sobota 15. prosince 2012

Půdorys na EX

Tak jsem zase po dlouhé době objevil Ameriku...je vidět, že se má člověk v AutoCADu stále co učit. Často dostáváme na Helpdesku dotaz, jak to proboha zaonačit, aby se po příkazu PŮDORYS (PLAN) celá situace neodzoomovala do vykreslených mezí a nemuselo se pracně všechno hledat a nastavovat pro každý výřez znovu... Vzpomínám z projekce, že to byla věc, která mě také docela trápila. Hlavně u delších a klikatých tras.

Od verze AutoCADu 2004 má Autodesk na tento "problém" vlastní řešení, které je bohužel trochu skryté v bonusových nástrojích Express Tools. Pokud nemáte, vřele doporučuji tyto další funkce doinstalovat. Celý ten zázrak se nachází zde:
A jmenuje se Extended Plan - příkaz EXPLAN. Stačí pak vybrat pár entit, které by měly zůstat vidět na obrazovce nebo nic nevybírat a stisknout 2x Enter. A je to. Žádné odzoomování...jen čisté otočení. Při dynamickém zadání je voleb ještě víc... Zkuste to a budete mít jasno.

neděle 9. prosince 2012

Civil Tools 2013 aneb jak na Vás myslíme

V pondělí se na našem webu objevila zpráva, že jsou CAD Studio Civil Tools 2013 pro veřejnost konečně na světě. Jedná se o první vydání sady různých zajímavých utilit a aplikací pro AutoCAD Civil 3D. Dovolím si upozornit na ty dvě nejdůležitější...
Jednotlačítkový převod Civil 3D entit na AutoCADovské 2D entity s výškou nula. Proč nás to vůbec napadlo?  Pokud bych si mezi Vámi udělal krátký průzkum, jestli se používají automaticky generované Civil 3D objekty ve výkresech situací stavby či koordinačních situacích, zjistíme, že žádný velký les rukou to nebude... Ani se moc nedivím proč. Ono to prostě nejde...

Koridor komunikace nebo vodního toku se ve 3D velmi obtížně dodělává, navíc každá hrana je rozdělena na tisíc segmentů, které je pro rozumnou práci nutné nejdříve spojit, zkonvertovat na 2D křivku a té následně vynulovat zdvih. Dělat to u každé hrany není opravdu nic moc. Nemluvě o měření či projektování a kreslení příčných objektů jako jsou propustky, různé ostrůvky, parkovací zálivy apod. Autodesk tuto úlohu jaksi zapomněl řešit, a když jsem na toto téma vznesl na jejich fóru požadavek, byl jsem trochu za černou ovci, protože žádné 2D není přece třeba. Holt jiný kraj, jiný mrav. Prostě a jednoduše máme/máte na výše popsanou "drbačku" (jak říkají v Brně) jedno tlačítko a takto to pak vypadá v praxi.


Druhou zajímavou funkcí je převod zobrazení příčných řezů na klasické ACAD entity. Nápad není ani tolik z mé hlavy, dostali jsme totiž kdysi podobný požadavek na CAD Fóru a mně to připadalo jako velmi užitečné. Představte si situaci den dva před tiskem finální projektové dokumentace, kdy mimochodem jako vždy, dojde k pár drobným změnám, které ovlivní jen několik již vykreslených a usazených příčných řezů. Uděláte tedy změnu v koridoru, přebudujete koridor včetně skupiny příčných řezů a pomocí této funkce jednoduše vyberete ty potřebné příčné řezy a "odkloníte" je do prázdné AutoCAD šablony. Výsledkem je relativně malý a "čistý" mezivýkres, který obsahuje pouze ACAD entity a pár hladin. Zbytek je už na Vás. Postup na videu je zde...

Hlasová performance není nejzdařilejší, omlouvám se, ale měl jsem šílenou rýmu...Znáte to :) místo na Maltu přistanete na Baltu...

pátek 30. listopadu 2012

Service Pack 1 pro AutoCAD Civil 3D 2013 je venku!

Konečně! Čekali jsme na něho jako na smilování boží. SP1 pro C3D 2013 je ke stažení. Verzi pro 32bit OS najdete zde a verzi pro 64bit OS zde. Opravný balíček nebo spíš pořádný balík 60-80MB obsahuje také SP1.1 z AutoCADu 2013 a SP1 z Mapu 2013, stejně jako všechny dosud vydané horké fixy pro Civil 3D 2013.

Nejvíce řeší "padavé problémy", mezi které patřilo např. žuchnutí při otevírání souboru dvojklikem, padání při posunu kolečkem myši, chyby při ukládání, problémy s otevřením při migraci a mnoho dalších.

Osobně jsem setkal také s problémy otáčení severky či přepínání pohledu při změně modelového a výkresového prostoru. Toto chování by mělo být také opraveno. Aplikoval jsem SP 1 na vlastním stroji a zatím vše v pořádku.

Pozor! Při aktualizaci bude instalace požadovat přístup k instalačnímu médiu.

neděle 25. listopadu 2012

Jak porovnat dvě trasy

Už delší dobu se poměrně vážně zabývám železničářskou šablonou se vším všudy, co ke kolejařině patří tzn. styly pro situaci, podélný profil i příčné řezy. Ze školy mně to jako bývalému tramvajákovi mělo zůstat v hlavě asi víc, ale nedá se nic dělat... Znalosti je třeba si opět oživit a doplnit.

Moc nových železničních tratí se vzhledem v situaci, kdy jde do dopravní infrastruktury čím dál méně peněz, příliš nestaví a tak jsou v kurzu spíše rekonstrukce, případně modernizace traťových úseků spojených se zvyšováním cestovní rychlosti.

Důležitými parametry v projektech rekonstrukcí železničních tratí je horizontální a vertikální posun původní a navržené osy koleje. Protože Civil 3D není primárně železničářskou aplikací, je potřeba se k těmto údajům dostat jinak a standardně "znásilnit" Civil, tak abychom se k požadovaným číslům dostali. Při jedné prezentaci u zákazníka jsem slyšel, že to nelze... Tak si pojďme ukázat, že to jde.

Výškový rozdíl mezi stávající niveletou koleje zaměřenou geodetem a návrhem nemá cenu moc podrobně vysvětlovat. Je to základní úloha, kdy v datovém proužku zobrazení podélného profilu prostě jen nastavíme správné profily a do obsahu proužku pak jejich výškový rozdíl.
U horizontálního posunu je to už trochu složitější. Zde nás už druhý sloupeček nezachrání, ale co..., pomůžeme si s tím co máme. Řešením je použít vlastní stopy příčných řezů a nastavit je podle přiloženého obrázku.
Jak je vidět, stávající trasa automaticky omezuje šířku stop vlevo a vpravo a o to nám přesně jde. V zobrazení podélného profilu pak stačí zase správně nastavit obsah datového proužku.
Jediným větším nedostatkem jsou tolik chybějící výrazy v datových proužcích, které by umožnily lepší formátování. Přes to je ale Civil 3D železničářům zase o krok blíže.

neděle 18. listopadu 2012

Máte úhel beta...

„No to nemám.“ Určitě vzpomínáte na tu výbornou scénu z filmu Marečku, podejte mi pero, jak měl Kroupa starší zkonstruovat trojúhelník. V našem případě nebudeme řešit úhel beta ale úhel alfa. A proč? Protože není dobře... V AutoCADu Civil 3D verze 2012 nebyl u našich CAD Studio šablon problém, ale ve 2013 se může stát, že středový (vrcholový) úhel alfa neodpovídá skutečnému úhlu, které svírají tečny směrového polygonu. Vzpomeňme na studentská léta, kde mám úhel alfa...
Tento úhel se musí objevit ve vytyčovacích tabulkách oblouků a pokud je špatně, tak je to špatné...zase na druhou stranu zřejmě ne tolik, protože to do této doby nikdo nepřipomínkoval. Jsme rádi, že autorům šablon věříte, ale znáte to "důvěřuj, ale prověřuj". U originálních českých Autodesk šablon je hodnota středového úhlu tak jako tak chybná, takže nikomu snad neuškodí menší tip. Navíc se nezdařil překlad této proměnné v české verzi a jakmile do tohoto stylu jednou šahnete, objeví se v tabulce místo požadovaného úhlu pouze vaše přání...a popisek se rozpadne.
Řešením je vytvořit si vlastní proměnnou (výraz) pro úhel alfa a ve stylu vytyčovací tabulky ho vyměnit. Nejdříve je třeba v Panelu nástrojů přidat nový výraz...
a v editoru komponent stylů jej pak zaměnit.
Jak vidíte z přiloženého obrázku, úhel funguje a navíc se shoduje s úhlem tečen, který mezi sebou svírají. U našich šablon také velmi doporučuji dodržovat jinou připravenou vytyčovací tabulku pro oblouk s přechodnicemi a jinou připravenou pro prostý oblouk.

pondělí 12. listopadu 2012

Civil 3D i na lesklém zrcátku

To je absolutní novinka! Autodesk oznámil podporu Civil 3D entit na mobilní verzi AutoCADu WS. To znamená, že na všech lesklých zrcátkách typu iPad, iPhone, Android tabletu nebo Android telefonu si můžete prohlížet případně odměřovat 3D výkresy s vytvořenými entitami v Civilu 3D. Bohužel tuto funkci, zřejmě z pochopitelných důvodů, nenajdete v AutoCADu WS určeném pro internetové prohlížeče..
Ti podporují stále 2D výkresy. Pokud ale chce někdo na stavbě zamachrovat a poškádlit zabahněnými prsty svoje jablíčko, tak má konečně možnost :)

BUM! Takže zpátky na zem! Testovali jsme novou funkci na všech typech přístrojů a zde jsou výsledky... Výkresy je možné všude prohlížet, ale to je všechno. Žádné měření, žádné kreslení, žádná editace...  Takže raději moc nemachrujte...

čtvrtek 1. listopadu 2012

Plex.Earth 3 pro pokustóny

Kdo z vás by měl zájem zatím zdarma odzkoušet nový Plex.Earth 3 pro AutoCADy řady 2013, tak má konečně možnost. Autor aplikace nedávno uvolnil veřejnou betaverzi, která je s jistými nedodělky funkční do letošních Vánoc.

Trojka je oproti předchozí verzi úplně přepracována. Revoluční změnou je kromě Google Earth map i podpora dalších mapových zdrojů jakými jsou Bing, OpenStreetMap, ArcGIS mapy, ale hlavně - hlavně vlastní podpora WMS map. Tímto je tedy možné využít různé mapové zdroje z českých luhů a hájů.

Plex.Earth Tools v3.0 obsahuje nového mapového "průzkumníka", který umožňuje podobně jako Map 3D nebo Civil 3D kombinovat různá zdrojová data ale s tím rozdílem, že je možné je uložit jako rastry, případně spojit nebo ořezat...vše samozřejmě v souřadnicích JTSK. Upozorňuji, že se jedná zatím o betaverzi, která je funkční až na digitální modely terénu. Navíc některé "vychytávky" se stále ještě dodělávají...

Podívejte se na několik screenshotů, které každého určitě navnadí...

Výběr základní podkladové mapy
Základní mapy ČR v měřítku 1:10 000 ve WMS "průzkumníku"
Vlastní vytváření mozaiky rastrů

Já myslím, že na první pohled to vypadá moc dobře, co myslíte?

čtvrtek 25. října 2012

Stahněte si šikovnou modrou sirku

Víte dobře, že ze všech podsestav, které najdete v instalaci AutoCAD Civil 3D jsou modré sirky ty nejlepší... hlavně díky své univerzálnosti.Tam kde končíte s použitím modrých sirek tam zase naštěstí začíná Subassembly Composer. Kdysi jsem na CAD Fóru dostal požadavek, jestli neexistuje modrá sirka, která svahuje na povrch v zadané šířce od posledního připojeného bodu. Určitě řeknete, že tam taková je... NapojeníOdsazeníNaPovrch.
Pokud se ale podíváte do nápovědy, zjistíte, že odsazení paty svahu se měří od osy řezu, což se nemusí vždy hodit. Dal jsem tedy do kupy podobnou modrou sirku NapojeníŠířkaNaPovrch, kde se šířka (odsazení) svahu měří od posledního připojeného bodu  předchozí podsestavy.
Po naimportování vlastní podsestavy ji můžete ihned používat.

pondělí 15. října 2012

Pořádek v podsestavách

Malá Anička civilistka je dobrý skoro čtyřkilový důvod, proč jsme si od blogu na chvilku odpočinuli - na rozdíl od tatínka, o mamince ani nemluvě...Takže jedeme dál. Na rozjezd jeden krátký tip, jak nastavit podsestavy, aby jsme se v nich trochu lépe vyznali... Jedná se vlastně o takovou "tajnou" novinku Civilu 3D 2013.

Najdete ji zde:
1) Automatická detekce strany podsestavy při vložení vlevo/vpravo do VPR.
2) Výzva k názvu skupiny podsestav
 3) Výzva k zadání názvu podsestavy
Vřele doporučuji obě možnosti zapnout, uživatele to totiž donutí k okamžitému rozumnému pojmenování podsestav a zpřehlední jak vzorový řez tak i cílování koridoru.

pátek 21. září 2012

Nechce se vám levitovat?

Levitaci, říkám stavu, kdy uzavřete výkres v režimu editoru příčných řezů koridoru. K tomu může dojít buď omylem...prostě netrefíte ten správný křížek nebo tzv. neočekávaným ukončením celého Civilu 3D. Tak jako tak, existuje způsob jak tento režim, kdy nejste ani v situaci ani v příčných řezech jednoduše opustit a vrátit se rychle nohama na zem.

Dlouho jsem nevyrobil žádné pohyblivé obrázky, tak tu máte alespoň jeden superkrátký od bratrů v triku resp. jednoho bratra v pyžamu.

středa 12. září 2012

Jak vykostit složité výkresy

Po řadě školení jsem zase zpátky a tentokrát přináším tip, jak ze složité sady několika výkresů (koordinační situace s připojenými xrefy) vybrat jen tu malou část, kterou je třeba poslat kolegům externistům. Tento dotaz jsem dostal už několikrát, a proto si pojďme ukázat, jak na to...
Úkol zněl jasně, externista nesmí dostat jiná data z výkresu než je ohraničeno červeným obdélníkem.

Holý AutoCAD nemá nijak extra sofistikované funkce a příkazy pro ořezávání celých výkresů včetně xrefů. Pokud pominu XOŘEŽ, který zbytek výkresu pouze skryje. Naštěstí, naštěstí tu máme AutoCAD Map 3D nebo Civil 3D jejiž GISové funkce mohou hodně pomoci. Použijeme specializované příkazy pro výkresové sady a externí dotazy.

1) Otevřeme nový prázdný výkres na metrické šabloně a příkazem MAPWSPACE spustíme mapovské Podokno úloh, kde se  přepneme na druhou záložku Průzkumník mapy.
Z původního hlavního situačního výkresu si vykopírujeme křivku, která vymezuje oblast pro ořezání.

2) Kompletní seznam xrefů včetně hlavní situace přetahneme na ikonku Výkresy. Prostě tam naházíme všechny soubory do jednoho pytle.
Tímto vznikne tzv. výkresová sada.

3) V dalším kroku zadefinujeme dotaz nad připojenými výkresy a necháme si vykostit jen oblast, kterou potřebujeme.

4) Po spuštění dotazu v režimu křížení se v modelovém prostoru objeví všechny entity z okolí hran obdélníku.

5) Při uložení výkresu Vás akorát upozorňuje okno, že vazby na původní entity nebudou zachovány.
Pokud nebudeme připojené soubory dále využívat, je slušnost je přes menu na pravém tlačítku odpojit.
Zajímavou alternativou je pak utilita EXPLODEALL od CAD KITS, která po registraci právě funguje i na ořezávání externích referencí.

středa 29. srpna 2012

Horká fixa 2.1 pro C3D 2013

Tak jsme se dočkali druhé větší horké fixy, která řeší více padavých problémů se svahováním, profily, vykresovými prostory atd. Obsahuje i HF1. Záplatu jsem ihned nainstaloval a na první pokus se to tváří korektně, tak uvidíme.

Chtěl jsem dnes napsat něco veselého, ale nejde mi to. Vrátil jsem se z cest a při vybalování jsem večer objevil, že se mi v buzertašce otevřel sprchový gel a nadělal totální paseku. Voňavá modrá slizká hmota úplně na všem. Z holícího strojku bude ráno asi bublifuk...

No nic... hotfixy s vůní chladivého oceánu jsou ve 32bit a 64bit verzi zde. Jinak jsme samozřejmě v očekávání prvního velkého Service Packu.

pátek 24. srpna 2012

Nahoře nebo dole?

Máte je rádi nahoře nebo dole? Myslím samozřejmě externí reference ale i ostatní AutoCAD entity. Na Autodesk Labs vyšel minulý rok docela zajimavý plugin DrawOrder By Layer, který pomocí dialogu určuje pořadí zobrazení podle hladin.

Primárně je tato utilitka určená pro hladiny v modelovém prostoru. Dokážu si živě vybavit, jak někoho z vás slyším, jak těsně před odevzdáním a finálními tisky se jako na potvoru pomíchalo pořadí zobrazení a výkresy se tisknou špatně.

V tomto případě by se mohla tato funkce právě hodit. U externích referencí je třeba dodržovat zásadu, kdy je každá vložena do vlastní hladiny a názvy hladin určují podle předpony pořadí zobrazení.

Po rozbalení a spuštění příkazem DOBYLAY vypadá dialog takto:
Změna pořadí zobrazení funguje jen u těch zaškrtnutých hladin. Po škatulatech takto:
Škoda jen, že chybí tlačítko pro uložení stavu pořadí hladin a že se mi to nepodařilo rozchodit na verzích 2013. Jinak ale určitě zajímavý počin...Jako alternativu lze použít náš lispík DOBT nebo na to jít přes správce zobrazení v AutoCADu Map 3D:
Stačí si jen vybrat :)

středa 15. srpna 2012

Horká fixa pro C3D 2012

Civil 3D 2012! SP1! SP2! SP2.1! A nyní Hotfix pro SP2.1! Jak vidíte, je to nářez. Oprava opravy datový zkratek. Pokud se po uložení souboru jako datové zkratky pokoušíte vytvořit další datovou  zkratku a jste opakovaně vyzýváni k uložení již uloženého, aplikujte tuto záplatu.

pondělí 13. srpna 2012

Stahujte Service Pack 2.1 pro AutoCAD Civil 3D 2012

V pátek se na stránkách Autodesku objevil nový Service Pack 2.1 pro AutoCAD Civil 3D 2012 (velikost 130-160 MB). Obsahuje opravy a vylepšení jak prvního tak i druhého service packu. Pro nás je hlavně důležitý z hlediska práce s datovýni zkratkami. Ostatní opravy týkajícící se potrubařiny a Hydraflow jsou spíše okrajové. Odkaz na 32bit verzi je zde a 64bit verzi zde.

čtvrtek 9. srpna 2012

Podsestavy pro vodaře

Taky se musím trochu pochlubit...:) Víte všichni dobře, že kudy chodím, tudy vychvaluji editor podsestav - Subassembly Composer. Dokončil jsem nedávno jednu zajímavou zakázku na několik na míru ušitých vodařských podsestav... a práce v SACu mě skutečně velmi bavila, ač totální neprogramátor (bohužel) a v těchto věcech celkový ignorant, podařilo se mi nakonec vytvořit docela pěkné parametrické podsestavy. Čím víc a víc o SACu víte, tím více zjišťujete, jak silný je to nástroj.

Z hlediska uživatelského lze připravit jakoukoliv paletu nástrojů...jak vidíte, ikonky jsou skoro jak od Michelangela :)
Vodařské projekty by měly jít řešit pomocí modrých sirek, ale pokud si chcete ušetřit hromadu práce při výpočtu kubatur jednotlivých materiálů a ručního dokreslování, nezbyde vám stejně nic jiného, protože sirky až na vyjímky výpočet kubatur z tvarů prostě neumožňují a pokud to budete chtít řešit přes povrchy z koridorů, tak se ukódujete. Nehledě k tomu, že pro většinu uživatelů jsou styly sady kódů stále villache español.
Zásadou je zvolit nějaké rozumné optimum. Co musí být součástí koridoru a co lze již dohnat styly. Příkladem může být třeba zábradlí na římse.
A hlavně, pokud budete potřebovat něco dokótovat či  dokreslit, nezapomeňte na trik s Označeným bodem či Napojením na označený bod.
Škoda jen, že Autodesk nemyslí dost na vodaře s překlápěním příčných řezů, ale třeba se jednou dočkáme...

neděle 29. července 2012

Řežeme koridory na šikmo

Tentokrát si ukážeme dva tipy najednou. Díky vylepšené funkci řezat koridory v C3D 2013 na šikmo získáváme další nástroj, jak využít modelování koridorů u projektů zemních prací. Jak jistě víte, koridory nabízejí v příčných řezech daleko větší možnosti popisování než pouze povrchy, proto si nyní ukážeme způsob, kdy může koridor nahradit zemní tělesa.

Pro ilustraci zvolíme jednoduchou jámu o sklonu svahů 1:1.
1) Základ je si připravit správně trasy a podélné profily.
2) Sestavíme vzorové příčné řezy, zvlášť pro dno a zvlášť pro svah.
3) Vytvoříme koridor jámy a nastavíme všechny parametry. Koridor nemusí mít pouze jednu trasu, v tomto případě má dvě - obvod dna jámy a její podélnou osu.
Nezapomeňme na nastavení mapování... u VPR DNO se cíluje na obvodovou trasu dna a VPR SVAH se cíluje na okolní povrch. Hotový koridor včetně jeho povrchu dopadne nějak takto.
Na první pohled k nerozeznání od zemních těles...někomu ale mohou chybět ony sprosté symboly :)

Nyní zkusme vynést dvě stopy příčných řezů a do seznamu řezaných objektů přidáme pouze povrch zaměření a koridor, schválně ne povrch z koridoru. Druhou stopu jsem schválně natáhnul šikmo, aby byla vidět nová funkcionalita 2013.
Výsledný šikmý příčný řez koridorem dole.
V popiscích jsou, jak je trochu vidět z obrázku výše,  ještě nějaké drobné mouchy - zdvojené popisky a nadbytečný popis sklonu 1:0. Ale jinak úspěch, v C3D 2012 bylo možné v koridoru řezat pouze tvary (konstrukční vrstvy atd.) a nyní je možné řezat i spojnice a body, což se hodí nejvíce právě u zemařů a vodařů.

čtvrtek 19. července 2012

Vychytávky i pro AutoCAD

Vychytávky - to je prostě moje! Při hledání šikovné utility, která by si poradila s rozbitou textovou tabulkou, jsem narazil na tyto australské webové stránky CAD KITS. Je tu ke stažení celá řada velice šikovných lispíků. Jejich používání je podmíněno emajlovou registrací  - zdarma a je myslím omezeno na jeden rok. Nebojte se toho, protože jednotlivé nástroje uspoří hromadu času.

Podle mého skromného názoru jsem vybral pár nejzajímavějších.

TEXT2CSV - exportuje rozbitou tabulku složenou jen z textů a úseček do souboru .CSV
Tabulka nesmí obsahovat MTexty ani křivky a je vhodné, aby X souřadnice textu byla vlevo a texty podle ní byly zarovnané. Jinak to funguje výborně a může se to hodit k exportu všech Civil 3D tabulek do Excelu (pokud to nejde jednodušeji přes zprávy a výpisy). Ještě jeden příklad, jak připravit tabulku povodí (bodů, trasy apod.) pro export do textového souboru.

A výsledek...
To si myslím ušetří už nějakou práci :)

CHZ20 - pomáhá vrátit výkres do lidské podoby. Nuluje Z souřadnici, převádí entity z 3D do 2D. Nastavuje entity DleHlad nebo DleBlok, upravuje tloušťky a typy čar a další... ideální v případě, že dostanete od někoho výkres, kdo je na zabití...

EXPLODEALL - rozbije v jednom kroku bloky včetně všech vnořených. Kóty i křivky zůstanou zachovány.

GRD - rychlý dotaz na sklon vybrané úsečky ve formátu zlomku, procent a úhlu. (příklad 1/1.9, 52.4%, 27.65 stupňů)
 
ALTEXT - kouzlení s texty, atributy. Změní hromadně text, přidá příponu, předponu, přečísluje, přičte...atd.

LAYER - 10 nových šikových příkazů pro práci s hladinami

TMTI - konvertuje texty na MTexty jednotlivě, bez spojování (na rozdíl od TXT2MTXT)

Jistě objevíte další a další šikovné příkazy. Jak jsem psal na začátku, mám rád různé vychytávky a těmi CAD KITS určitě jsou. Autor navíc tímto "projektem" nenásilně podporuje africké sirotky v Ugandě. Stačí mu jen jako další aktivace licence na Vánoce zaslat pro děti přáníčko.

čtvrtek 12. července 2012

Další nástroje pro C3D 2012

V květnu se na Subscription Centru objevila kolekce různých nástrojů, které by měly vylepšit naši už tak vysokou produktivitu v AutoCADu Civil 3D 2012. Po přihlášení do SC a několika kliknutími se dostaneme na tuto webovou stránku,
kde jak vidíte, je dlouhý seznam více či méně užitečných utilit. Pár zajímavých jsem se snažil označit. O těchto jsem psal už dříve:

a) Borehole Utility - Vykreslování vrtů
b) Corridor Solids -  Konverze koridorů na AutoCAD tělesa
c) Point Cloud Feature Extraction - Extrakce entit z mračen bodů

Pokud byste potřebovali do projektu nebo vizualizace doplnit jednoduchý most, můžete použít Bridge Modeler. Výsledek lze vyexportovat do speciálního modulu Revit Structure pro podrobnější modelování.

Jelikož jsem ze školy ještě trochu praštěný kolejařinou, zajímal mě nový plugin Rail Track Layout (Návrh železniční tratě). Po jeho instalaci se jednotlivé příkazy objeví zde.
Převýšení kolejnice vypadá celkem slibně (ve 2013 součástí produktu), ale já jsem byl zvědavý hlavně na výhybky. Bohužel se mi do vlastního katalogu výhybek nepodařilo uložit ani jednu, takže jsem to nemohl ani otestovat. Je možné, že je chyba jen na mém přijímači, anebo také ne a Autodesk to pořádně neodzkoušel. Berte to tedy trochu s rezervou.

To nejlepší ale nakonec. Pro německy mluvící trh bylo vytvořeno několik zajímavých utilit, které nelze na český Civil 3D nainstalovat (kvůli kontrole jazykové verze), ALE součástí této kolekce jsou i pěkně udělané silniční podsestavy obrubníků, odvodňovacích proužků a dvou typů vozovky pro intravilán a extravilán. Podsestavy jsou k dispozici jak v němčině, tak naštěstí i v angličtině. Takové podsestavy "Querschnittsbestandteile" v němčině nejsou pro každého :) Ke všemu je perfektní dokumentace, nápověda ale hlavně zdrojové .PKT soubory, které lze otevřít v Subassembly Composeru.

Abych vás namlsal, pojďme se podívat na pár obrázků...
Betonový obrubník s ložem
Dlážděný žlábek

Odvodňovací tvárnice s obrubníkem v betonovém loži.
Teď na to koukám, ono to zní jako nějaký dobrý recept nebo jídlo v noblesní restauraci :) Nových podsestav je 22, což je paráda.

Pokud to tedy shrneme, nástroj pro práci s mračnem bodů i mostařský modelář se mohou někdy hodit, zatímco všechny tyto nové silniční podsestavy se budou hodit určitě.

čtvrtek 5. července 2012

Publikujte do Google Earth i ve 2013

Ano -  je to možné, přestože slovíčka Google Earth v AutoCADech a jeho vertikálách ve verzích 2013 nenajdete. Pokud prostě budete potřebovat vyexportovat některé ACAD entity do GE a zároveň tak vytvořit .KMZ a .KML soubory, máte možnost využít do 10.7. 2012 nový Kml Publisher zdarma. Po pravdě byl uvolněn už o něco dříve, ale já jsem se k tomu bohužel nedostal...

Jedná se o malou šikovnou utilitu, která nahrazuje původní funkcionalitu AutoCADů předchozích verzí 2012, 2011.. a měla by vás tak trochu namlsat na zbrusu nový Plexscape Plex.Earth 3.0. Proces publikování probíhá přes několik dialogů přibližně v tomto pořadí.

1) Nastavte souřadný systém a klikněte na ikonu Publikovat do GE. (pozor na jednotky výkresu)
2) Případně ještě určete metodu transformace.
3) Vyberte všechny entity v modelovém prostoru nebo pouze jen některé. Je možné publikovat text, body a u linií dokonce tloušťku.
4) Určete styl značky místa.
5) A nakonec výškovou polohu exportovaných objektů a cestu ke .KMZ souboru.
Poté se okamžitě spustí GE a nazoomuje do místa, kam byly ACAD entity takto jednoduše vyexportovány.
Jde to rychle a bez odmlouvání, takže určitě vyzkoušejte a už se těšte na Plex 3, tohle je jen bonbónek.