lze to udělat také tak, že je před kopírováním opravných souborů z archivu vždy přejmenujete, např. AeccLand.dbx na AeccLand.dbx.OLD.

Oficiálně oprava řeší tyto chyby:
 • Výškové body z návrhových linií zmizí při spuštění diagnostiky (příkaz DIAG)
 • Výchozí staveniště je vždy nastaveno na <žádné>
 • Ve vlastnostech koridoru nelze nastavit styl návrhových linií
Dle zběžného testování však byly opraveny i další výše popsané chyby a návrhové linie se již chovají naprosto korektně. Oprava opravného balíčku tedy vypadá slibně. A doufám, že příště již nebudu muset psát o opravě opravy opravného balíčku :-)