čtvrtek 31. října 2013

Kopírujeme SPR do jiného výkresu

Na našem Helpdesk portále jsem od jednoho velmi šikovného kolegy dostal nedávno dotaz, jak co nejjednodušeji zkopírovat stopy příčných řezů (SPR) do jiného výkresu. Přes soubor XML lze vyexportovat a následně naimportovat COGO body, povrchy, trasy, profily, staveniště a potrubní sítě, ale stopy příčných řezů mezi nimi nenajdeme.

Jednou z cest je používání datových zkratek, kdy jsem (a už je to velmi, velmi dlouho) popisoval postup jak oddělit příčné řezy od zbytku projektu. Článek najdete zde. Jelikož ale není čas na hrdinství, ukážeme si trochu jiný a snad i rychlejší postup.

1) Uložme si výkres, kde už jsou trasy, povrchy, podélňáky a vykreslené příčné řezy, pod nějakým jiným pracovním názvem.
2) V prospekoru vykostíme přes menu na pravém tlačítku v sekci trasa vše, co není třeba mít v novém výkresu - samozřejmě až na stopy příčných řezů.
3) Poté stačí kliknout na jednu SPR a přes funkci Vybrat podobné (na pravém tlačítku) zvolit všechny stopy.

4) Zkopírujeme do schránky raději přes menu na pravém tlačítku. Jinak Ctrl+C.

5) Vložíme trasu se stopami na původní souřadnice do nového výkresu.

6) A je to! Do stop lze už přidat další datové zdroje - koridory nebo povrchy.

čtvrtek 24. října 2013

Jak na mračna bodů

Součástí celé řady Autodesk produktů verze 2014 je i nová aplikace Autodesk ReCap, která je určena k prohlížení a základní editaci mračen bodů. Pro někoho známo také jako laserové skenování či LiDAR. AutoCAD Civil 3D umožňuje načítat různé formáty mračen bodů, ale u ReCapu je postup trochu odlišný.


Uložme vybrané mračno bodů do databáze projektu xxx.rcp a xxx.rcs. ReCap je možné nyní zavřít a pokusíme se načíst soubory do Civilu 3D. Jak jsem psal výše, postup je trochu odlišný než tomu bylo u klasických mračen bodů importovaných přes funkce Civilu 3D.


Správně načteme mračno jako externí referenci ... tedy po "AutoCADovsku".


A pro účely dalšího zpracování přidáme vlastnosti Civilu.


Po konverzi nabízí ribbon důležité funkce, jako je převod na povrch nebo přidání dalšího mračna bodů.


Pokud je třeba, aplikace zde nabízí dokonce funkci pro zpětné odebrání Civil 3D vlastností.

Z hlediska optimálního výběru formátu mračna bodů Autodesk doporučuje používat právě databáze generované aplikací ReCap, hlavně kvůli vyšší rychlosti práce s rozsáhlými daty, ale i kvůli výsledné velikosti souboru.

čtvrtek 17. října 2013

Záborák IS - řešte zábory kolem inženýrských sítí

Jelikož neleníme a snažíme se pořad něco vylepšovat, připravili jsme pro vás novou aplikaci Záborák IS, která je rozšířenou variantou původního Záboráku. Řešíte-li tedy úlohy jako:
  • Máte navržené i stávající potrubí ve 2D křivkách, organizované podle hladin?
  • V rámci inženýringu řešíte věcná břemena či smlouvy o smlouvách budoucích?
  • Jaká délka navrženého potrubí je na jaké parcele?
  • Kterých parcel se dotýká ochranné pásmo?
  • Jakou plochu ochranné pásmo na jednotlivých parcelách zabírá?
  • Jaké parcely jsou dotčeny polygonem ochranného pásma, ale vlastní inženýrská síť na nich neleží?
  • Komu ty parcely patří?  A jaký má vlastník podíl?
  • Rozlišujete hlavní vedení a přípojky?
  • Potřebujete graficky vyznačit dotčené parcely?
Pokud vás alespoň jedna otázka zaujala. Podívejte se níže na mé neumělé video s pořádným umrlčím komentářem. (Byl jsem hrozně nastydlý...)

sobota 12. října 2013

SP1 pro Civil 3D 2014 je venku

V pátek 12. října vyšel první service pack pro AutoCAD Civil 3D 2014. Oprav týkajících se koridoru, tras, potrubí i povrchů je více než dost. Součástí balíčku jsou i opravy obsažené v SP pro AutoCAD a Map 3D i hotfix 1 pro C3D 2014. Zahrál jsem si opět na testovacího králíka a opravný balíček nainstaloval. Instalace proběhla bez problémů a zdá se, že vše funguje, jak má.

Podrobnosti se dočtete zde a komu se nechce číst a rovnou instalovat (jako mě :) ), tak instalaci stahnete zde. Pro jistotu, po dokončení raději restartujte mašiny...

neděle 6. října 2013

Zprávy a výpisy - trasa

Součástí každého projektu jsou nejen výkresy ale i technické zprávy a hlavně výpočty. AutoCAD Civil 3D nabízí celou řadu různých reportů, kde některý z nich stojí určitě za zmínku. Seznam nabízených výpisů nalezneme zde.
Zastavme se tedy na chvilku u každé sekce a podívejme se, co se může hodit.

Trasy
Úseky trasy - podrobný popis geometrických parametrů jednotlivých segmentů trasy v pořadí, jak jdou ve směru staničení za sebou.
Staničení a oblouky - podobný výpis ale se staničením a souřadnicemi
Výpis vrcholů řídícího polygonu - souřadnice a staničení vrcholů tečnového polygonu
Výpis bodů trasy podle staničení - souřadnice a směrník v intervalu staničení
Trasa-Niveleta - pravděpodobně nejlepší výpis trasy. Obsahuje i souřadnici Z a hlavní body horizontální a vertikální geometrie.
Hlavní body - stručný výpis hlavních bodů se staničením a souřadnicemi
V některém z příštích článků si pak ukážeme další - profily, body, koridory a podobně.