Příspěvky

Vytyčování v Civil 3D
V dnešním článku si ukážeme, jak AutoCAD Civil 3D použít pro tvorbu vytyčovacího výkresu. Konkrétně nám půjde o zakreslení očíslovaných bodů na libovolná místa ve výkresu a vyexportování jejich souřadnic např. do Excelu. V Civilu k této úloze můžeme s výhodou použít COGO body, které se umí automati…

Plný Infraworks 360 pro studenty ZDARMA!
Zdá se, že Autodesk konečně pochopil, má-li se Infraworks otevřít širší veřejnosti, bude nutné se cenově trochu "pochlapit". Což se nakonec podařilo. Jak už jsem psal kdysi , Infraworks, jako aplikace pro rychlý 3D návrh s variantami pro projekty v extravilánu, se v současné době dodává v…

SlopeV, pomůcka pro snadnější kreslení příčných řezů
Jak v AutoCADu nebo Civilu 3D nakreslit čáru s procentuálním sklonem? Třeba čáru s horizontální délkou resp. šířkou 3,5 m a sklonem 2,5 % pro jízdní pruh? Pravděpodobně nakreslíte úsečku pomocí relativních souřadnic, třeba @10,0.25 , a pak jí pomocí nějakých dalších pomocných čar oříznete. Na inter…

Problémy s návrhovými liniemi ve verzi 2016
V Civil 3D 2016 SP2 se mi podařilo narazit na zvláštní chování návrhových linií. Už od vydání verze 2016 se v ní nacházela chyba, kdy styl návrhových linií vygenerovaných koridorem nešlo měnit ve vlastnostech koridoru , ale vždy bylo nutné změnit jejich styl v příslušném stylu sady kódů . Na násle…