Vytyčování v Civil 3D

V dnešním článku si ukážeme, jak AutoCAD Civil 3D použít pro tvorbu vytyčovacího výkresu. Konkrétně nám půjde o zakreslení očíslovaných bodů na libovolná místa ve výkresu a vyexportování jejich souřadnic např. do Excelu. V Civilu k této úloze můžeme s výhodou použít COGO body, které se umí automaticky číslovat a velice jednoduše lze vyexportovat výpis jejich souřadnic.


S velkou pravděpodobností však narazíte na nepříjemnou vlastnost COGO bodů. Jejich číslo totiž slouží jako jednoznačný identifikátor bodů a tudíž musí být jedinečné. A jakmile jste do výkresu nějaké body načetli, nebude vám již umožněno vytyčovat od 1, což by nevypadalo vůbec dobře. Co tedy s tím? Máme několik základních možností:

A) Vytyčovat v jiném výkresu

Tento způsob je pro většinu uživatelů asi nejjednodušší. Založit nový výkres, projekt do něj připojit přes externí referenci a začít vytvářet body od 1 by neměl být pro nikoho problém. Práce v odděleném výkresu má však i své nevýhody a nemusí každému vyhovovat. Podíváme se tedy i na další možnosti...

B) Přečíslování stávajících bodů

Dle mého názoru ne příliš čisté a systémové řešení, kdy před začátkem vytyčování přečíslujete stávající body tak, abyste si uvolnili např. řadu 1-1000. Pokud by to někdo chtěl zkoušet nebo jste někdy jindy s přečíslováváním bodů bojovali, připojuji odkaz na jeden tip.

C) Číslo bodu s odsazení a úprava popisku

Poslední způsob je trochu podobný předchozímu. Tentokrát však nebudeme měnit stávající body, ale určité odsazení přidáme bodům vytyčovacím. Vytyčovat budeme např. v číselné řadě 1001, 1002, 1003, ... Poté si ale ještě upravíme popisky bodů tak, aby se tvářily jako 1, 2, 3, ...
Ačkoliv tento způsob vyžaduje zprvu nejvíce práce, přijde mi asi nejšikovnější a nejčistší. Kdo shlédl webinář, již tento trik zná. Pro ostatní jsem připravil video s postupem:Komentáře