Příspěvky

Vehicle Tracking - okružní křižovatky
Jistě jste nedávno zaznamenali náš článek na téma programu Vehicle Tracking (VT) a jeho využití pro návrh parkovacích ploch, což mohlo pro řadu z vás být nové zjištění, že VT umí i něco jiného než tvorbu vlečných křivek. Jenže VT se celkově skládá dokonce ze tří modulů. Tvorbu vlečných křivek a ná…

Podsestava jízdní pruh s cílováním pláně
Nová verze podsestavy CS_JPruhNastavPlan Díky zpětné vazbě uživatelů jsme vylepšili podsestavu jízdního pruhu s nastavitelnou plání. Určená je především pro použití v prostoru křižovatky. Podsestavu ke stažení najdete na našem Helpdesku  s označením CS_JPruhNastavPlan_2018_v2. A v čem se tedy li…

Rozdílná poloha osy a vrcholu střechy komunikace
Zdravím čtenáře našeho blogu. Po mnoha informacích o nových servisních balíčcích jsme si pro vás opět připravili nějaké triky. Dnes se budeme věnovat modelování koridoru, který je typický např. pro extravilánové křižovatky.      Na obrázku jsme se snažili popsat problém, kterému se budeme věnovat…

Zanesení linií do povrchu z koridoru
Povrch vytvořený z koridoru je věc, ke které obvykle směřuje snažení uživatele při návrhu jeho liniové stavby, ať už je to silnice nebo vodní tok. Umožňuje nám vypočítat kubatury, zobrazit vrstevnicový plán, okótovat v situaci libovolné místo atd. Jeho tvorba není složitá, ale relativně často se do…

Nové silniční podsestavy ZDARMA!
Konečně jsem dostál některým slibům a dnes mohu s hrdostí oznámit první vlaštovky českých podsestav do AutoCAD u Civil 3D 2014 . Pozor, nejde o onu superpodsestavu s vlastním klopením a rozšířením. Na tu se chystáme v únoru. Toto je má prvotina v Subassembly Composeru, tzn. že podsestavy jsou pl…

Webinář na křižovatky
Pokud jste ještě nebyli políbeni křižovatkami v Civilu 3D, můžete se přihlásit na náš páteční úvodní webinář věnovaný této problematice. Začínáme 20.9. ve 13:30. Zájemci, hlašte se zde . Nemohu si pomoci, ale tato moje okružka mi vzdáleně připomíná nějakou medvědí předložku...:) Aktualizováno:…

Jak řešit nároží křižovatky?
Na našem pražském roadshow jsem dostal dotaz, jak správně řešit koridorem rozlehlejší nároží křižovatky. Schválně píši rozlehleší , kdy šířka od vnitřní obruby na fasádu budovy je natolik velká, že jednoduché nacílování vytvoří "motýlky". Představte si tuto situaci: Křižovatku si lze n…

Napojujeme toky
Tentokrát zase něco pro vodaře. Nedávno jsem byl požádán jedním budějovickým hydrokolegou o postup řešení při zaúsťování přítoků do hlavního říčního koryta. Lze zjednodušeně říci, že se vlastně jedná o T-křižovatku, a tak jsem se rozhodl vyzkoušet novou funkci C3D 2010 pro tvorbu křižovatek. Celý p…