Záborák IS - řešte zábory kolem inženýrských sítí

Jelikož neleníme a snažíme se pořad něco vylepšovat, připravili jsme pro vás novou aplikaci Záborák IS, která je rozšířenou variantou původního Záboráku. Řešíte-li tedy úlohy jako:
  • Máte navržené i stávající potrubí ve 2D křivkách, organizované podle hladin?
  • V rámci inženýringu řešíte věcná břemena či smlouvy o smlouvách budoucích?
  • Jaká délka navrženého potrubí je na jaké parcele?
  • Kterých parcel se dotýká ochranné pásmo?
  • Jakou plochu ochranné pásmo na jednotlivých parcelách zabírá?
  • Jaké parcely jsou dotčeny polygonem ochranného pásma, ale vlastní inženýrská síť na nich neleží?
  • Komu ty parcely patří?  A jaký má vlastník podíl?
  • Rozlišujete hlavní vedení a přípojky?
  • Potřebujete graficky vyznačit dotčené parcely?
Pokud vás alespoň jedna otázka zaujala. Podívejte se níže na mé neumělé video s pořádným umrlčím komentářem. (Byl jsem hrozně nastydlý...)

Komentáře