Vehicle Tracking - parkoviště

Většina z vás jistě zná program Vehicle Tracking a jeho hlavní funkci - tvorbu vlečných křivek pro ověření průjezdnosti libovolných míst na pozemních komunikacích. Věděli jste však, že součástí tohoto programu, který mají k dispozici všichni uživatelé vlastnící AEC kolekci, je rovněž modul pro návrh parkovišť?
V tomto článku si ukážeme, co všechno tento modul dokáže a jak si výrazně ulehčit práci při navrhování rozsáhlých i menších parkovacích ploch.


Pro návrh parkovacích ploch je stěžejní mít jasně a správně definované základní rozměry jednotlivých stání. Autodesk Vehicle Tracking podobně jako u vlečných křivek disponuje standardy navázanými na národní normy. Součástí instalace je i český standard, který se odkazuje na naši národní normu ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací ploch silničních vozidel.

Po detailním zkoumání tohoto standardu jsem došel k závěru, že hodnoty v něm uvedené neodpovídají požadavkům české normy. Rozměry jednotlivých parkovacích stání jsou odlišné než norma požaduje. Na tyto rozměry pak navazují i požadavky na šířku přilehlé komunikace nebo je v dostupném českém standardu prakticky nemožné doplnit do parkoviště vyhrazená stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené.

To mě však neodradilo a začal jsem tvořit "vlastní" český standard, který bude bez omezení plnit požadavky naší normy. Jednotlivá stání rozměrově odpovídají požadavkům naší normy a vcelku bez problému si požadovaný počet stání zvolíte jako vyhrazená. Pevně věřím, že v blízké době tento standard vyladíme a bude k dispozici na našem Helpdesku ke stažení.

Samotná práce s nástrojem je velmi intuitivní. V nabídce karty Vehicle Tracking na vás jasně svítí ikona s označením Nová řada. Ta vám umožní libovolným způsobem do požadované plochy "naklikat" linií podél, které se tvoří parkovací stání. V zapnutém dialogu je možné nastavit přímé uspořádání míst a dle zvoleného standardu zde volíte druh vozidla, pro které je stání určeno, úhel uspořádání stání nebo určujete, jakou šířku má přilehlá komunikace.

V rámci zadávání parkovacích míst se tvoří i koncové a mezilehlé ostrůvky. U nich je zvolen bezpečnostní odstup od sousedního stání, takže se vám tato stání automaticky rozšíří na potřebnou šířku udávanou v normě. Celý pás parkovacích míst lze také fyzicky oddělit zvolením tvorby chodníku o požadované šířce.

Jednotlivé řady stání můžete opětovně samozřejmě upravit a znovu vyvolat dialog s vlastnostmi řady parkovacích míst. Podobně je možné posléze vybraná stání změnit na vyhrazená. To je umožněno pokud je v daném standardu připraven příslušný styl stání.


Pokud chcete mít následně přehled o počtech jednotlivých stání, tak je zde k dispozici tvorba takového výkazu.

Doufám, že stejně jako já tento nástroj otestujete a případně nám dáte i zpětnou vazbu na jeho další využívání.

V samostatném článku vám představíme použití dalšího nástroje pro navrhování a optimalizaci parkovišť dostupný v AEC Collection, Autodesk Forma.

Komentáře