Jak nařezat inženýrským sítím?

V C3D 2011 byla zdokonalena funkce pro promítání objektů do příčných řezů. V předchozí verzi bylo nutné každý jednotlivý příčný řez oklikávat, což při větším počtu řezu dost ztrácelo smysl. No, naštěstí je tu 2011, kde nyní stačí vybrat pouze jednu stopu příčného řezu a objekty tak promítnout do všech zobrazení PŘ.

Nejprve drobná příprava. Musíme mít DTM+zaměření, trasu, stopy příčných řezů, vykreslené příčné řezy a samozřejmě požadované inženýrské sítě. Zde bych se trochu pozastavil. Pro správné promítání do řezů je nejlépe mít sítě zakreslené ve 3D, to znamená, že nejlepšími kandidáty/kandidátkami budou návrhové linie nebo 3D křivky. Návrhové linie jsou vhodnější, ale velký POZOR na jejich křížení v rámci jednoho staveniště. Navzájem se totiž perou mezi sebou, která výška bude v bodě křížení řídící. 3D křivky se naopak usnáší dobře, ale nabízejí méně možností ve stylech.

Postupujme tedy takto:

1) Pokud jsme náhodou inženýrské sítě nedostali ve 3D, máme je k dispozici jako 2D křivky. Ty převedeme na návrhové linie tímto příkazem:

Jednotlivé sítě vybírejte postupně.

2) Podívejme se podrobněji na dialog vlastností Nlinie. Ten je velice důležitý, protože určuje samotný popis a vzhled sítě v půdorysu, hlavně ale v příčném řezu.

Vytvořme si vlastní styl Nlinie pro jednotlivé sítě podle průměru potrubí nebo průřezu.

A určeme průměr, případně vlastní krásný blok s mezikružím (pro zobrazení tloušťky stěny). Pozor, průřez se kreslí ve středu kroužku! Jiný bod vložení lze řešit právě blokem nebo vlastním snížením Nlinie o DN/2.

3) Položením na terén získáme jejich primární výšku. Tu potom snížíme na požadovanou hloubku krytí v editoru výšek či příkazem Zvýšit/Snížit.

4) Nyní se konečně můžeme pustit do samotného promítání. Použijeme příkaz Promítnout objekty do více zobrazení příčných řezů.

po vybrání stopy příčného řezu se objeví následující dialog, který nastavíme takto:

5) Do příčných řezů tímto způsobem promítneme všechny Nlinie ve výkresu.

Schválně jsem zvýraznil slovo "všechny", protože v dialogu se jaksi pozapomnělo na volbu Vybrat objekty... Pokud nebudete chtít některé objekty promítat, dejte je před spuštěním příkazu do vlastní hladiny a zamražte je. Výhoda celého postupu je v dynamičnosti promítání, kde se jakákoliv změna směrového i výškového vedení okamžitě projeví v příčných řezech a o to nám přece jde!

Komentáře