Nové silniční podsestavy ZDARMA!

Konečně jsem dostál některým slibům a dnes mohu s hrdostí oznámit první vlaštovky českých podsestav do AutoCADu Civil 3D 2014. Pozor, nejde o onu superpodsestavu s vlastním klopením a rozšířením. Na tu se chystáme v únoru.

Toto je má prvotina v Subassembly Composeru, tzn. že podsestavy jsou plně editovatelné, pokud si ovšem do toho troufáte. Zastávám názor, že v jednoduchosti je krása a proto jsem připravil následující:

podsestava JPruhNastavPlan - jedná se o jeden jízdní pruh (L/P) vhodný i pro křižovatkové větve
  • s nastavitelným sklonem pláně
  • s možností definovat polohu minimální tloušťky podsypu (pro tolik neoblíbený jednostranný sklon)
  • s volitelnou drenáží včetně všech jejich parametrů
  • s cílováním šířky a výšky hrany vozovky
  • s podrobnou nápovědou
podsestava JPruhNastavPlanVnitrni - jedná se o jeden jízdní pruh (L/P) vhodný i pro křižovatkové větve
  • s nastavitelným sklonem pláně nebo podle klopení vnitřního JPruhu
  • s možností definovat polohu minimální tloušťky podsypu (pro tolik neoblíbený jednostranný sklon)
  • s volitelnou drenáží včetně všech jejich parametrů
  • s cílováním šířky a výšky hrany vozovky
  • s podrobnou nápovědou


Plně si uvědomujeme určitý nedostatek vhodných podsestav pro intravilán, a tak pevně doufám, že jsem těmito dvěma neskončil. A teď to hlavní... podsestavy jsou ZDARMA! Naši zákaznici je už mají k dispozici na HELPDESKu v sekci Download a všichni ostatní po registraci zde.

Postup k instalaci, než doplním příslušná videa, najdete na stránkách CAD Fóra.

Komentáře