Zprávy a výpisy - trasa

Součástí každého projektu jsou nejen výkresy ale i technické zprávy a hlavně výpočty. AutoCAD Civil 3D nabízí celou řadu různých reportů, kde některý z nich stojí určitě za zmínku. Seznam nabízených výpisů nalezneme zde.
Zastavme se tedy na chvilku u každé sekce a podívejme se, co se může hodit.

Trasy
Úseky trasy - podrobný popis geometrických parametrů jednotlivých segmentů trasy v pořadí, jak jdou ve směru staničení za sebou.
Staničení a oblouky - podobný výpis ale se staničením a souřadnicemi
Výpis vrcholů řídícího polygonu - souřadnice a staničení vrcholů tečnového polygonu
Výpis bodů trasy podle staničení - souřadnice a směrník v intervalu staničení
Trasa-Niveleta - pravděpodobně nejlepší výpis trasy. Obsahuje i souřadnici Z a hlavní body horizontální a vertikální geometrie.
Hlavní body - stručný výpis hlavních bodů se staničením a souřadnicemi
V některém z příštích článků si pak ukážeme další - profily, body, koridory a podobně.

Komentáře