úterý 22. února 2011

Tady orel, jak mě slyšíte?

Nebo spíš vidíte...? Kdo mě znáte, tak víte, že jsem trochu skeptický k některým novým Civil 3D funkcím. Minulý týden jsme narazili na funkci, která mě ale naopak docela přesvědčila. Šlo o kontrolu viditelnosti. Tyto nové příkazy byly napoprvé představeny v SAPu k C3D 2010, ve verzi C3D se už staly její součástí.

Představme si situaci, kdy máme letiště a nový radar s určitým rádiusem dosahu a protřebujeme zjistit, z kterých míst bude radar (vysílač) viditelný a kde se už pohybujeme v radiovém stínu. K této analýze je třeba znát polohu radaru, jeho výšku, rádius ale hlavně okolní terén včetně výšek všech budov. Civil 3D se pak už postará o zbytek.

Jak tedy postupovat?

1) S problémem jak rychle sehnat digitální model terénu tak velkého území (třeba i 7x7 km) pomohou naši oblíbení Plex.Earth Tools. Ty umožnují stáhnout rastr výškových bodů z Google Earth v požadované rozteči a vybrané oblasti (2D křivka / kružnice)

2) Z těchto bodů vytvořím nový C3D povrch > Definice > Výkresové objekty > Body. Nestojí to za obrázek, jsou to základy, které doufám všichni ovládáte. Tento povrch bude fungovat jako stávající terén.

3) Nadmořské výšky budov... to nebude tak jednoduché, pokud je nemáte z nějaké GISové databáze. Jinak bude muset stačit pouze odhad. V tomto konkrétním příkladě jsme měli k dipozici data v Autodesk geoprostorové databázi SDF jako polygony s atributem nadmořské výšky. Stejně tak může posloužit formát SHP.

Použili jsme trik s příkazem MAPIMPORT a polygony naimportovali jako uzavřené křivky s atributy. Na ty atributy nesmíme zapomenout, výška se schovává právě tam.

4) Do výkresu s terénem jsme přes mapovské Externí dotazy vykreslili obrysy budov jako uzavřené křivky. Pozor! Během dotazování jsme zároveň změnili vlastnosti entit a zdvihu jsme přiřadili nadmořskou výšku z atributu. Takto jsme velmi rychle získali obrys všech střech.

5) Pokračujeme návrhem stěn. Lehce bych se odkázal na můj předchozí článek, kde je tato problematika probrána podrobněji. Ale pozor, budeme optimalizovat postup a to docela hodně. Abychom vytvořili stěnu v povrchu, potřebujeme 2 křivky. První na terénu a druhou ve výšce střechy. Jak ale udělat ekvidistantu (OFFSET) hromadně u všech křivek najednou? AutoCAD to totiž standardně neumožňuje. Jednoduše - použijeme geniální lispík XOffset viz sekce Download. Ten totiž umí udělat hromadně ekvidistantu ke všem označeným křivkám najednou s volbami: o kolik, dovnitř nebo ven, vymazat stávající... ale hlavně uložit právě odsazené nové křivky do aktuální hladiny.

6) Vyizolujeme odsazené objekty a hromadně převedeme 2D křivky na 3D křivky. Důvod je jednoduchý, budeme je pokládat na terén.

7) Teď už to půjde ráz naráz. Necháme si vytvořit prázdný povrch Budovy. V definci povrchu vložíme 2d křivky se zdvihem a 3D křivky položené na terén jako povinné spojnice typu STANDARD. Z webináře určitě víte proč. A povrch Budovy ořízneme podle postupu v tomto článku (od bodu 7).

8) Vytvoříme další prázdný povrch Terén+Budovy a přes Úpravy vložíme postupně povrh Terén a poté Budovy. Zaleží na pořadí.

9) Tento výsledný povrch je právě určen pro analýzu viditelnosti. Tu najdeme v ribonu zde:

Vybereme povrch, polohu vysílače (radaru), jeho výšku a rádius. A analýza ve formě šraf dopadne nějak takto:

Barvičky znamenají toto:
zelená = objekt radaru je viditelný v celé své výšce
žlutá = objekt radaru je viditelný částečně
červená = objekt radaru není viditelný

Tato funkce by se mohla stejně dobře uplatnit i v armádě, u telekomunikačních společností (BTS, spoje náročné na přímou viditelnost) nebo třeba k vhodnému umístění větrných elektráren.

středa 9. února 2011

Novinky od Plexscape

Pro betatestery a honiče posledních verzí mám dobrou zprávu. Na našich stránkách se objevila nová verze Plex.Earth Tools 2.4.

- Byl přidán import a export .KML souboru z a do AutoCADu (funkce je v beta verzi)

- Při importování jednoduchých snímků z GE byl vylepšen Auto-Zoom v AutoCADu
- GE vektorové kreslení bylo doplněno o vlastní malý nástrojový panel

Ostatní může určitě potěšit zpráva, že verze Plex.Earth Tools 2.x je nyní dostupná i pro verzi ACAD 2007-2009. A nahradila verzi 1.0, jejíž další vývoj byl nadále ukončen.

Zkušební verze je prodloužena ze 7 dní na 14 (50 snímků), takže i dosud nepolíbení by měli mít dost času si tuto výbornou aplikaci vyzkoušet :).

Abychom ale nezůstali bez nápadů, jeden docela zajímavý pro Vás mám. Pokud si pomocí Plexu stahnete velké množství snímků, je jejich jednotlivé načítání pomalejší a zdržuje to práci. Často slyším požadavek na jejich spojení v jeden velký snímek. Něco na způsob spojování do panoramatických fotek. Nezoufejte, pracuje se na tom... ale zkuste zatím tento postup.

Uživatelé AutoCAD Raster Designu (nástavba pro práci s rastry v ACADu) mají teď výhodu, protože využijeme některých jeho funkcí.

1) Snímky při stahování pomocí Plexu ukládejte rovnou s georeferenčním souborem. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit... Ve Správě > Nastavení > Obecné zaškrteneme volbu podle obrázku.
2) Všechny takto vložené snímky odpojte ve správci externích referencí.

3) Pomocí Raster Designu přes funkci Insert (Vložit) naimportujeme jednotlivé snímky do AutoCADu. Snímky nemají díky georeferenování stejné měřítko v ose X a Y a právě Raster Design umí pomocí funkce RubberSheet tyto nestejná měřítka srovnat.
4) Potvrdíte změnu...


5) Až dokončíte vkládání všech obrázků, spustíte příkaz Merge (Sloučit)

Na dotaz Raster Designu vyberete všechny zdrojové snímky kromě jednoho a poté právě ten poslední jako cílový, k němuž se ostatní snímky sloučí.

6) A je to :) Získali jsme jeden krásný úhledný obrázek.

Tento postup má 2 nevýhody, o kterých víme:
a) Je poměrně pracný, protože snímky musíte vkládat zpět jednotlivě. Takže ideální činnost po třech panácích slivovice.
b) Díky funkci Rubbersheet dochází k mírnému posunu každého snímku oproti jeho původní georeferencované poloze.

Na druhou stranu to zase tak špatné není... a po třech panácích je to stejně jedno :)

pátek 4. února 2011

S chytrým popiskem víme jak

Je pátek odpoledne, tak si dáme jeden kratký a rychlý. Během projektování často potřebujete zjistit různé pomocné výšky, sklony, staničení nebo vzdálenosti. V jednom z předchozích článků jsem představoval funkci Dotazy, které Vám umožní dočasně zobrazit požadované informace.

Pokud zatoužíte po "psaných" hodnotách, je vhodnější vyrobit si vlastní chytré popisky.

Začněme ribonem Opatřit poznámkou.

Vytvoříme si nový popisek pro popis výšky nivelety a staničení trasy v situaci.

Na záložce Rozvržení zvolíme ikonu Referenční text a podle požadavku určíme odpovídající Civil 3D objekt.

Pro trasu nastavíme hodnotu staničení v km.

Pro niveletu zopakujeme předchozí postup a zvolíme výšku profilu.

Ukončíme návrh vlastního stylu, necháme přidat popisek a přiřadíme požadovanou trasu i profil.

Výsledek by se měl podobat popiskům z posledního obrázku.

Referenční popisky je možné sestavit a kombinovat jako stavebnici. Jenom si je nezapomeňte uložit zpět do šablony, aby byly i v dalším výkrese k dispozici.