Jak řešit nároží křižovatky?

Na našem pražském roadshow jsem dostal dotaz, jak správně řešit koridorem rozlehlejší nároží křižovatky. Schválně píši rozlehleší, kdy šířka od vnitřní obruby na fasádu budovy je natolik velká, že jednoduché nacílování vytvoří "motýlky". Představte si tuto situaci:
Křižovatku si lze nechat navrhnout automatem nebo ručně, to už je na vás, jak se cítíte. Osobně jsem to zkoušel ručně, protože jsem chtěl vyzkoušet modré sirky NapojeníNaOznačenýBod a NapojeníNaOznačenýBod2 v kombinaci s odsazenou šablonou s osou v hraně budovy. Bohužel zde všude narážíme na omezení, kde spojnice ve vzorové šabloně musí být kolmé na osu. Metodu slepých uliček jsem tedy nakonec vzdal a šel na jistotu s tím, že z chodníku udělám jen povrch a jeho spojnici oželím...

Postup je tedy následující:
1) Nejprve navrhneme trasy a profily hlavních os křižovatky.
2) Pokračujeme trasou zaoblení a jejím profilem (pomůžeme si pomocnými povrchy).
3) Trasu a podélný profil nároží budovy získáme nejspíš ze zaměření.
4) Klíčová vzorová šablona pro zaoblení v křižovatce bude vypadat takto:
5) Vzorová šablona pro budovu využije malého triku s jednobodovým koridorem...
6) Založíme koridor a nastavíme jeho parametry takto (jen v zeleném poli):
7) Trik s povrchem chodníku k fasádě spočívá ve výběru všech návrhových linií, které ho budou definovat.
8) Pozor, hranici se mi nedařilo vybrat automaticky  jako vnější hranici z koridoru, proto jsem nakonec použil volbu interaktivně  a obrys koridoru jsem obtáhl.

Výsledný model druhé poloviny koridoru by měl vypadat jako na obrázku.
Podobným způsobem lze postupovat ve všech kvadrantech. Jistou nevýhodou tohoto postupu, je vykreslení povrchů místo spojnic, na druhou stranu celý model je dynamický a lépe reaguje na změny při návrhu.

Komentáře