pátek 26. listopadu 2010

Jak nařezat inženýrským sítím?

V C3D 2011 byla zdokonalena funkce pro promítání objektů do příčných řezů. V předchozí verzi bylo nutné každý jednotlivý příčný řez oklikávat, což při větším počtu řezu dost ztrácelo smysl. No, naštěstí je tu 2011, kde nyní stačí vybrat pouze jednu stopu příčného řezu a objekty tak promítnout do všech zobrazení PŘ.

Nejprve drobná příprava. Musíme mít DTM+zaměření, trasu, stopy příčných řezů, vykreslené příčné řezy a samozřejmě požadované inženýrské sítě. Zde bych se trochu pozastavil. Pro správné promítání do řezů je nejlépe mít sítě zakreslené ve 3D, to znamená, že nejlepšími kandidáty/kandidátkami budou návrhové linie nebo 3D křivky. Návrhové linie jsou vhodnější, ale velký POZOR na jejich křížení v rámci jednoho staveniště. Navzájem se totiž perou mezi sebou, která výška bude v bodě křížení řídící. 3D křivky se naopak usnáší dobře, ale nabízejí méně možností ve stylech.

Postupujme tedy takto:

1) Pokud jsme náhodou inženýrské sítě nedostali ve 3D, máme je k dispozici jako 2D křivky. Ty převedeme na návrhové linie tímto příkazem:

Jednotlivé sítě vybírejte postupně.

2) Podívejme se podrobněji na dialog vlastností Nlinie. Ten je velice důležitý, protože určuje samotný popis a vzhled sítě v půdorysu, hlavně ale v příčném řezu.

Vytvořme si vlastní styl Nlinie pro jednotlivé sítě podle průměru potrubí nebo průřezu.

A určeme průměr, případně vlastní krásný blok s mezikružím (pro zobrazení tloušťky stěny). Pozor, průřez se kreslí ve středu kroužku! Jiný bod vložení lze řešit právě blokem nebo vlastním snížením Nlinie o DN/2.

3) Položením na terén získáme jejich primární výšku. Tu potom snížíme na požadovanou hloubku krytí v editoru výšek či příkazem Zvýšit/Snížit.

4) Nyní se konečně můžeme pustit do samotného promítání. Použijeme příkaz Promítnout objekty do více zobrazení příčných řezů.

po vybrání stopy příčného řezu se objeví následující dialog, který nastavíme takto:

5) Do příčných řezů tímto způsobem promítneme všechny Nlinie ve výkresu.

Schválně jsem zvýraznil slovo "všechny", protože v dialogu se jaksi pozapomnělo na volbu Vybrat objekty... Pokud nebudete chtít některé objekty promítat, dejte je před spuštěním příkazu do vlastní hladiny a zamražte je. Výhoda celého postupu je v dynamičnosti promítání, kde se jakákoliv změna směrového i výškového vedení okamžitě projeví v příčných řezech a o to nám přece jde!

čtvrtek 18. listopadu 2010

Po bílé stopě

Jak již název napovídá, zima se pomalu blíží a běžky už netrpělivě poskakují ve sklepě. Zatím je tam ale ještě chvilku necháme a budeme se věnovat práci, konkrétně dalším kouzlům se stopami příčných řezů. Rozšíříme si základní znalosti publikované zde.

Chtěl bych vám ukázat super tajný přepínač, který řídí polohu stop příčných řezů vůči změnám na trase. Přepínač najdete na záložce Nastavení.

Přes pravé tlačítko do nastavení příkazu:


V režimu Zamknout ve staničení > ANO se poloha stop řídí přísně hodnotou staničení stopy příčného řezu či její frekvence.

Původní stopy před prodloužením počátku trasy


Původní stopy po prodloužení počátku trasy


Naopak v režimu Zamknout ve staničení > NE zůstanou stopy příčných řezů na svém místě, přes to, že se délka trasy změnila. Staničení stop se ale přečíslovalo!

Tento přepínač funguje vždy před vytvořením SPR. Pokud bychom chtěli měnit režim stopy dodatečně a individuálně, i na to je řešení ve vlastnostech každé stopy PR (v ribonu /na pravém tlačítku).

V praxi se mohou hodit oba případy, protože někdy může nastat situace, kdy bude nutné hnout s počátkem trasy a řezy nechat na původních místech.

pátek 12. listopadu 2010

Český SAP k C3D je už dávno venku

Tramtadadá, tramtadadá, mám to za sebou... A co přesně? Duchaplný certifikační test na Civil 3D od Autodesku. Raději bych ten čas věnoval blogu či našim supportům, ale muselo to být, a tak jsem k chytrým otázkám týkajících se BIMbání (Building Information Modeling) a osvědčeným postupům, jak se dostat americkému zákazníkovi na kobylku, volil ještě chytřejší odpovědi... Více to raději nebudu komentovat. Berte to trochu jako výmluvu, proč jsme měli pauzu.

Myslím, že více než před 14dny vyšel český SAP pro AutoCAD Civil 3D 2011 a to jak v 32bit tak 64bit verzi. Co obsahuje, jsme si popsali zde. Velmi rád bych přece jenom upozornil na jednu pozitivní změnu a tou je vylepšený dialog pro import bodů...

Spustíte-li v ribonu Vložit příkaz Body ze souboru.

Po instalaci SAPu se dialogové okno zobrazí podobně jako:

Chybí tlačítka OK, Storno apod. Bez nich jde pokračovat jen těžko :) Naštěstí je tu jednoduchý trik. Rozklikněte ten šedý trojúhelníček v pravém spodním rohu a voalá je to tu.

Dialog se potom chová docela inteligentně a interaktivní náhled je více než přijemný.

Škoda jen, že tam není možnost na přenásobení X,Y mínus jedničkou. Ale jinak určitě palec nahoru :)