S chytrým popiskem víme jak

Je pátek odpoledne, tak si dáme jeden kratký a rychlý. Během projektování často potřebujete zjistit různé pomocné výšky, sklony, staničení nebo vzdálenosti. V jednom z předchozích článků jsem představoval funkci Dotazy, které Vám umožní dočasně zobrazit požadované informace.

Pokud zatoužíte po "psaných" hodnotách, je vhodnější vyrobit si vlastní chytré popisky.

Začněme ribonem Opatřit poznámkou.

Vytvoříme si nový popisek pro popis výšky nivelety a staničení trasy v situaci.

Na záložce Rozvržení zvolíme ikonu Referenční text a podle požadavku určíme odpovídající Civil 3D objekt.

Pro trasu nastavíme hodnotu staničení v km.

Pro niveletu zopakujeme předchozí postup a zvolíme výšku profilu.

Ukončíme návrh vlastního stylu, necháme přidat popisek a přiřadíme požadovanou trasu i profil.

Výsledek by se měl podobat popiskům z posledního obrázku.

Referenční popisky je možné sestavit a kombinovat jako stavebnici. Jenom si je nezapomeňte uložit zpět do šablony, aby byly i v dalším výkrese k dispozici.

Komentáře