Příspěvky

AutoCAD 2016 horká fixa 2 je venku!
Před několika dny Autodesk uvolnil druhou rychlou opravu pro AutoCAD 2016, která se podstatně týká i Civilu 3D 2016. Dostali jsme několik hlášení od uživatelů, že řada 2016 má problémy se zpracováním výkresů s větším počtem rastrových referencí. U předchozích verzí k podobnému chování nedocházelo. …

Jak vykostit složité výkresy
Po řadě školení jsem zase zpátky a tentokrát přináším tip, jak ze složité sady několika výkresů (koordinační situace s připojenými xrefy) vybrat jen tu malou část, kterou je třeba poslat kolegům externistům. Tento dotaz jsem dostal už několikrát, a proto si pojďme ukázat, jak na to... Úkol zněl …

Nahoře nebo dole?
Máte je rádi nahoře nebo dole? Myslím samozřejmě externí reference ale i ostatní AutoCAD entity. Na Autodesk Labs vyšel minulý rok docela zajimavý plugin DrawOrder By Layer , který pomocí dialogu určuje pořadí zobrazení podle hladin. Primárně je tato utilitka určená pro hladiny v modelovém prosto…

Xref - připojit či podložit?
Po mnoho dnů ba i týdnů úsilovného bádání vymýšlel Autodesk marketingové heslo pro tento rok, spousta chytrých hlav si nad tím vylámala zuby i klávesnice, ale nakonec... nakonec to hoši dali a přišli s heslem "Back to Basics" neboli "Zpět k základům" a jelikož i my se tímto hesl…

Jak příčné řezy utekly od zbytku projektu
Dobře všichni víte, že AutoCAD Civil 3D ukládá veškerá projektová data do jednoho DWG souboru. Tento soubor v průběhu projektu kyne a kyne, až se z něho stane líný 20MB otesánek. Tento se hýbe méně a méně až ho nakonec trefí šlak... A vás pak hned také. Abychom se příště vyvarovali těchto obézních …