Rozdílná poloha osy a vrcholu střechy komunikace

Zdravím čtenáře našeho blogu. Po mnoha informacích o nových servisních balíčcích jsme si pro vás opět připravili nějaké triky. Dnes se budeme věnovat modelování koridoru, který je typický např. pro extravilánové křižovatky.

     Na obrázku jsme se snažili popsat problém, kterému se budeme věnovat. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci v extravilánu se střechovitým sklonem, kde osa leží ve vrcholu střechy. V místě křižovatky však přidáme další pruh pro odbočení vlevo, který nám způsobí, že osa už s vrcholem nekoresponduje. A to je to, co nás trápí, ale v dnešním článku vyřešíme.
     

     Nebudeme modelovat celou křižovatku, ale pouze část s odbočovacím pruhem vlevo a průběžné pruhy symetricky odsadíme. Trasa vede zleva doprava. Tak se do toho pusťme. 

Základní kámen - podsestavy

     Abychom mohli celý problém vyřešit, je třeba si sestavit správnou šablonu typických řezů. Které podsestavy ale použít?


      Krajní pruhy mohou být tvořeny podsestavami, které dokáží číst výstupní parametry. Takovým pruhem může být např. podsestava z našeho extravilánového balíčku, ale lze samozřejmě použít i jiné.

     Pro vnitřní pruh vpravo však potřebujeme podsestavu odlišnou a to takovou, která umí cílovat na obě strany. Civil takovou podsestavu v základu nabízí a jmenuje se - JízdníPruhOdZúženéhoStředníhoDělicíhoPásu1 - ale bohužel nerespektuje rozdílný sklon krytu a pláně, tak jak to požadují naše normy.

     Proto jsme pro naše zákazníky vytvořili podsestavu novou - CS_JPruh_cíl_obě_strany - kterou si mohou stáhnout na helpdesku.

Složení šablony

     Nejprve tedy připojíme náš nový pruh cílovaný na obě strany a k němu připojíme pruh vnější. Dále provedeme trik, kdy připojíme další pruh na vnitřní bod vnitřního pruhu. Jako připojovací bod je důležité vybrat kružnici a ne trojúhelník. Poslední vložený pruh následně ozrcadlíme na stejnou stranu a původní podsestavu vymažeme. Zrcadlení na stejnou stranu zaručí, že všechny pruhy o sobě vědí a reagují na sebe. Samotné zrcadlení provedeme přes vnitřní bod (kružnici nebo trojúhelník) pruhu ne přes základní bod šablony řezů.
    Tento postup doporučuji shlédnout na videu :) určitě to pro vás bude názornější.

Výsledné schéma - všechny pruhy jsou na Pravé straně 

Vykreslení cílových objektů

     Dalším krokem je nakreslení samotné geometrie pruhů a průběhu dělicích čar. Vytvoříme tedy dvě křivky, na které následně budeme cílovat vnitřní pruh. Všimněte si krásně vyšrafovaného dopravního stínu, který jsme vytvořili jedním kliknutím. Víte jak? Pokud ne, mrkněte na CAD Fórum


Vytvoření koridoru

     Nyní již máme všechno připravené k samotné tvorbě koridoru. Máme připravenou trasu, podélný profil, šablonu typických řezů a objekty, na které budeme šířkově cílovat. Vytvoříme koridor a horní křivku použijeme jako cíl pro vnitřní bod podsestavy, spodní křivku pro vnějšek. Přebudujeme a máme hotovo.
     Podsestava respektuje navrženou niveletu v ose a vrchol střechy se pohybuje po horní křivce. Paráda ne? :)


Video***
Podsestavu lze stáhnout na našem helpdesku. Líbil se vám článek? Bojujete v Civil s nějakými dalšími modelářskými "špíčky" ? Napište nám do komentářů a my se na to podíváme!


Komentáře