Chartae Antiquae

Virtuální mapová sbírka

Zabýváte se ve své profesi urbanismem, ekologií nebo třeba kartografií? Jste architekti, krajináři či projektanti vodohospodářských a dopravních staveb? A využíváte ke své práci Map 3D nebo Civil 3D? Potom pro vás máme zajímavý tip na zdroj historických mapových podkladů. Na webovém portálu www.chartae-antiquae.cz najdete úctyhodnou sbírku digitalizovaných starých map, plánů a atlasů z různých mapových sbírek z celé ČR. 

Díky velkým měřítkům a detailnímu rozlišení je možné mapy použít k prostudování vývoje krajiny a osídlení, rozvoje vodní a cestní sítě a podobně. Mapy jsou georeferencované a přístupné přes webové mapové služby WMS. Lze je tak snadno podložit do cadu a využít je k práci. Více o vzniku a cílech celého projektu se dočtete na oficiálních stránkách. My se společně podívejme na postup připojení historické mapy do výkresu.

V první řadě si musíme vybrat mapový podklad. Doporučuji v mapě nazoomovat vaši zájmovou oblast a tím omezit množství nabízených map v pravé části okna. Dále můžeme použít filtr map podle data vydání a měřítka. Vybranou mapa následně otevřeme v novém okně.

Pro získání WMS adresy vybrané mapy použijeme Převod Zoomify do WMS. Odkaz na tuto službu najdete v menu Aplikace. Doporučuju ji otevřít v samostatném okně pro opakované použití. Dále je potřeba získat odkaz na vybranou mapu, který zkopírujeme z adresního řádku prohlížeče.

Vložíme odkaz námi vybrané mapy a zkontrolujeme dostupnost ve službě WMS. Pokud jsme měli šťastnou ruku a vybrali již georeferencovanou mapu, tak se objeví WMS adresa, kterou si zkopírujeme do schránky. V opačném případě lze mapu uživatelsky umístit příkazem Georeference. Celý postup spočívá v nastavení identických bodů v aktuální a historické mapě.

S WMS adresou míříme do Civilu, přesněji do palety datových připojení, kterou jsme otevřeli příkazem MAPCONNECT. Přidáme nové připojení WMS s URL adresou získanou z webového prohlížeče. Připojíme se bez uživatelského jména a hesla. Vybereme rastrový obrázek mapy ze zdrojů a přidáme jej do mapy.Věřím, že tato služba najde využití i mezi našimi čtenáři. Nejspíš nebude tak populární jako katastrální mapa nebo ortofotomapa, ale u některých úloh ji jistě využijete. Napadá mě dnes časté obnovování původních koryt vodních toků, při kterých musí být historická mapa základním kamenem návrhu.

Komentáře