Vehicle Tracking - okružní křižovatky

Jistě jste nedávno zaznamenali náš článek na téma programu Vehicle Tracking (VT) a jeho využití pro návrh parkovacích ploch, což mohlo pro řadu z vás být nové zjištění, že VT umí i něco jiného než tvorbu vlečných křivek. Jenže VT se celkově skládá dokonce ze tří modulů. Tvorbu vlečných křivek a návrh parkovišť ještě doplňuje také modul týkající se okružních křižovatek. Právě ten si v tomto článku více představíme. 

Pokud jste se již někdy setkali s potřebou návrhu okružní křižovatky, tak víte, že je to možné i v samotném programu Civil 3D, nad kterým Vehicle Tracking běží, ale rovněž víte, že to není úplně "zadarmo" a člověk musí mít už pokročilé znalosti Civilu, zejména s tvorbou Koridorů. Navíc takový postup se hodí spíše pro pozdější fázi návrhu, kdy už máte odladěné rozměrové parametry křižovatky. Prvotní koncepční návrh není přímo v Civilu možné řešit příliš efektivním způsobem. Z tohoto důvodu se modul okružních křižovatek ve Vehicle Tracking jeví jako velmi zajímavý nástroj.

Podobně jako u parkovišť, je i pro okružní křižovatky připravena knihovna standardů, včetně české varianty. Ta obsahuje 4 varianty standardu označené jako extravilánové, intravilánové, intravilánové kompaktní a mini okružní křižovatky.

Oproti vlečným křivkám nebo parkovištím se však tato knihovna neodkazuje na žádnou ČSN nebo TP. V Česku dostupné TP 135 rozdělení na extravilánové a intravilánové křižovatky zmiňuje pouze v souvislosti s možností doporučené hodnoty návrhových prvků křižovatky v intravilánu zmenšit za dodržení průjezdu návrhovým vozidlem. Navíc uvedené TP 135 obsahuje konkrétní kombinace rozměrů návrhových prvků okružních křižovatek, ale VT oproti tomu umožňuje standardem kontrolovat minimální a maximální hodnotu každého návrhového prvku. Takže bych se v tomto případě spíše spolehl na vlastní zkušenosti a rozměry křižovatky si nastavil dle potřeby individuálně.

Samotný nástroj VT v oblasti okružních křižovatek bych rozdělil na dvě části. Záleží totiž na tom, jestli křižovatku chcete řešit pouze situačně anebo budete požadovat i celkové výškové řešení. V prvním případě vám totiž postačí si ve výkresu vytvořit křivky, které reprezentují paprsky okružní křižovatky, a na ně si požadovanou křižovatku necháte vygenerovat. Pro druhý případ je nutné si pro jednotlivé paprsky připravit trasy, k nim přiřadit výškově navázané nivelety a ve výkresu mít k dispozici Povrch reprezentující stávající stav.

Následně na pár kliknutí a zadání požadovaných hodnot máte vytvořenou okružní křižovatku složenou nejenom z okružního rondelu, ale rovněž zahrnuje paprsky (ramena) křižovatky.

Vzhled vytvořené okružní křižovatky si snadno přizpůsobíte úpravou základního stylu křižovatky. V tomto rozhraní je možné jednotlivé části skrývat nebo jim měnit barvu či typ čáry.

Zpětně můžete navržené parametry křižovatky snadno měnit a to opět prostřednictvím dialogového okna nebo přímo v modelu za pomocí úchopových bodů. Pokud zachováte výchozí nastavení, tak se vám rovněž v celé oblasti křižovatek vytváří na všech potřebných hranách Trasy, které se automaticky aktualizují při změně předchozí geometrie křižovatky.

Současně pokud jako vstupní data pro okružní křižovatku zvolíte trasy s profily, tak se v prostoru křižovatky vytvoří Koridor definující i výškové řešení celé křižovatky. 

Nástroj Vehicle Tracking pro okružní křižovatky obsahuje i takové vychytávky jako je možnost jednotlivá ramena křižovatky opatřit o dělící ostrůvky a k nim přiřadit i přechody pro chodce. Rovněž se na okružní křižovatce zobrazuje vhodné svislé dopravní značení, které však v případě potřeby lze snadno vypnout.

Celkově tedy nástroj VT pro okružní křižovatky hodnotím velmi kladně. Zejména v první fázi návrhu okružní křižovatky oceníte flexibilní úpravy dynamicky na sebe navázaných částí křižovatky. Pro pozdější fázi např. realizační dokumentace bych pořád spíše doporučil "staré dobré ruční" řešení s tvorbou vlastního koridoru, tak jak vám pravidelně ukazujeme na našich školení.

Komentáře