středa 22. června 2016

Příliš velký sklon nivelety v podélném profilu

Občas se stane, že podélný sklon navrhované cesty, chodníku nebo jiné stavby je tak velký, že výsledný podélný profil je spíš vyšší než širší. V těchto situacích přijde vhod přidat do profilu změnu srovnávací roviny, která nám umožní alespoň trochu rozumný tisk. Dnes si ukážeme krátký postup, jak toho docílit v AutoCAD Civil 3D.

Baldwin Street, Nový Zéland (sklon až 35 %). Zdroj: http://www.trover.com/
Celý postup je představen v následujícím krátkém videu včetně návodu na vypořádání se s drobnou chybou, při které nedojde k překreslení profilu. Samotný podélný profil není možné dotáhnout přímo v Civilu k úplné dokonalosti, ale následná úprava po exportu v AutoCADu je již velmi rychlá. Více ale už ve slíbeném videu...pondělí 13. června 2016

Zanesení linií do povrchu z koridoru

Povrch vytvořený z koridoru je věc, ke které obvykle směřuje snažení uživatele při návrhu jeho liniové stavby, ať už je to silnice nebo vodní tok. Umožňuje nám vypočítat kubatury, zobrazit vrstevnicový plán, okótovat v situaci libovolné místo atd. Jeho tvorba není složitá, ale relativně často se dostaneme k výsledku, který nesplňuje naše očekávání. Pak nastává ta složitější část - odhalit chybu a opravit ji. Dnes si ukážeme jednu z možných situací, které mohou nastat a jak se s ní vypořádat.


Jak je vidět na obrázku, máme pro ukázku vytvořený koridor jednoduché průsečné křižovatky. Jízdní pruhy a svahování jsou vytvořeny pomocí "modrých sirek" (NapojeníŠířkyASklonu, NapojeníNaSklonKPovrchu), mezi kterými je vložen CAD Studio silniční obrubník. Povrch z koridoru se obvykle vytváří přidáním příslušných kódů spojnic, v našem případě jednoho jediného kódu - Povrch.


Výsledek ale není přesně takový, jaký bychom si představovali a to konkrétně v místech, kde se obruba zaoblení blíží k hlavní komunikaci.


Proč k tomu došlo? Vysvětlení je jednoduché. Vzdálenost mezi po sobě jdoucími šablonami obrubníku (A) je větší, než vzdálenost k okraji hlavní silnice (B). Kvůli tomu se špatně pospojují trojúhelníky a tato nehezká věc je na světě.


Zároveň je však tato situace ukázkovým případem, kdy do tvorby povrchu zakomponovat ještě návrhové linie. Linie obrubníku jsou v koridoru tvořeny třemi body, které vidíme v šabloně typických řezů.


V nápovědě obrubníku zjistíme, že dva body na jeho vrchní straně mají kódy "HranObrubnikHorni" a "HranObrubnikRubHorni". Vkládací bod obrubníku okódovaný není. To však není žádný problém. Buďto okódujeme koncový bod jízdního pruhu nebo na vkládací bod obrubníku přidáme ještě podsestavu "OznačenýBod" a okódujeme tu. Všechny tři kódy pak přidáme do definice povrchu ve vlastnostech koridoru.


Po kliknutí na Ok a přebudování koridoru již bude křižovatka přímo dokonalá :-)