pátek 30. března 2012

Novinky v AutoCADu Civil 3D 2013

Americké nadšení nebo zklamání? Pro mě osobně spíše trochu zklamání. Autodesk se tentokrát v novinkách zaměřil na obory a funkce, které naši uživatelé moc nevyužívají. Co Vám tedy hlavně přinese nová verze?

1) Geodetický modul (Survey) nyní Zaměření byl doplněn novou funkcí na dotazování bodů a hran (polygonů), kdy lze podle množství kritérií vyfiltrovat body a hrany, které lze následně vložit do povrchu a zachovat přitom dynamické propojení s databází zaměření.
Je to šikovná funkce, ale většina projektantů celý geodetický modul rovnou přeskočí. Vylepšeny byly také uživatelem definované vlastnosti a popisky polygonů.

2) Podpora pro návrh železničních staveb určitě potěší kolejářské projektanty. Žádnou velkou koncepci v tom nehledejte, ale je fakt, že v seznamů typů tras přibyla trasa koleje a hlavně je tu zbrusu nový nástroj pro výpočet převýšení koleje (nedostatečné, teoretické). Podobně jako u klopení zadáváte hodnoty buď do tabulky nebo graficky v zobrazení převýšení.
Víc toho už z kolejařiny bohužel nenajdete. Podle mě je to trochu výstřel do tmy...

3) Návrh tlakového potrubí. Představte si trubky, kolena, téčka, ventily, armatury, fitinky...všechno ve 3D. Vypadá to krásně ale... Celá filozofie návrhu potrubí ve 3D nebyla od začátku štastná. Autodesk jí chytil za špatný konec a drží se jí bohužel pořád dál. Kámen úrazu je stále v samotném návrhu podélného profilu a také v neschopnosti tvarovky se v prostoru otáčet podle všech os. Škoda, že ta hromada práce a času nebyla věnována něčemu užitečnějšímu. Tak se alespoň pokochejte pěknými 3D obrázky...

Po pravdě až sem - žádná sláva. Naštěstí, naštěstí přidali pár drobností, které snad potěší každého:

a) regenerace typu čar uvnitř C3D entit - milé u inženýrských sítí a u profilů
b) vyšší výkon při přebudování koridoru a REGENu
c) vylepšená simulace průjezdu (2 výřezy, změna trasy pohledu)
d) postup vytvoření koridoru se zjednodušil do jednoho dialogu
e) při tvorbě vzorové šablony koridoru podsestava automaticky detekuje levou a pravou stranu, lze ji vyměnit za jinou podsestavu nebo dokonce vložit mezi dvě stávající
f) součástí instalace (volitelně) je konečně Subassembly Composer (to je novinka/stařinka)
g) objevila se příjemná funkce Vybrat podobné podsestavy
h) lépe fungují řezy na více koridorech (zatím nevím jak)
i) u povrchu je v definici nová volba maximální úhel mezi hranami trojúhelníku -  to hodně chybělo
j) skrytá hranice povrchu se při vložení do jiného chová korektně
k) nový popisek mezi dvěma body bez nutnosti kreslit úsečku
l) panel výpočtu objemů Volume dashboard nahradil stávající panel objemů - výpočty tak zůstávají v tabulce a není třeba je znovu zadávat

Pokud ještě něco objevím, tak dám určitě vědět... nebo se klidně ptejte :)

sobota 24. března 2012

Autodesk BIMcity - dopravní stavby

Prezentační video Autodesku k BIM technologiím pro oblast infrastruktury. Nástroje pro tvorbu efektivnějších a bezpečnějších inženýrských a dopravních staveb:

Jak se poprat s rozšířením?

Chcete-li v Civilu 3D nakreslit rozšířenou odsazenou trasu např. hranu pozemní komunikace, hranu dna či patu svahu, použijete nejspíš tyto funkce.
Příkaz Vytvořit rozšíření je vhodné použít až na odsazenou trasu, a proto se budeme věnovat funkci označené na obrázku se šipkou výše. Dialog obsahuje dvě záložky. Na první definujeme trasy ekvidistany a jejich vzdálenost od osy vlevo a vpravo.
Na druhé záložce jsou pak kritéria rozšíření v oblouku, která jsou buď automatická nebo uživatelem zadaná.
U projektů, kde se ale v obloucích nevejdeme do normy nebo v úsecích kde nejsou oblouky, a přesto potřebujeme navrhnout rozšíření, použijeme jiné řešení a nic zde zatrhávat nebudeme.Stačí nechat vykreslit odsazené trasy. Při výběru jedné z nich se objeví ribbon s třemi důležitými ikonami.
 Parametry odsazení umožnují později doupravit hodnoty u již zadaného rozšíření. Funkci Přidat rozšíření  použíjeme ve všech případech rozšíření mimo oblouky. V obloucích naopak zvolíme Rozšířít automaticky a dialog nastavíme takto.
 Tento postup umožňuje si pěkně vybrat oblouky s podobným poloměrem a ty pak najednou rozšířit. U dalších oblouků postupovat podobně. Je to taková per partes metoda... ale máme to pod kontrolou. Na závěr upozorňuji ještě na rozdíl v parametru odsazení (delta), který se v obou výše popsaných příkazech liší.

neděle 11. března 2012

Jednostranný sklon CZ vozovky

Toto téma je evergreen... lehce bych zaktualizoval starší článek věnovaný právě této problematice. Všichni moji čtenáři víte, že způsob zadávání klopení v C3D 2011/2012 nepovažuji za nejšťastnější. Nicméně je nutné se s tím nějak popasovat...

ČSN silniční podsestavy nebyly primárně navrženy pro jednostranné výchozí klopení, a proto je třeba ho trochu "nasimulovat". Navíc mám trochu slabší skóre v publikování videí. Takže konec řečí a návod je zde:

sobota 3. března 2012

Objem nádrže nebo poldru jednoduše

Delší dobu jsem už nic nenapsal pro vodaře, proto bych dnešní tip věnoval právě vodařům. Navíc jsem dotaz na výpočet objemu vodní nádrže nebo poldru dostal tento týden na našem Helpdesku. Takže zabijeme 2 vodaře jednou ranou...:)

K dispozici máme krásné zaměření a od oka navrženou sypanou zemní hráz. Ze zaměření si vyrobíme C3D povrch a tvar hráze vytvoříme pomocí dvou návrhových linií a zemních těles.
Musíme znát výšku hladiny, ke které budeme objem nádrže počítat. V tomto případě si zvolím 435,20. Pro vykreslení obrysu vodní plochy nám nejlépe poslouží tzv. uživatelská vrstevnice o zadané výšce. Než ji ale budeme moci použít, je vhodné vytvořit si pomocný povrch, kam postupně vložíme povrch zaměření a následně povrch hráze. Takto získáme konečnou podobu terénu, kterou teprve ostylizujeme uživatelskou vrstevnicí.
Novému sloučenému povrchu přiřadíme styl Hranice & Uživatelské vrstevnice a záložku Analýza nastavíme takto:
Tuto modrou vrstevnici je třeba vyextrahovat příkazem AeccSurfaceExtractObjects a převést ji tak na ACAD křivku požadované výšky. Z výkresu pak odmažeme všechny "modré" vrstevnice kromě té v nádrži.

Teď je ten správný čas pro vytvoření dalšího nového povrchu Hladina. V definici povrchu zvolte Vrstevnice a kvůli správnému obvodu nezapomeňte přidat "modrou" křivku jako hranici.
Na ribbonu Analyzovat spustíme příkaz Objemy a je hotovo...
Jako třešničku na dortu si vykreslíme hloubková pásma. K těmto účelům výborně poslouží objemový povrch.
Po nastavení barevné palety a rozsahu hloubkových pásem získáme podobnou analýzu...
Docela pěkné, co myslíte?

Tento postup je klasika. Pokud byste chtěli s výškou hladiny více experimentovat. Rychlejší je pak použít zemní těleso jako povrch hladiny nebo funkci Ohraničené objemy. Fajnšmekři, kterým nevadí angličtina, mohou vyzkoušet i nástroj Retence stavu v ribbonu Analyzovat > Projekt.